„Програм за родитеље СНАЖНИ ОД ПОЧЕТКА – ДАЈМО ИМ КРИЛА“ – Подршка васпитној улози породице на даљину

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 886  

Да

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, Београд, cipcentar@cipcentar.org, 0113223909

Маја Десница, maja@cipcentar.org, 0113223909, 0628016069

Ангелина Скареп, Дипл. школски психолог у рангу мастера, ЦИП- Центар за интерактивну педагогију; Кристина Дрини, мастер педагог, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Милена Михајловић, Дипл. школски психолог-педагог, ниво МА, ЦИП - Центар за интерактивну педагогију

Весна Радуловић, проф. педагогије, Министарство просвете науке и технолошког развоја; Ксенија Лишчевић, професорка педагогије, /; Ангелина Скареп, Дипл. школски психолог у рангу мастера, ЦИП- Центар за интерактивну педагогију; Кристина Дрини, мастер педагог, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Весна Дасукидис, Дипломирани педагог, МПНТР; Драгица Милошевић, мастер инжињер информ. система, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Драгана Георгиев, Мастер учитељ, МПНТР, Школска управа Лесковац; Милена Михајловић, Дипл. школски психолог-педагог, ниво МА, ЦИП - Центар за интерактивну педагогију

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)

Унапређивање компетенција васпитача, стручних сарадника и сарадника за развијање сарадње са породицом кроз реализацију „Програма за родитеље СНАЖНИ ОД ПОЧЕТКА – ДАЈМО ИМ КРИЛА“ на даљину.

1. Упознавање са концептом и теоријским полазиштима „Програма за родитеље СНАЖНИ ОД ПОЧЕТКА - ДАЈМО ИМ КРИЛА“ (добробит и резилијентност, васпитни поступци којима се подржава развој и учење деце, вештине комуникације, значај и мушких и женских фигура за одрастање деце) 2. Разумевање значаја и начина подстицања породице да унапреди услове за добробит деце узраста од 2 до 6 година. 3. Разумевање значаја и начина подстицања развоја родитељских вештина и размене на даљину.

Учесници обуке су: - стекли знања и вештине за примену Програма за родитеље на даљину - припремљени да развијају стратегије за успостављање сарадње са породицама чија деца нису укључена у систем ПВО - припремљени да унапређују сарадњу са породицама чија су деца укључена у систем ПВО

 • 1. недеља
  • Увод
  • Подршка васпитној улози породице
  • „Програм за родитеље СНАЖНИ ОД ПОЧЕТКА – ДАЈМО ИМ КРИЛА“
  • Форуми и задаци
 • 2. недеља
  • Форуми и задаци
  • Фацилитација Програма за родитеље на даљину
  • Праћење реализације „Програма за родитеље СНАЖНИ ОД ПОЧЕТКА“
  • Форуми и задаци
  • Завршне активности

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 3600 РСД што укључује и ПДВ. У цену је укључено издавање и слање потврда о учествовању на обуци, стручни прилози за учеснике и материјали који подржавају реализацију садржаја и активности предвиђених обуком, хонорар водитеља, техничка подршка и одржавање система за учење.