српски језик и књижевност
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# К П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
924 К2

За другачију граматику – нове тенденције у (из)вођењу наставног процеса

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
925 К2

За другачију граматику – нове тенденције у (из)вођењу наставног процеса

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање
Електронски
недеља: 2
бодова: 8
926 К2

Истраживачки задаци у настави српског језика и књижевности у контексту међупредметне и унутарпредметне корелације усмерене на исходе

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
927 К2, К23

Књижевне радионице

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
928 К1, К2, К3, К4

Књижевност и језик у савременој учионици: простор за дијалог

Филозофски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
929 К1, К23

Ка савременој настави српског језика и књижевности II

Друштво за српски језик и књижевност Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
930 К2, К3, К5

Комплексна метода у настави почетног читања и писања

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
931 К1, К23

Критички поглед на велико слово у изазовним језичким ситуацијама

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање
Електронски
недеља: 2
бодова: 8
932 К2, К19, К23

Лектира не боли- развој читалачке мотивације у дигиталном добу

Краљевачко друштво учитеља
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
933 К1

Настава српског језика и књижевности у контексту тематско-интегративнога приступа предметима од посебног значаја за српску националну културу и идентитет

Центар за усавршавање наставника и образовање током читавог живота Филозофског факултета у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
934 К2

Од игре до уметности – драмски метод у настави

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
935 К1

Писмени задатак у настави српског језика – (не)решив задатак

Друштво за српски језик и књижевност Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
936 К1

Поетолошки појмовник у настави српског језика и књижевности

Филозофски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
937 К1

ПУТОВАЊЕ У СРЕДИШТЕ ПРИЧЕ – развијте код својих ученика вештину писања

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Електронски
недеља: 4
бодова: 16
938 К1, К23

Републички зимски семинар

Друштво за српски језик и књижевност Србије
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
939 К1

Савремени изазови наставе српског језика и књижевности у школском и онлајн окружењу

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
940 К1

Савремени приступи наставном проучавању прозе

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
941 К2, К13, К23

Технике за развој писмености

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
942 К2

Употреба имејла и текст-процесора у настави српског језика и књижевности

Друштво за српски језик и књижевност Србије
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
943 К1, К3, К23

Учили су срећно до краја живота - бајке у разредној настави

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
944 К1

Фолклористика у школи - иновативне методе наставе и учења народне књижевности и народног језика

Удружење "Чувари дела Вука Караџића"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
945 К1

ЧИТАЊЕ И ОБЛИКОВАЊЕ МЛАДОГ ЧИТАОЦА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Учитељски факултет Универзитета у Београду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8