Превенција ХИВ/ сиде, алкохолизма, патолошког коцкања, злоупотребе психоактивних супстанци, интернета и насиља

Каталошки број програма: 135  

Не

Човекољубље, Добротворна фондација Српске Православне Цркве, Августа Цесарца 25, beograd@covekoljublje.org, 0113672970, 0113672971 , 0113672970

Марија Вранешевић, program@covekoljublje.org, 0113672971, 0646459897, 0113872970

Драгана Левићанин, , Човекољубље, Добротворна фондација СПЦ

Владан Југовић, Доктор, специјалиста психијатрије, Институт за ментално здравље; Александар Вујошевић, Лекар, специјалиста психијатрије, Специјална болница за болести зависности; Мила Паунић, Лекар, специјалиста епидемиологије, Завод за здравствену заштиту студената Београд; Андријана Радоичић, Мастер социјалног рада, Удружење грађана Атина; Драгана Левићанин, , Човекољубље, Добротворна фондација СПЦ

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Обучавање васпитног, наставног и стручног кадра о савременим методама превенције ХИВ/ сиде, злоупотребе психоактивних супстанци, интернета, алкохола, коцкања и насиља

Упознавање васпитног, наставног и стручног кадра са савременим проблемима младих који се односе на злоупотребу психоактивних супстанци, интернета, алкохола, коцкање, насиље и ХИВ/сиду Развијање компетенција за подршку развоју личности деце и омладине Промоција сарадње васпитног, наставног и стручног кадра на превенцији ХИВ/сиде, злоупотребе психоактивних супстанци, интернета, алкохола, коцкања и насиља

Васпитни, наставни и стручни кадар, обучен о савременим методама превенције ХИВ/сиде, злоупотребе психоактивних супстанци, интернета, алкохола и насиља, у свакодневном раду са децом и омладином директно доприноси смањењу броја зависника, жртава и оболелих.

 • 1. дан
  • Превенција алкохолизма
  • Пауза
  • Превенција патолошког коцкања
  • Пауза
  • Превенција ХИВ/сиде и полно преносивих болести
 • 2. дан
  • Превенција злоупотребе психоактивних супстанци
  • Пауза
  • Превенција злоупотребе интернета
  • Пауза
  • Превенција насиља
  • Евалуација

15

дана: 2
бодова: 15

Цена по учеснику износи 15000 динара и укључује: хонораре и путне трошкове за предаваче, трошкове изнајмљивања простора за реализацију семинара, освежење и ручак за све учеснике семинара, пратећи едукативни материјал, административне и организационе трошкове. Човекољубље очекује да 25% цене, односно 3750 динара финансирају школе, односно домови, а преосталих 11250 донатори Човекољубља.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Краљево, Дом владике Николаја Велимировића (канцеларија ДФ СПЦ Човекољубље), Карађорђева 3 Владан Југовић, Александар Вујошевић, Мила Паунић, Андријана Радоичић 14 3.98
2 Дечије село Сремска Каменица 1-13 Владан Југовић, Александар Вујошевић, Мила Паунић, Андријана Радоичић, Драгана Левићанин 8 3.99

Укупно учесника: 22 | Просечна оцена: 3.99