Die Stimme macht’s! Развијање компетенције усменог изражавања уз примену перформативних приступа у настави и учењу немачког језика

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 949  

Да

Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића б.б, kabinet@filum.kg.ac.rs, 034304270

Биљана Мандић, biljana.mandic@gmail.com, 034304270, 0641805704

Георгина Фреи, Доктор наука - филолошке науке, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу; Марија Нијемчевић Перовић, Доктор наука - филолошке науке, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу

Георгина Фреи, Доктор наука - филолошке науке, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу; Марија Нијемчевић Перовић, Доктор наука - филолошке науке, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу

страни језик

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање наставника немачког језика за примену перформативних приступа у фазама припреме, реализације и евалуације наставе, са посебним освртом на вежбе и задатке који доприносе развијању продуктивне вештине усменог изражавања ученика.

Специфични образовни циљеви подразумевају унапређивање компетенција наставника у области метода, техника и приступа рада који доприносе развијању функционалних знања ученика и продуктивне језичке вештине говора. Учесници се упознају са различитим перформативним приступима као обликом активног учења (позоришна педагогија, драма у образовању, ПДЛ). Специфични васпитни циљеви усмерени су на оспособљавање наставника да код својих ученика подстичу развијање креативности, социјалних компетенција и критичког мишљења. Специфични функционални циљеви програма односе се на мотивисање и подршку наставника да практично примене стечена знања, креирају свој сценарио за час и (само)вреднују наставу.

Очекује се да ће наставници по завршетку обуке бити оспособљени и мотивисани да користе перформативне приступе у настави са циљем да заједно са ученицима креирају аутетичне ситуације за разговор на немачком језику. На тај начин ће подстицати развијање продуктивне језичке вештине говора (вокабулар, изговор гласова, флуентност), али и социјалне и транскултуралне компетенције својих ученика.

 • 1. недеља
  • Упознавање; Вежбе загревање тела и гласа из позоришне педагогије
  • Основне технике из ПДЛ-а за подстицање правилног изговора гласова и ослобађање од страха
  • Пауза
  • Дигитални алати за креирање интерактивних садржаја усмене комуникације
  • Симулација реалних ситуација према принципима драмске педагогије
  • Пауза
  • Технике импровизације за развијање језичке компетенције говора
  • Импровизацијско позориште и позориште потлачених
 • 2. недеља
  • Примена стечених знања током обуке у наставној пракси
  • Евалуација

20

недеља: 2
бодова: 10

2500 динара по учеснику (надокнада предавачима, штампање сертификата)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Георгина Фреи, Марија Нијемчевић Перовић 8 3.89

Укупно учесника: 8 | Просечна оцена: 3.89