Дигитална настава – дигитални наставни материјали и образовне платформе

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 497  

Да

Удружење за развој савременог образовања ГЕРУНДИЈУМ, Војводе Мицка Крстића 1б/21, Београд, jesic@gerundijum.rs, 0114096593, 063527903

Синиша Јешић, jesic@gerundijum.rs, 0114096587, 063527903

Синиша Јешић, доктор математике, Електротехнички факултет у Београду; Јасна Адамов, др, Природно-математички факултет; Jасна Благојевић, , Удруж. за развој савременог образовања Герундијум

Станислава Олић Нинковић, доктор наука, Природно-математички факултет, Нови Сад; Синиша Јешић, доктор математике, Електротехнички факултет у Београду; Јасна Адамов, др, Природно-математички факултет; Jасна Благојевић, , Удруж. за развој савременог образовања Герундијум; Тања Њаради , , ОШ „Мирослав Антић“; Рале Николић, доктор математичких наука, Универзитет одбране, Војна академија; Бојана Лазаревић, , ООШ ,,Владислав Рибникар“, Београд

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника да препозна значај и примени у настави дигиталне материјале на различитим образовним платформама, као средстава за остваривање планираних исхода, развијање међупредметних компетенција, критичко и функционално описмењавање.

Наставник ће бити оспособљен да уочи и упореди функционалности образовних платформи (Гугл учионица, Мудл платформа, платформе са дигиталним уџбеницима) које омогућавају да се настава обогати интерактивним материјалима, као и да у складу са постављеним исходима одабере одговарајући дигитални алат (Интеракти, Ментиметар, Снип и скеч, Актив презентер, Геогебра…) и креира наставни материјал који подржава концептуално достизање исхода. Наставник ће бити оспособљен да дигиталне наставне материјале и ниво интерактивности бира водећи рачуна о развојним, узрасним и психофизичким способностима ученика и да у настави примени дигиталне алате који омогућавају брзу повратну информацију и тако модерира час.

Очекује се да ће наставници унапредити своје дигиталне компетенције за примену дигиталних алата за креирање интерактивних наставних материјала, као и за рад на образовним платформама које омогућавају интеракцију са учеником и дају брзу повратну информацију о раду ученика, што ће имати утицај на ефикасније достизање наставних исхода, виши степен концептуалности наставе и подизање критичке писмености ученика.

 • 1. недеља
  • Дигиталне образовне платформе и њихова улога у настави
  • Врсте дигиталних материјала
  • Примена електронских система за гласање (респондер-система) у настави
  • Радионица: Апликације Mentimetar и Socrative као замена за респондер-систем у учионици
 • 2. недеља
  • Креирање интерактивних дигиталних материјала
  • Радионица: Креирање интерактивног дигиталног материјала и повезивање на платформу
  • Дигитални алати за обраду података и њихово графичко приказивање
  • Радионица: Креирање графичког приказа података
  • Евалуација успешности семинара

30

недеља: 2
бодова: 12

Цена програма је 3500 динара по учеснику, што обухвата: трошкове организације, хонорар реализатора и радно-потрошни материјал.