Огледом до закона природе

Каталошки број програма: 910  

Не

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање, Господар Вучића 245, Београд, office@vulkanznanje.rs, 0117456025, 0628095607

Марина Обрадовић, marina.obradovic@vulkanznanje.rs, 0117456025, 0628005607

Љубиша Нешић, Доктор физичких наука, Природно-математички факултет у Нишу; Татјана Мишић, магистар, ОШ "Чегар", Ниш; Марина Најдановић Лукић, магистар, ОШ „Десанка Максимовић”

Љубиша Нешић, Доктор физичких наука, Природно-математички факултет у Нишу; Биљана Геров, , ОШ „Васа Пелагић“ Лесковац; Татјана Мишић, магистар, ОШ "Чегар", Ниш; Марина Најдановић Лукић, магистар, ОШ „Десанка Максимовић”

природне науке

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Оснаживање наставника разредне и предметне наставе за обраду физичких појава путем експеримената.

Обучавање наставника предметне наставе за конструктивистички приступ реализацији различитих типова експеримената (демонстрациони, лабораторијски, једноставни...) у настави физике. Обучавање наставника разредне наставе за конструктивистички приступ настави извођењем експеримената током обраде наставних тема са физичким садржајима.

По завршетку обуке очекује се унапређивање нивоа стручних компетенција наставника везаних за реализацију школских експеримената. После савладавања програма семинара наставници ће бити и методички оспособљени за припрему и примену огледа у настави физике и приликом обраде физичких садржаја који припадају другим предметима (природа и друштво, свет око нас, техничко образовање, термодинамика, оптика, ...).

 • 1. дан
  • Увод
  • Конструктивизам у настави
  • Пауза
  • Радионица 1: Кретање и сила
  • Пауза
  • Радионица 2: Маса, густина и притисак
  • Пауза
  • Радионица 3: Осцилације и таласи
  • Пауза
  • Радионица 4: Светлосне појаве
  • Завршни део

30

дана: 1
бодова: 8

2.500 динара (трошкови освежења и радни материјали)