Школски часопис као инструмент за јачања васпитне улоге школе и етоса

Каталошки број програма: 215  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Маша Ђуришић, Доктор дефектолошких наука, Висока школа социјалног рада; Мирјана Пајић, магистар педагошких наука, Klett друштво за развој образовања; Биљана Вуловић, , Основна школа "Свети Сава", Топоница; Бојана Тубић, , ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“ Крагујевац

Маша Ђуришић, Доктор дефектолошких наука, Висока школа социјалног рада; Мирјана Пајић, магистар педагошких наука, Klett друштво за развој образовања; Биљана Вуловић, , Основна школа "Свети Сава", Топоница; Бојана Тубић, , ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“ Крагујевац

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Пружање подршке наставницима и школама за унапређивање васпитне улоге и етоса путем креирања школског часописа и развијања вештина и ставова ученика, а ради оспособљавања за живот и рад у савременом друштву.

-Упознавање учесника са улогом и значајем школског часописа; -препознавање педагошког значаја школског часописа за: јачање васпитне улоге и етоса школе, организацију активности ученика применом демократског приступа, промоцију резултата ученика и наставника, употребу медија као ресурса за размену сазнања и искустава у установи и ван ње; -оснаживање учесника за развијање: -вештина ученика неопходних за 21. век (писменост, комуникација, сарадња и тимски рад, креативно и критичко мишљење, решавање проблема), -демократског приступа у школи ради обезбеђивања квалитетног образовања за све, -заједничких активности свих ученика у циљу јачања мотивације и осећаја припадности школи.

Учесник: -упознат за улогом и значајем школског часописа; -препознаје педагошки значај школског часописа као инструмента за јачање васпитне улоге и етоса; -организује разноврсне активности ученика применом демократског приступа; -користи медије за размену сазнања и искуства у школи и изван ње; -развија путем различитих активности вештине код ученика, посебно оне које су усмерене на писменост (медијска), комуникацију, сарадњу и тимски рад, креативност и критичко мишљење, решавање проблема као и дигиталну компетенцију; -примењује демократски приступ у организацији активности ученика и колега; -планира активности које доприносе осећају заједништва, мотивације и припадности школи.

  • 1. дан
    • ШКОЛСКИ ЧАСОПИС
    • ИНТЕРНЕТ НОВИНАРСТВО
    • ШКОЛСКИ ЧАСОПИС КАО ИНСТРУМЕНТ ЈАЧАЊА ВАСПИТНЕ УЛОГЕ И ЕТОСА
    • НАРЕДНИ КОРАЦИ И ЕВАЛУАЦИЈА ПРОГРАМА ОБУКЕ

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.