Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Каталошки број програма: 334  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697, 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Ђуро Косић, професор производно-техничког образовања, ОШ „Драгојло Дудић”

Ђуро Косић, професор производно-техничког образовања, ОШ „Драгојло Дудић”; Јелена Смиљанић, ОШ „Драгојло Дудић”; Срђан Раденовић, дипломирани математичар, ОШ „Бранко Радичевић”, Велика Моштаница; Душица Васиљевић, ОШ „Стефан Дечански”; Јела Стевановић, професор разредне наставе, ОШ „Павле Поповић”, Вранић; Маријана Стојановић, магистар дидактичко-методичких наука, ОШ „Јефимија”, Обреновац; Јасмина Алексић, професор техничког образовања, ОШ „Драгојло Дудић”

информатика

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање запослених у установи за имплементацију Office-а 365 за ефикаснију и лакшу комуникацију свих учесника у васпитно- образовном процесу ради унапређења рада образовне установе.

Побољшање организационе структуре у образовним установама и стварање свести код корисника за бржом и ефикаснијом употребом рачунара у настави. Оспособљавање наставника за израду докумената у програмима Office 365. Oспособљавање наставника за рад на програмима који омогућавају дељење документације, комуникацију са колегама, комуникацију са родитељима. Оспособљавање наставника да креирају упитнике, квизове, видеа, канале и презентације и да их примењују у настави.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор/помоћник

1. дан Office 365 појам и значај Регистрација корисника Office 365 апликације Апликације Mail, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint Апликације OneNote, ClassNotebook, Forms Апликације Sway, Video, Stream Апликације Calendar, Tasks, Planner Апликације Yammer, Delve, MyAnalitics, Teams, Store, Flow Примери добре праксе Закључак и евалуација програма

25

дана: 1
бодова: 8

2.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Владимир Петковић Дис" Радослава Љумовића 20, Велики Мокри Луг Јелена Смиљанић, Душица Васиљевић 17 3.76
2 ОШ "Владимир Петковић Дис" Радослава Љумовића 20, Велики Мокри Луг Јелена Смиљанић, Душица Васиљевић 22 3.5
3 ОШ "Горња Варош", Добановачка 72, Земун Ђуро Косић, Јелена Смиљанић 22 3.76
4 ОШ "Горња Варош", Добановачка 72, Земун Ђуро Косић, Јелена Смиљанић 16 3.96
5 Београд Ђуро Косић, Јелена Смиљанић 22 3.96
6 ОШ "Ђуро Стругар", Милутина Миланковића 148, Нови Београд Ђуро Косић, Јелена Смиљанић 25 3.89
7 ОШ "Мића Стојковић", 29. новембра 11, Умчари Ђуро Косић, Јелена Смиљанић 24 3.79