Уметник на сцени – гест, комуникација, медији (обука је обавезни део међународног пројекта ЕРАСМУС КА2 ДЕМУСИС)

Каталошки број програма: 1061  

Не

Универзитет у Новом Саду Академија уметности Нови Сад, Ђуре Јакшића 7, 21000 Нови Сад, akademijaumetnostinovisad@gmail.com, 021422177

Кристина Копрившек, akademijaumetnostinovisad@gmail.com, 021422177, 063505568

Ира Проданов Крајишник, доктор наука музикологије, Академија уметности, Универзитета у Новом Саду

Наташа Црњански, доктор музичке теорије, Академија уметности Нови Сад; Милан Милојковић, Доктор музикологије, Академија уметности Нови Сад; Ира Проданов Крајишник, доктор наука музикологије, Академија уметности, Универзитета у Новом Саду

уметности

наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Имплементација елемената комуникационих вештина у припреми ученика за солистичке, камерне, оркестарске и хорске јавне наступе, као и наступе у медијима

Обука наставника за припрему ученика за јавни наступ уз имплементацију гестуалне реторике, адекватне невербалне и вербалне комуникације на сцени и у медијима, овладавање елементима стејџ менаџмента, те кључним стратегијама креирања ументичког профила „на мрежи“ уз све неопходне законске регулативе (пристанак родитеља и сл).

Након обуке, полазници ће бити у могућности да у своју наставу инструмента или предмета који се тичу уже стручних компетенција уметничке струке имплементирају стратегије и сазнања успешног јавног наступа у смислу искориштавања убедљивих гестуалних потенцијала ученика на јавном наступу, њихових комуникационих вештина и њиховог вербалног и невербалног представљања у медијима.

 • 1. дан
  • Уводно предавање
  • Јавни наступ – од невербалне комуникације до синергије са публиком
  • Пауза
  • Интерактивна радионица јавног обраћања публици
  • Пауза
  • Теорија и пракса музичког геста
  • Пауза
  • Интерактивне вежбе ослоњене на теоријска искуства из предавања о музичком гесту
  • Уметник на мрежи
  • Завршна дискусија

30

дана: 1
бодова: 8

2000 дин, уз путне трошкове до дестинације и освежење за полазнике (кафа, чај)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Muzička škola Isidor Bajić Наташа Црњански, Милан Милојковић, Ира Проданов Крајишник 30 3.92
2 Muzička škola Subotica Милан Милојковић, Ира Проданов Крајишник 30 3.88
3 Књажевац Милан Милојковић, Ира Проданов Крајишник 18 3.93

Укупно учесника: 78 | Просечна оцена: 3.91