ПРОЈЕКТИ СА ДЕЦОМ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

Каталошки број програма: 864  

Не

ПУ Др Сима Милошевић, Капетана Радича Петровића 26, 11080 Земун , jelenak@pudrsimamilosevic.edu.rs, 0112606662 , 0112672976

Јелена Крсмановић , jeja0203@gmail.com, 0112606662, 0641968227, 0112672976

Јелена Крсмановић, дипл.педагог, ма управљања пројектима , ПУ „Др Сима Милошевић“ ; Гордана Ђорђевић, дипломирани педагог, спец.управљања прој, ПУ "Др Сима Милошевић“ Земун

Марија Маловић, Мастер педагог, ПУ „Др Сима Милошевић“, Земун; Јелена Крсмановић, дипл.педагог, ма управљања пројектима , ПУ „Др Сима Милошевић“ ; Гордана Ђорђевић, дипломирани педагог, спец.управљања прој, ПУ "Др Сима Милошевић“ Земун; Сандра Бацковић, дипл. педагог, Завод за унапређивање образовања и васпитања

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење процесом васпитања и учења детета у ПУ

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Унапређивање компетенција учесника обуке у развијању пројеката са децом на нивоу васпитне групе, заједничких пројеката на нивоу тимова вртића и јаслица и разумевање њихове повезаности са принципима развијања реалног програма.

- Разумевање повезаности интегрисаног приступа учењу и пројектног планирања; - Креирање инспиративног физичког окружења као подршке у развијању пројеката са децом; - Разумевање различитих стратегија васпитача као подршке процесу учења током развијања пројеката са децом; - Разумевање могућих начина грађења партнерства са породицом и локалном заједницом у функцији подршке учењу и истраживању; - Грађење заједништва кроз заједничке пројекте тимова јаслица и вртића; - Разумевање сврхе и упознавање са могућим начинима документовања као подршке за рефлексију и развијање програма.

Након обуке очекује се да ће учесници разумети како да: - развијају пројекте са децом кроз које се продубљује истраживање њима смислене; проблематике, а који су усклађени са принципима развијања реалног програма - остварују сопствену улогу у подршци дечијем учењу; - развијају мрежу сарадње деце различитих узраста, родитеља и представника локалне заједнице као учесника у развијању програма; - учествују у заједничкој рефлексији на нивоу тимова као основе за грађење квалитета програма.

 • 1. дан
  • Интегрисан приступ учењу – полазиште у развијању пројеката са децом
  • ПАУЗА
  • Избор проблематике смислене и изазовне деци за истраживање
  • ПАУЗА
  • Заједничко развијање пројеката са децом уважавањем различитих стилова учења
  • ПАУЗА
  • Mогући начини укључивања породице и локалне заједнице у развијање пројеката
  • ПАУЗА
  • Примери пројеката са децом и њихова усклађеност са принципима развијања реалног програма
 • 2. дан
  • Грађење заједништва на нивоу тима
  • ПАУЗА
  • Покретање и развијање заједничких пројеката на нивоу јаслица и вртића
  • ПАУЗА
  • Документовање током пројекта као подршка за рефлексију и даље развијање програма
  • ПАУЗА
  • Евалуација семинара, питања, дилеме и изазови

30

дана: 2
бодова: 16

4000 дин. по учеснику (плус трошкови смештаја и превоза ван Београда) Цена обухвата надокнаду предавачима и радни материјал.