КАКО КОМУНИЦИРАТИ СА ДЕЦОМ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И ЊИХОВИМ РОДИТЕЉИМА

Каталошки број програма: 825  

Не

Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Ул. Филипа Вишњића бб, fifa@pr.ac.rs, 028425473, 028425474 , 028425474

Јелена Минић, jelena.minic@pr.ac.rs, 028425473, 0658439448

Јелена Минић, Доктор психолошких наука, Филозофски факултет, Косовска Митровица ; Миљана Павићевић, Доктор психолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Приштини

Јелена Минић, Доктор психолошких наука, Филозофски факултет, Косовска Митровица ; Звездан Арсић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Косовској Митровици; Миљана Павићевић, Доктор психолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Приштини

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Развијање вештинa конструктивне комуникације у раду са децом, уз поштовање развојних специфичности и потреба. Усвајање неопходних вештина за комуникацију са родитељима, остваривање сарадње због добробити детета и јачања самопоштовања и самопоуздања.

Оснаживање васпитача и стручних сарадника да практикујући вештине конструктивне комуникације, прилагођене развојним специфичностима деце креирају окружење за оптимално функционисање, у ком ће се деца осећати срећно, прихваћено и задовољно. Примена адeкватних вештина комуницирања са родитељима деце предшколског узраста јачаће неопходну сарадњу на релацији васпитач (стручни сарадник) – родитељ, што може допринети остваривању дечјих потенцијала. Један од циљева је да васпитачи и стручни сарадници практикујући вештине конструктивне комуникације науче децу да адекватније комуницирају, изразе своја осећања, мисли и потребе, прихвате друге, лакше ступају у интеракцију са другима, да јачају самопуздање, самопоштовање и самосталност.

Полазници семинара ће проширити своје знање о значају конструктивне комуникације, њеним ефектима на развој деце предшколског узраста и на развијање и јачање поверења код родитеља деце. Упознаће се са карактеристикама ирационалних уверења деце предшколског узраста, погрешним начинима испољавања емоција, различитим конструктивним начинима решавања конфилкта. Нарочито је важно да полазници усвоје знања о значају конструктивне (асертивне) комуникације на развијање и јачања самопоуздања и самопоштовања деце предшколског узраста. Асертивном комуникациојом можемо да помогнемо деци да буду самосталнија и одговорнија према себи и другима, да сарађују, уважавају различитости, развијају поверење, сналазе се у различитим ситауцијама и слично

  • 1. дан
    • Каратеристике детињства- специфичности, задаци, начини рада са децом
    • Комуникација- улога и значај. Вештине конструктивне комуникације.

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 3.000 динара. Цена укључује надокнаде реализаторима, радни материјал за учеснике, трошкове организације обуке и трошкове пута и смештаја аутора и реализатора обуке