Савладавање меких вештина у релацији наставник – ученик – родитељ унутар установа

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 146  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Јасмина Момчиловић, , ОШ „Душан Радовић” Бор; Милена Андријевић, , ОШ ”Станоје Миљковић” Брестовац;

Јасмина Момчиловић, , ОШ „Душан Радовић” Бор; Милена Андријевић, , ОШ ”Станоје Миљковић” Брестовац;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Побољшање компетенције учесника за комуникацију и унапређивање сарадничких односа на свим нивоима унутар установе (школа, вртића) као основа успешне превенције и интервенције проблемских ситуација уз помоћ примене тзв. меких вештина.

Унапређење знања наставника, васпитача и стручних сарадника о техникама успешне комуникације и разумевања њихових ефеката; Унапређивање комуникацијских вештина и мотивисање за њихову примену (оспособљавање за коришћење Ја-порука, активно слушање, пружање емотивне/саветодавне подршке, као и за сараднички приступ у решавању школских проблема, као и потешкоћа у прдшколским установама; Јачање свести и одговорности наставника о утицају свог модела комуникације на узвратни однос ученика, колега и родитеља и њихово понашање; Уочавање разлике између потребе за саветовањем и потребе упућивања на терпеутски рад са учеником;

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаПорекло и значење меких вештина 2. недељаКако научити меке вештине - тајни алати 3. недељаОднос између наставника и ученика - сложено поље комуникације4. недељаОблици сарадње са родитељима/старатељима5. недељаУнапређивање међуљудских односа у колективуАнализа рада на семинару

30

недеља: 5
бодова: 36

Цена по учеснику износи 3400 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину, закуп сале за завршни сусрет.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 28 3.94
2 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 7 3.96
3 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 22 3.96
4 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 24 3.97
5 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 13 3.92
6 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 18 3.97
7 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 29 3.98
8 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 54 4
9 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 8 4
10 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 35 4
11 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 19 3.99
12 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 10 3.96

Укупно учесника: 267 | Просечна оцена: 3.97