Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Каталошки број програма: 250  

Не

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Господар Јевремова 18 Београд, spasicjadranka@yahoo.com, 0112633140, 0603320241,

Јадранка Спасић, spasicjadranka@yahoo.com, 0112633140, 0603320241,

Владимир Симић, доктор медицинских наука, Завод за хитну медицинску помоћ Београд; Милан Мрдак, Специјалиста Неурохирургије, Универзитетска дечја клиника у Београду; Јадранка Спасић, , ПУ "Дечји дани" београд;

Владимир Симић, доктор медицинских наука, Завод за хитну медицинску помоћ Београд; Милан Мрдак, Специјалиста Неурохирургије, Универзитетска дечја клиника у Београду; Јадранка Спасић, , ПУ "Дечји дани" београд; Мирјана Мићовић, доктор медицине, специјалиста педијатриј, Дом здравља "Стари град" Београд;

здравствено васпитање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Јачање професионалних компетенција запослених у предшколским установама за пружање прве помоћи приликом евентуалне повреде деце или промене здравственог стања у васпитној групи – принцип помоћи а ненашкодити

Избећи или спречити панику и избећи грешке при указивању прве помоћи Обучити учеснике за: пружање прве помоћи приликом повреде главе и вратног дела кичне; обучити учеснике за пружање прве помоћи приликом повреде екстремитета; обучити учеснике за пружање прве помоћи код епилептичних напада или фебрилних конвулзија; обучити учеснике за пружање прве помоћи код застоја страног тела у дисјним органима обучити учеснике мануелним вештинама привремене имобилизације; обучити учеснике правилној процедури коју је неопходно испоштовати у моменту и непосредно након настанка повреде (психолошки аспект , владање ситуацијом и смиривање остале деце у васпитној групи) превазилажење страхова, предрасуда према деци која болују од епилепсије

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1.1.Увод у обуку1.2.Друга тема :Креирање безбедне животне средине и понашања1.3.Појам епилепсија и фебрилне конвулзије/фрас 1.4.Препознавање епилептичног напада или фраса код детета и процедураПауза1.5. Отежано дисање код деце - изазвано страним телом у дисајним путевима 1.6.Превенција повређивања код деце - Поступак са повређеним дететом Пауза за ручак 1.7.Радионица -показне вежбе , правилно указивање прве помоћи код епи напада или фрасапауза1.8. Радионица -Правилно указивање прве помоћи код застоја страног тела у дисајном путу Пауза 1.9. Радионица -Практичне вежбе пружања прве помоћи код повреда и крварења1.10. Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

60.000.00 динара, или 2000.00 динара по учеснику нето. Цена обухвата штампани материјал за учеснике ,ЦД са садржајима ППП, материјал за радионице ,нахнаде путних трошкова до 150.км и хонорар за реализаторе. Нису урачунати трошкови ноћења и дужих релација.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Бечеј, ПУ "лабуд пејоцић" Владимир Симић, Јадранка Спасић 30 3.99
2 П.У. “Радосно детињство” Нови Сад, вртић “ Гуливер”, Б.Бркића 1А, Нови Сад Владимир Симић, Јадранка Спасић 30 3.98
3 Чока Владимир Симић, Мирјана Мићовић 30 3.98
4 Крагујевац,ПУ "Ђурђевдан" Кнеза Милоша 21а Владимир Симић, Јадранка Спасић 30 3.99