Примена CAD система у конструкцији, моделовању, градирању одеће и изради кројних слика

Каталошки број програма: 989  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, 37. санџачке дивизије бб, info@rcnp.rs, 020322822

Никола Профиловић, info@rcnp.rs, 020322822, 0653182113

Риалда Герег, Дипл.инг. дизајна и пројектовања текстил, Школа за дизајн текстила и коже, Нови Пазар; Шабан Муратовић, доктор, Технички факултет ; Мехо Цамовић, , Школа за дизајн текстила и коже, Нови Пазар

Риалда Герег, Дипл.инг. дизајна и пројектовања текстил, Школа за дизајн текстила и коже, Нови Пазар; Харис Адемовић, Мастер , Школа за дизајн текстила и коже, Нови Пазар

стручни предмети у средњем стручном образовању

наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за примену CAD система у конструкцији одеће.Знања која ће стећи моћи ће да примене у конкретном наставном процесу,кроз конструкцију,моделовање,уможавање и уклапање кројних делова на рачунару.

- Оспособљавање наставника за цртање основне конструкције уз примену одговарајућег софтвера на рачунару. - Практично оспособљавање наставника да уз помоћ конструкције на рачунару моделује више различитих модела једног одевног предмета. - Практично оспособљавање наставника да уз помоћ одређеног софтвера на рачунару умножи одевни предмет у више различитих величина. - Оспособљавање наставника за примену софтвера за уклапање кројних слика

Наставник ће бити у стању да уз примену софтвера: - Конструише задати одевни предмет - Измоделује основну конструкцију на основу задатог модела - Умножи задати модел у више различитих величина - Уклапи кројне делове задатог одевног предмета у кројну слику

 • 1. дан
  • Увод
  • CAD системи у конфекцији -Упознавање са радним окружењем софтвера
  • Пауза
  • Упознавање учесника са алатима за конструкцију
  • Пауза за ручак
  • Израда основне конструкције доњег одевног предмета – женска сукња
  • Пауза
  • Израда основне конструкције горњег одевног предмета – мушки прслук
  • Сумирање утисака и питања на крају првог дана обуке
 • 2. дан
  • Резиме претходног дана и дискусија
  • Упознавање учесника са алатима за моделовање одевних предмета
  • Пауза
  • Моделовање доњег одевног предмета – проширена женска сукња
  • Пауза за ручак
  • Моделовање горњег одевног предмета – мушки прслук
  • Пауза
  • Комплетирање женске проширене сукње и мушког спортског прслука
  • Питања и сумирање утисака
 • 3. дан
  • Резиме претходног дана и дискусија
  • Упознавање учесника са алатима за умножавање кројних делова
  • Пауза
  • Умножавање проширене женске сукње и мушког спортског прслука
  • Пауза за ручак
  • Упознавање са софтвером за израду кројних слика
  • Пауза
  • Уклапање кројних слика
  • Питања и сумирање утисака

30

дана: 4
бодова: 24

Цена по учеснику је 6 000.00 динара. Цена укључује хонорар реализатора семинара, трошкове радног материјала, сертификате и порезе. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у цену.