ПРИМЕНА ИНДИВИДУАЛИЗОВАНЕ, ПРОБЛЕМСКЕ, ПРОГРАМИРАНЕ И ЕГЗЕМПЛАРНЕ НАСТАВЕ У ШКОЛИ

Каталошки број програма: 689  

Не

Центар за образовање и професионални развој, Текеришка 18А, 11221 Београд, eduscimail@ceoprora.rs, 0114054597

Радован Антонијевић, aa_radovan@yahoo.com, 0114054597, 0638118889

Бојан Грујић, Дипломирани педагог, Школа креативних вештина, Јагодина; Марина Пејчиновић, мастер академске студије другог степена, ОШ ,,Бранко Радичевић“, Штаваљ

Бојан Грујић, Дипломирани педагог, Школа креативних вештина, Јагодина; Марина Пејчиновић, мастер академске студије другог степена, ОШ ,,Бранко Радичевић“, Штаваљ; Барбара Ивковић, Дипломирани историчар, ОШ”Јован Шербановић”, Крепољин; Наташа Николић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Развијање знања, вештина и компетенција полазника да применом различитих типова наставе и њиховим комбиновањем одговоре савременим захтевима наставе и образовне технологије и допринесу унапређивању процеса образовања и васпитања.

- Развијање знања, вештина и ставова полазника у области примене различитих типова наставе. - Развијање знања, вештина полазника за примену индивидуализоване, програмиране, проблемске и егземпларне наставе, и комбинацију наставних система (типова наставе). - Подстицање и оспособљавање полазника на квалитетно управљање једноразредним и комбинованим одељењем у оквиру различитих модела методичке организације часа. - Оспособљавање наставника, да припреми и организује наставу која подстиче креативност ученика и води до ефикаснијег учења.

По завршетку обуке очекује се да ће наставници бити оспособљени да иновативно реализују индивидуализовану, програмирану, проблемску и егземпларну (парадигматску) наставу и препознају њене могућности у свакодневном раду, да комбинују различите наставне системе уз ефикасно решавање образовно-васпитних проблема који су могући у једноразредним и комбинованим одељењима. Јачање дидактичко- методичких компетенција наставника осмишљавање наставних стратегија које воде ка исходу учења које је оријентисано на ученика, на оно што он зна или разуме, доћи ће до подизања квалитета наставе и усвајања функционалнијих и трајнијих знања.

 • 1. дан
  • (1) Типови наставе у једноразредним и комбинованим одељењима
  • Пауза
  • (2) Индивидуализована настава и учење
  • Пауза
  • (3) Програмирана настава и учење
  • Пауза
  • (4) Проблемска настава и учење
  • Пауза
  • (5) Егземпларни модел наставног рада

30

дана: 1
бодова: 8

Бруто износ цене семинара за групу од 30 учесника је 45.000 динара, односно 1.500 динара по учеснику. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, скрипте за полазнике семинара, трошкови координисања (телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника и коришћење додатне хардверске опреме).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Средња школа, Љиг Бојан Грујић, Марина Пејчиновић 25 3.87
2 ОШ "Краљ Александар I", Горњи Милановац Бојан Грујић, Марина Пејчиновић 26 3.71
3 ОШ "Краљ Александар I", Горњи Милановац Бојан Грујић, Марина Пејчиновић 24 3.68
4 ОШ "Јован Јовановић Змај", Сурдулица Бојан Грујић, Марина Пејчиновић 27 4
5 ОШ "Моша Пијаде", Дебељача Бојан Грујић, Марина Пејчиновић 26 3.63
6 ОШ "Краљ Петар II Карађорђевић", Београд Бојан Грујић, Барбара Ивковић 26 3.98
7 ОШ "Јован Поповић", Инђија Бојан Грујић, Барбара Ивковић 26 3.99
8 ОШ "Браће Груловић", Бешка Бојан Грујић, Барбара Ивковић 30 3.88
9 ОШ "12. децембар", Сјеница Бојан Грујић, Марина Пејчиновић 30 3.84

Укупно учесника: 240 | Просечна оцена: 3.84