Специфичности и могућности рада у домену музике у оквиру програмске концепције „Године узлета“

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 875  

Да

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Габријела Грујић Гарић, Доктор наука, Учитељски факултет; Маја Соколовић Игњачевић, Доктор наука, Учитељски факултет; Јелена Станивуковић, мастер, Учитељски факултет у Београду

Габријела Грујић Гарић, Доктор наука, Учитељски факултет; Маја Соколовић Игњачевић, Доктор наука, Учитељски факултет; Јелена Станивуковић, мастер, Учитељски факултет у Београду

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Упознати васпитаче и стручне сараднике предшколских установа са специфичностима и могућностима рада у домену музике у оквиру програмске концепције „Године узлета“.

Оспособити васпитаче и стручне сараднике предшколских установа да уочавају и креирају прилике за рад у домену музике у оквиру програмске концепције „Године узлета“; Упознати васпитаче и стручне сараднике предшколских установа са разноврсношћу музичких садржаја и видова рада у овој области, који се могу применити у оквиру програмске концепције „Године узлета“. Упознати васпитаче и стручне сараднике предшколских установа са начинима за праћење процеса учења и документовања овог процеса у домену музике.

Васпитачи и стручни сарадници ће бити оспособљен да уочавају и креирају прилике за рад у области музике у оквиру програмске концепције „Године узлета“. Васпитачи и стручни сарадници ће бити упознати са разноврсношћу музичких садржаја и видова рада у овој области, који се могу применити у оквиру програмске концепције „Године узлета“. Васпитачи и стручни сарадници ће бити упознати са начинима праћења процеса учења у области музике. Васпитачи и стручни сарадници ће бити оспособљени за документовање процеса учења у области музике.

 • 1. недеља
  • Рад у домену музичког васпитања у оквиру програмске концепције Године узлета-тренутно стање
  • Певање и музичке игре-уочавање и креирање прилика, критеријуми за одабир песама и игара
 • 2. недеља
  • Певање и музичке игре у оквиру нове програмске парадигме – практичан рад
  • Певање и музичке игре у оквиру нове програмске парадигме – презентације и коментари
 • 3. недеља
  • Слушање музике, Орфови инструменти и музичко стваралаштво у оквиру нове програмске парадигме
  • Слушање музике, Орфови инструменти и музичко стваралаштво - практичан рад
 • 4. недеља
  • Слушање музике, Орфови инструменти и музичко стваралаштво-презентације и дискусија
  • Рефлексија и евалуација

30

недеља: 4
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.