„ПОЗАЈМЉЕНА ПЛАНЕТА“ – активно деловање на очувању непосредне животне средине, мотивисање запослених у образовању за решавање енергетских проблема у непосредном окружењу

Каталошки број програма: 219  

Не

Нансен дијалог центар Србија, Јурија Гагарина 14 и, ndcserbia@nansen-dialogue.net, 063285899

Драгана Шаренгаћа, dragana.ndcserbia@nansen-dialogue.net, 062628794, 062628794

Предраг Цветковић, Доктор правних наука, Правни факултет Универзитета у Нишу; Бојан Гајић, Дипломирани инжењер машинства, Машински факултет Универзитета у Нишу; Горан Вучковић, Доктор техничких наука, Машински факултет Универзитета у Нишу

Предраг Цветковић, Доктор правних наука, Правни факултет Универзитета у Нишу; Бојан Гајић, Дипломирани инжењер машинства, Машински факултет Универзитета у Нишу; Горан Вучковић, Доктор техничких наука, Машински факултет Универзитета у Нишу

васпитни рад

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у дому ученика - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Развијање свести о важности штедње топлотне и електричне енергије и препознавање могућности за уштеду и производњу енергије из обновљивих извора енергије (ОИЕ)

- Развијање вештина наставника за преношење знања из области заступљених у програму и интерактивни рад са ученицима, - Јачање одговорности учесника стварањем прилика за активно учествовање у унапређењу очувања животне средине, на локалном нивоу, - Практична примена програма и побољшање услова рада у школи, - Промовисање производње енергије из ОИЕ, практична примена у домаћинствима, - Развијање предузетничког духа и начина размишљања, - Да руководство установе препозна могућности додатних прихода од уштеде и производње енергије из обновљивих извора.

- Учесници кроз интерактивни рад усвајају знања која примењују на препознавању проблема очувања животне средине и уштеде енергије, - Учесници су мотивисани да преузму одговорност за унапређење очувања животне средине, - Наставници и ученици локализују места највећих губитака енергије. Ефекат је побољшање енергетске ефикасности, - Наставници препознају могућности за уштеду енергије и усмеравају ученике да у свом непосредном окружењу самостално истражују могућности уштеде енергије, - Наставници ангажовани на формирању ученичких задруга за енергетску ефикасност, које утичу на покретање процеса производње енергије из ОИЕ, - Руководство ради на креирању плана да у складу са потребама установе реализује пројекте производње енергије из ОИЕ

 • 1. дан
  • Ефекат стаклене баште
  • Пауза за освежење
  • ЕУ политика 2030/2050 - Green Deal
  • Пауза за ручак
  • Локалне иновације у коришћењу обновљивих извора енергије (ОИЕ)
  • Пауза за освежење
  • Студија случаја - практични пример енергетске ефикасности и производње електричне енергије из ОИЕ

30

дана: 1
бодова: 8

Када установа организује обуку за своје запослене по једном дану за групу од 25-30 запослених цена је 50.000 дин нето. У то су укључени трошкови припреме материјала, презентација тема, уверења и накнаде за ауторе и реализаторе програма. Ако је установа ван Београда, обезбеђује и трошкове превоза. Када је удаљенија од 100км и трошкове смештаја неопходног броја реализатора. Када установа упућује запосленог на обуку, котизација по запосленом износи 2500 дин нето по дану.