Савладавање меких вештина у релацији наставник – ученик – родитељ унутар установа

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 146  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Јасмина Момчиловић, , ОШ „Душан Радовић” Бор; Милена Андријевић, , ОШ ”Станоје Миљковић” Брестовац;

Јасмина Момчиловић, , ОШ „Душан Радовић” Бор; Милена Андријевић, , ОШ ”Станоје Миљковић” Брестовац;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Побољшање компетенције учесника за комуникацију и унапређивање сарадничких односа на свим нивоима унутар установе (школа, вртића) као основа успешне превенције и интервенције проблемских ситуација уз помоћ примене тзв. меких вештина.

Унапређење знања наставника, васпитача и стручних сарадника о техникама успешне комуникације и разумевања њихових ефеката; Унапређивање комуникацијских вештина и мотивисање за њихову примену (оспособљавање за коришћење Ја-порука, активно слушање, пружање емотивне/саветодавне подршке, као и за сараднички приступ у решавању школских проблема, као и потешкоћа у прдшколским установама; Јачање свести и одговорности наставника о утицају свог модела комуникације на узвратни однос ученика, колега и родитеља и њихово понашање; Уочавање разлике између потребе за саветовањем и потребе упућивања на терпеутски рад са учеником;

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаПорекло и значење меких вештина 2. недељаКако научити меке вештине - тајни алати 3. недељаОднос између наставника и ученика - сложено поље комуникације4. недељаОблици сарадње са родитељима/старатељима5. недељаУнапређивање међуљудских односа у колективуАнализа рада на семинару

30

недеља: 5
бодова: 36

Цена по учеснику износи 3400 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину, закуп сале за завршни сусрет.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 28 3.94
2 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 7 3.96
3 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 22 3.96
4 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 24 3.97
5 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 13 3.92
6 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 18 3.97
7 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 29 3.98
8 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 54 4
9 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 8 4
10 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 35 4
11 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 19 3.99
12 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 10 3.96
13 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 11 3.98
14 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 47 3.98
15 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 48 3.98
16 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 54 3.99
17 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 56 3.98
18 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 31 3.98
19 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 53 3.98
20 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 33 3.99
21 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 30 3.98
22 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 28 3.99
23 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 53 3.98
24 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 52 4

Укупно учесника: 763 | Просечна оцена: 3.98