„Примена ИОП-а у настави физичког и здравственог васпитања орјентисаној на исходе“

Каталошки број програма: 1095  

Не

Факултет за спорт, Универзитет "Унион- Никола Тесла", Народних хероја 30, info@fzs.edu.rs, 0114044050

Сања Крсмановић Величковић, sanja.krsmanovic@fzs.edu.rs, 0114044050, 0659882109

Bojana Milićević Marinković, Doktor nauka, Fakultet za sport i turizam; Нино Манојловић, мастер професор физичког, Професор физичког васпитања

Душко Спасовски, Доктор медицинских наука, Медицински факултет Универзитета у Београду; Небојша Чокорило, Доктор наука, Факултет за спорт, Универзитет УНИОН

физичко васпитање

наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Јачање компетниција наставника за планирање и програмирање наставе у раду са децом са инвалидитетом и сметњама у развоју.

• Повећати обухватност деце са сметњама у развоју и инвалидитетом у раду и примени инклузије кроз часове физичког и здравственог васпитања. • Унапредити професионална знања и компетенције наставника и њихову улогу у побољшању квалитета живота деце са инвалидитетом и сметњама у развоју кроз научене вештине путем физичког и здравственог васпитања. • Унапређивање наставне праксе кроз идеје и позитивна искуства организација и кадрова који имају дугогодиши рад са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом. • Оснаживање наставног кадра и школе и развијања међусобног партнерства: родитељ-школа-наставник.

По завршеној обуци полазник ће бити у стању да: - примени инклузију путем спортских и физичких активности у настави, - организује заједнички рад деце типичне популације и деце са инвалидитетом и сметњама у развоју, - прилагоди садржај наставе деци са инвлидитетом и сметњама у развоју, - промовише инклузију и поштовање различитости.

 • 1. дан
  • Значај ИОПа у здравственом и физичком васпитању – предности и проблеми
  • ИОП програм – искуства и препоруке медицинске струке
  • Спортске активности за децу са инвалидитетом – примери добре праксе
  • Ефекти специфичног програма вежбања на мот. способности деце са инвалидитетом и сметњама у развoју
  • Дискусија и подела сертификата

30

дана: 1
бодова: 8

Котизација по учеснику износи 2.500,00 динара. Расходи: - путни трошкови - закуп сале - освежење у паузама за све учеснике - сертификати које добијају учесници+књига Јаџент - бруто хонорари за предаваче