Планирање у савременим програмима физичког и здравственог васпитања – јединство наставних и ваннаставних активности

Каталошки број програма: 1078  

Не

Српски савез професора физичког васпитања и спорта, Благоја Паровића 156, sspfvs@gmail.com, 063249937

Миросалв Марковић, sspfvs@gmail.com, 0112086389, 0653331076

Вишња Ђорђић, Доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета ; Горан Петровић, Магистар наука, ОШ "Лазар Саватић"

Мирослав Марковић, доктор наука, Завод за унапређивање образовања и васпитања; Вишња Ђорђић, Доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета ; Јасна Ђукић, мастер, ОШ "Ђура Јакшић" Каћ; Горан Петровић, Магистар наука, ОШ "Лазар Саватић"

физичко васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређивање компетенција наставника за планирање и програмирање наставних и ваннаставних активности у савременим програмима наставе и учења физичког и здравственог васпитања

Упознавање са законском и подзаконском регулативом неопходном за планирање физичког и здравственог васпитања Разумевање значаја повезивања образовних стандарда, компетенција и исхода у настави физичког и здравственог васпитања Продубљивање знања о вођењу педагошке документације за физичко и здравствено васпитање Упознавање са планирањем слободних наставних активности и изборног програма у школама Јачање компетенција за планирање осталих облика рада у ваннаставним активностима Упознавање са могућношћу формирања школских спортских секција у складу са Стратегијом развоја образовања 2020-2030

По реализацији обуке полазници ће бити у стању да: - користе законску и подзаконску регулативу за планирање и програмирање наставе физичког и здравственог васпитања - при планирању повезују стандарде, компетенције и исходе наставе и учења - креирају педагошку документацију у скалду са новим програмима наставе и учења - креирају ваннаставне активости са посебним освртом на планирање и реализацију школских спортских секција - утичу на унапређивање могућности школе за реализацију ваннаставних активности и активности од важности за локалну заједницу

 • 1. дан
  • Законска и подзаконска регулатива неопходна за планирање физичког и здравственог васпитања
  • Пауза
  • Однос стандарда, компетенција и исхода у планирању наставних и ваннаставних активности
  • Пауза
  • Планирање наставе и учења и педагошка документација
  • Пауза
  • Планирање и реализација ваннаставних активности, слободних наставних активности и изборног програма
  • Пауза
  • Рекапитулација и евалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

Котизација по учеснику износи 3.000,00 динара. Расходи: -путовање реализатора - закуп сале -освежење у паузама за све учеснике -сертификати -хонорари за предаваче на семинару

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Копаоник Мирослав Марковић, Јасна Ђукић, Горан Петровић 30 3.94

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.94