Игра и истраживање као начини учења

Каталошки број програма: 535  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385 , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Гордана Јосимов, професор разредне наставе, ОШ „Руђер Бошковић“ Београд; Катарина Милошевић, Професор разредне наставе, ОШ „Руђер Бошковић“

Гордана Јосимов, професор разредне наставе, ОШ „Руђер Бошковић“ Београд; Катарина Милошевић, Професор разредне наставе, ОШ „Руђер Бошковић“

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање наставника за стварање подстицајне средине за учење применом истраживачких метода кроз игру у настави, у циљу активног учешћа и мотивације ученика.

1. Упознавање наставника са карактеристикама и предностима унапред испланиране и структурисане игре као наставне методе за подизање мотивације ученика. 2. Овладавање поступцима организације истраживачке наставе оријентисане на исходе 3. Јачање професионалних компетенција наставника за интеграцију наставних садржаја и развој међупреднетних компетенција ученика 4. Оснаживање наставника за припрему и примену истраживачких задатака.

1. Коришћење унапред структурисане игре као наставне методе за подизање мотивације ученика. 2. Организовање наставе оријентисане на исходе која је базирана на претходном знању и интересовањима ученика. 3. Интеграција наставних садржаја различитих предмета у смислену целину погодну за развој међупреднетних компетенција ученика. 4. Припрема и примена истраживачких задатака.

 • 1. дан
  • Увод и упознавање
  • Моћ игре
  • Пауза
  • Како реализовати исходе кроз игру и истраживачки рад
  • Пауза
  • Интеграција наставних предмета
  • Пауза
  • Мој пројекат

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника цена по учеснику износи 1.500 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и храна и освежење на обуци нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Вук Караџић" Моравска 2, Пожаревац Гордана Јосимов, Катарина Милошевић 22 4
2 ОШ "Вук Караџић" Моравска 2, Пожаревац Гордана Јосимов, Катарина Милошевић 27 3.9
3 ОШ "Петефи бригада", 16. дивизије 34, Кула Гордана Јосимов, Катарина Милошевић 25 4
4 ОШ "Димитрије Давидовић", Анте Протића 3, Смедерево Гордана Јосимов, Катарина Милошевић 27 4
5 ОШ "Васа Живковић", Карађорђева 87, Панчево Гордана Јосимов, Катарина Милошевић 22 3.97
6 ОШ "Ната Јеличић", Јеле Спиридоновић Савић 5, Шабац Гордана Јосимов, Катарина Милошевић 28 3.64
7 ОШ "Олга Милошевић" Француска 4, Смедеревска Паланка Гордана Јосимов, Катарина Милошевић 25 3.97
8 ОШ "Бата Булић" Јована Јовановића Змаја 1, Петровац на Млави Гордана Јосимов, Катарина Милошевић 28 3.87
9 ОШ "Љубиша Урошевић" Цара Душана 146, Рибаре Гордана Јосимов, Катарина Милошевић 28 3.82

Укупно учесника: 232 | Просечна оцена: 3.91