ИСКОРИСТИ ЧАС

Каталошки број програма: 558  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830

Дејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230404830, 0648579262

Данијела Ивановски, Дипломирани педагог, ОШ“Жарко Зрењанин“ Качарево и ОШ“Гоце Делчев“ Јабу

Данијела Ивановски, Дипломирани педагог, ОШ“Жарко Зрењанин“ Качарево и ОШ“Гоце Делчев“ Јабу; Далиборка Бојковић Брети, Професор разредне наставе, ОШ Олга Петров Банатски Брестовац; Далибор Симоновић, Мастер, Основна школа „Жарко Зрењанин“- Качарево; Ана Владић, 7/1, Гимназија “Урош Предић” Панчево

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Оспособљавање наставника за коришћење часа,као функционалне јединице наставе,подизање квалитета реализације часа,у складу са с.н.у.Подизање нивоа знања наставника о методама и поступцима за развијање мотивације ученика за учење на самом часу.

1.Оспособљавање наставника за праћење и вредновање наставног часа у складу са Правилником о стандардима квалитета рада установе, а у функцији праћења и самовредновања својих часова. 2. Оспособљавање наставника за стварање подстицајне средине за учење на часу, кроз примену разноврсних облика наставе, рационално коришћење времена на часу и развијање мотивације ученика за учење. 3. Обука наставника за коришћење стандарда наставе и учења за израду припреме за час као и као средство самовредновања припреме за час. 4.Оспособљавање наставника за примену стандарда наставе и учења у онлајн настави

По завршетку обуке очекује се да ће наставници бити оспособљени да планирају и реализују час као целину у складу са стандардима наставе и учења. Наставник ће стварати ситуације да на истом часу ученицима презентује оредвиђено градиво, да ученици науче градиво, увежбају га и добију оцену за свој рад и своје знање стечено на том часу. Наставник ће бити оспособљен да прати и самовреднује свој рад тј. реализацију својих часова непосредно или онлајн и да мотивише ученике за рад на часу.

 • 1. дан
  • Уводна тема
  • Праћење и вредновање наставног часа
  • Анализа стандарда наставе и учења
  • Стандарди наставе и учења у онлајн настави
  • Мотивација ученика за учење (2.5 Сваки ученик има прилику да буде успешан)
  • Израда припреме за час у складу са стандардима наставе и учења
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

45.000,00 РСД + путни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Шумарска школа Краљево Данијела Ивановски, Далибор Симоновић 30 3.78
2 ОШ "Бранко Радичевић" Панчево Данијела Ивановски, Далибор Симоновић 29 3.96
3 ОШ "Доситеј Обрадовић" Ириг Данијела Ивановски, Далиборка Бојковић Брети 28 3.96
4 ОШ "Васа Живковић" Панчево Данијела Ивановски, Далибор Симоновић 17 3.98
5 ОШ "Аксентије Максимовић" Долово Данијела Ивановски, Далибор Симоновић 25 3.96

Укупно учесника: 129 | Просечна оцена: 3.93