СОЦИЈАЛНО ЕМОЦИОНАЛНО УЧЕЊЕ – ПОДРШКА ВАСПИТНОЈ УЛОЗИ ШКОЛЕ

Каталошки број програма: 178  

Не

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, Београд, cipcentar@cipcentar.org, 0113223909

Маја Десница, maja@cipcentar.org, 0113223909, 0628016069

Александра Калезић Вигњевић, Дипломирани педагог и рангу МА, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Олга Лакићевић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију

Јасмина Гејо, дипломирани психолог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Весна Шапоњић, Дипломирани педагог, МПНТР-Пројекат „ Инклузивно предшколско васпитање ; Гордана Чукурановић, Дипломирани педагог, МПНТР, Школска управа Београд; Јасмина Николић, Школски психолог-педагог, Министарсто просвете, науке и технолошког развоја; Мирсада Топаловић, дипломирани психолог (VII), -; Весна Златаровић, мастер психологије, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд; Ксенија Лишчевић, професорка педагогије, /; Александра Калезић Вигњевић, Дипломирани педагог и рангу МА, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Марина Бунчић, Дипломирани психолог – педагог, Основна школа „Милан Ракић“; Олга Лакићевић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Станка Жица, , ОШ “Милена Павловић Барили“ ; Татјана Живановић, Дипломирани психолог, МПНТР, ШУ Ниш; Златица Јовић, Дипломирани психолог, МПНТР, ШУ Нови Сад; Драгана Коруга, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Милица Ђорђевић, , МПНТР, Школска управа Крушевац

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређивање компетенција наставника за подстицање социјално и емоционалног учења и развоја деце.

• креирање школског окружења у којем су основне вредности уважавање различитости, равноправност и праведност • разумевање значаја социјалног и емоционалног учења за креирање безбедног, сигурног и подстицајног окружења у којем ће свако дете моћи да развије своје потенцијале • разумевање повезаности социјално емоционалних компетенција са академским постигнућима • развијање практичних вештина потребних за интегрисање социјално емоционалног учења у наставу. • успостављање праксе на нивоу школе којом се стварају подстицајни услови и подржава интеграција академских и социјално емоционалних компетенција деце

Учесници ће бити оснажени да: • подрже социјално емоционално учење у школском окружењу • развијају стратегије за промовисање социјалне и емоционалне компетентности као једне од базичних компетенција успешног функционисања, развоја и учења; • користе свакодневно ситуације у школи за подучавање деце социјалним и емоционалним вештинама; • кроз праксу на нивоу школе, подрже социјални и емоционални развој деце; • интегришу социјално емоционално учење у програм наставе и учења.

 • 1. дан
  • Социјално емоционално учење – кључни појмови
  • пауза
  • Социјално емоционално учење у настави
  • пауза
  • Вредности и правила
  • пауза
  • Подстицајно окружење за учење и развој

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.640,00 РСД са ПДВ-ом. У цену је урачунат хонорар тренера, организациони трошкови, радни материјали, стручни прилози у електронском формату и уверења за учеснике о завршеној обуци. У цену није урачунато освежење учесника током обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Медицинска школа, Ужице, Немањина 148 Александра Калезић Вигњевић, Олга Лакићевић 29 3.95

Укупно учесника: 29 | Просечна оцена: 3.95