општа питања наставе
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# К П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
443 К2, К23

Разноврсна настава-бољи резултати

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
444 К2, К7, К10, К18, К23

Акционо истраживање у функцији самовредновања рада образовно-васпитне установе

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
445 К2, К23

Дигитална наставна средства -корак ка савременој активној настави

Центар за стручно усавршавање Шабац
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
446 К2, К19, К23

Континуитет - квалитет у развоју запослених и установа

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
447 К2

Реализација методе студије случаја кроз проблемску наставу

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
448 К2, К5, К11

,, Дидактичке игрице за децу паметнице“

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
449 К21

,, УПРАВЉАЊЕ ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ УНУТАР НАРУЧИОЦА,, (Програм стручног оспособљавања овлашћених лица и запослених у образовном сектору за управљање и вођење поступака јавних набавки)

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
450 К2

50 како - 50 лако – практичне вештине и ИКТ алати који штеде време

"Сцио"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
451 К2, К23

Canva у учионици – креативна настава и интерактивни наставни материјали

Кампстер доо
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
452 К2

Escape Classroom - универзална наставна метода за подстицање активног учења

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
453 К2

Kahoot!-учење на длану, и нетачно је тачно

Учитељско друштво Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
454 К2

Kреирањe средине за учење и ИКТ у настави

Тренинг центар "КОЦЕВСКИ"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
455 К2

Oбележање значајних датума у настави

Удружење наставника Доситеј Обрадовић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
456 К2, К23

Oцењивање у функцији развоја и учења

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
457 К2

STEAM компетенције за децу 4.0 индустријске револуције

Институт за модерно образовање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
458 К2, К4, К5, К6, К23

Ја могу! обука - Ниво 1

Vega omladinski centar
Електронски
недеља: 3
бодова: 9
459 К2, К4, К5, К6, К23

Ја могу! обука - Ниво 2

Vega omladinski centar
Електронски
недеља: 5
бодова: 19
460 К4

Јавни говор – технике излагачке писмености

Изражајност
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
461 К4, К18, К23

ЈАЧАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА ДИРЕКТОРА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И НАСТАВНИКА ЗА ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ У ШКОЛАМА

Образовни форум
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
462 К2

Један, два, три – генијалци смо прави ми – иновативне методе унапређења процеса учења кроз игру и физичко вежбање

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
463 К2

Језик кости нема, али кости ломи – развијање говорне културе код ученика

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
464 К2, К23

Активан на часу, функционалан у животу

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
465 К2, К7, К19, К23

Активно учење настава 1/ основни ниво

Образовни форум
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
466 К2, К14, К17, К23

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Образовни форум
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
467 К3, К18, К23

Активности обогаћеног једносменског рада у функцији свестраног развоја ученика

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
468 К2

Акционо истраживање у учионици у циљу унапређивања наставне праксе

Основна школа "Милутин и Драгиња Тодоровић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
469 К2, К5, К11, К23

Алго метод стратешког учења у припремном предшколском и раном ОШ узрасту

Алго центар за рани развој и превенцију менталног здравља деце
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
470 К2, К5, К7, К19, К23

Амбијентална настава у функцији подизања мотивације ученика

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
471 К2

Амбијентално учење у служби едукативног туризма

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
472 К2, К23

АТРИБУТИ УСПЕШНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОБРАЗОВАЊА И УЧЕЊА НА ДАЉИНУ

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
473 К2, К19

БАШ Час

Удржуење "Научи ме"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
474 К2, К6, К12, К17, К23

Блог као основни дигитални алат запосленог у образовно-васпитним установама

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
475 К2

БОГАТИЈИ ЧАС ЗА УЧЕНИКЕ И НАС - МОТИВАЦИОНЕ И ФУНКЦИОНАЛНЕ ТЕХНИКЕ ОБРАДЕ НАСТАВНИХ САДРЖАЈА

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
476 К2, К5

Буди јунак/јунакиња дигиталне приче

Друштво учитеља Београда
Електронски
недеља: 3
бодова: 16
477 К2, К23

Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења

Oсновна школа Бранислав Нушић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
478 К2, К23

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ – ОГЛЕДАЛО ШКОЛЕ

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
479 К2, К7, К12, К13, К17, К23

Веб алати за унапређење образовних постигнућа ученика

Центар за образовање Крагујевац
Електронски
недеља: 4
бодова: 16
480 К2

Веб алатима кроз интердисциплинарност до СТЕ(А)М вештина

АЛИЈАНСА ПРОСВЕТИТЕЉА СРБИЈЕ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
481 К2

Веб-алатима до формативне оцене

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
482 К2, К23

Видео лекције - савремено наставно средство

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
483 К2

Видео лекције и филм – ИКТ алати за креирање и емитовање садржаја

"Сцио"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
484 К2, К5

Виртуелне образовне екскурзије

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
485 К2

Водич за израду тестова знања

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
486 К2, К14, К19, К23

Вредновање и праћење ангажовања и постигнућа ученика као компонента демократских односа у учионици

Креативна педагогија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
487 К2, К14, К19, К23

Вредновање процеса напредовања ученика у оквиру Мудл платформе

Педагошко друштво информатичара Србије, Ниш
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
488 К2, К23

Вредновање рада ученика - пут за развој и напредак

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
489 К2

Геогебра - геометрија и алгебра у 2D и 3D

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
490 К2

Геогебра - креирање сопственог уџбеника и учионице

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
491 К2, К23

Групни рад са применом веб алата

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
492 К2, К4

Гугл апликације за образовање - алати за комуникацију и наставу

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
Електронски
недеља: 5
бодова: 35
493 К2, К17, К23

Да дете свако учи лако – смисленим учењем до компетенција за 21. век

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
494 К2

Даровити: менторство – карика која недостаје

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу
Електронски
недеља: 2
бодова: 8
495 К2

Дефинисање квалитетних исхода учења као предуслов за планирање међународне мобилности у средњем стручном образовању

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
496 К2, К14, К23

Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха у школском учењу ученика "Координата" Београд

Центар за инструктивне комуникације у образовању
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
497 К2

Дигитална настава – дигитални наставни материјали и образовне платформе

Удружење за развој савременог образовања ГЕРУНДИЈУМ
Електронски
недеља: 2
бодова: 12
498 К2

Дигитална писменост-обрада слике

Институт за модерно образовање
Електронски
недеља: 4
бодова: 25
499 К2, К19

Дигитална реализација једне наставне јединице по ADDIE моделу

Средња школа "Свилајнац"
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
500 К2, К5

Дигиталне дидактичке игре у раду са децом предшколског и раног школског узраста

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
501 К2, К13, К23

Дигиталне компетенције као предуслов квалитетног функционисања у савременом друштву

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
502 К2, К3, К7

Дигиталне приче и бајке

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
503 К4, К6, К8, К15, К20, К23

Дигитални маркетинг у образовно-васпитној установи

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
504 К2, К23

Дигитални наставни листови за самостално учење

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
505 К1

Дигитални постер у функцији унапређивања систематизације наставних садржаја

Агенција за едукацију и услуге „Учасофт“
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
506 К2

Дигитални угледни час

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
507 К2, К14, К16, К17, К23

Дигитално доба и савремена пракса у систему образовања и васпитања – буђење успаване лепотице?

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
508 К4, К6, К9, К23

Дигитално држављанство

Заједница која учи Сазнање
Електронски
недеља: 5
бодова: 40
509 К2, К23

Дигитално кроз наставу и учење

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
510 К2, К23

Дигитално оцењивање

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
511 К2, К23

Дигитално учење – занимљивији час и трајније знање

Удружење физичара Омега, Ниш
Електронски
недеља: 5
бодова: 34
512 К1

Дидактичко обликовање интерактивних мултимедијалних лекција

Агенција за едукацију и услуге „Учасофт“
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
513 К1

Дидактичко-методичко моделовање дигиталног часа

Агенција за едукацију и услуге „Учасофт“
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
514 К2

Дизајнатон метод - Примена дизајнерског маратона у решавању еколошких и друштвених изазова (уз развој ИКТ компетенција кроз примену пројектне наставе)

KidHub
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
515 К2, К3, К23

Диференцијацијом наставе до бољих постигнућа

Друштво учитеља Крушевца
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
516 К3, К23

Диференцирани рад у групи према нивоима постигнућа ученика

Краљевачко друштво учитеља
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
517 К2, К23

До функционалног знања применом метода и техника у интерактивној настави

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
518 К2

Добар задатак- пут до постигнућа кратак

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
519 К2

Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
520 К2, К13, К17, К23

Драмске игре у настави

БАЗААРТ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
521 К2, К3

Драмски метод у настави

Удружење родитеља и наставника ”Партнерски за образовање” Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
522 К2

Друштвене мреже у контексту савремене наставе

Центар за усавршавање радника у просвети Гаудеамус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
523 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Е-портфолио као инструмент за представљање постигнућа запослених у образовању

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
524 К4, К5, К6, К15, К23

Е-портфолио ученика и деце

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
525 К2, К5, К23

Екскурзија као образовни ресурс

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
526 К3, К14, К17, К23

Електронска педагошка документација

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
527 К2, К19, К23

Електронски портфолио наставника и ученика

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
528 К2, К6, К9, К15, К19, К23

еТвининг за почетнике – први кораци

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
529 К2

Ефикасна примена образовних ресурса

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
530 К2

За наставника лако, да може свако

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
531 К1, К4, К6, К15, К22, К23

ЗАКОН У ПРАКСИ: ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈА РАДА УСТАНОВЕ

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
532 К2, К3

Зашто је лепота важна? Како развијати естетичку компетенцију у настави

"Техноарт Београд", школа за машинство и уметничке занате
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
533 К4, К20, К23

Знање у рукама

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
534 К2, К23

Значај разумевања прочитаног за образовни систем

Друштво за српски језик и књижевност Краљево
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
535 К2, К23

Игра и истраживање као начини учења

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
536 К3, К5, К11, К13, К16, К17, К23

ИДЕАЛ - Интеркултурално учење кроз драму

БАЗААРТ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
537 К2, К23

Изазови рада у неподељеној школи-комбинованом одељењу

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
538 К3, К17, К23

Изазови у мотивисању ученика за учење

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
539 К2, К17, К23

Изокренута учионица у наставној пракси

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
540 К2

Изокренута учионица у хибридној настави

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Електронски
недеља: 5
бодова: 40
541 К2

Израда електронског наставног материјала

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
542 К2, К19, К23

Израда инструмената формативног оцењивања

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
543 К2

Израда стандардизованих писмених провера знања

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
544 К2

Израда стандардизованих писмених провера знања

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање
Електронски
недеља: 2
бодова: 8
545 К2, К17

Индивидуализација и диференцијација у настави

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
546 К2, К23

Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења ученика

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 2
бодова: 15
547 К2, К23

Индивидуализација – кључ подучавања и развоја свих ученика

ОШ "Академик Миленко Шушић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
548 К1, К23

Интегративна настава у области математике и ликовне културе

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
549 К2, К23

Интеграцијом наставних садржаја до функционалне писмености

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
550 К2, К23

Интегрисана амбијентална настава

Универзитет у Београду - Географски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
551 К2, К23

Интерактивна настава у веб алату Genially

Центар за стручно усавршавање Шабац
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
552 К2

Интерактивне табле у настави

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
553 К2

Интерактивни дигитални алати, средство мотивације и евалуације

Удружење грађана УченIQ
Електронски
недеља: 5
бодова: 32
554 К2, К23

Интерактивно у четири корака до успеха

Краљевачко друштво учитеља
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
555 К2, К23

Интердисциплинарно планирање - свестрано знање

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
556 К4, К23

Интернет учионица

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
557 К2

Интерпретација природе

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
558 К1, К23

ИСКОРИСТИ ЧАС

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
559 К2, К19

Истраживање образовно-васпитне праксе, израда акционог плана и писање истраживачког рада

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
560 К1

Књижевно дело и средина за учење – нове димензије сусрета писац, дело, читалац

Тренинг центар "КОЦЕВСКИ"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
561 К2, К6, К9, К15, К19, К23

Ка квалитетним еТвининг пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави.

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
562 К2

Како да наставник постане добар говорник

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
563 К2, К19, К23

Како да наставници помогну ученицима да буду успешни

Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
564 К1, К19, К23

Како да подучавамо брзо, ефикасно и лако

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
565 К2

Како до квалитетније наставе биологије и хемије?

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
566 К4, К8, К18, К19, К20, К21, К22, К23

Како написати пројекат из области образовања?

Удружење Путеви едукације
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
567 К2, К19, К23

Како направити образовни филм у учионици Упознавање и савлађивање основа филмске и драмске уметности, кроз практичан рад на креирању видео садржаја, уз развој креативности ученика

ОШ ,,Живан Маричић'' Жича
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
568 К2, К23

Како организовати успешан час

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
569 К2, К23

Како оцењивањем унапредити учење?

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
570 К2, К13, К17, К23

Како превазићи дигитални замор – методе, технике и алати

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
571 К2

Како унапредити процес самоевалуације у области настава и учење?

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
572 К4, К20, К23

Како успоставити и реализовати међународну просветну сарадњу?

Основна школа "Милутин и Драгиња Тодоровић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
573 К2, К3, К19, К23

Како формативно оцењивати уз помоћ исхода и дигиталне свеске?

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
574 К2, К23

Квалитетно оцењивање – боља настава

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
575 К2, К23

Кликом до културног наслеђа

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
576 К2, К16, К23

Компас за наставу и учење и рефлексију

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
577 К1, К23

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО – САДРЖАЈ И ПРИМЕНA У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

Центар за образовно лидерство
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
578 К2, К3, К4, К19, К23

Компетенције наставника и однос ученика према настави

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
579 К2

Комплесни поступак и развој међупредметних компетенција

Тренинг центар "КОЦЕВСКИ"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
580 К2, К23

Комуникација и групна динамика у образовању и учењу одраслих

Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду
Непосредно
дана: 2
бодова: 13
581 К3, К5, К12, К14, К23

Концентрацијом и мотивацијом до изузетности

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
582 К2, К19, К23

Корелацијом у настави до функционалних знања

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
583 К2

Креативност и интердисциплинарност у настави матерњих и страних језика

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
584 К2

Креирање и употреба електронских тестова

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
585 К2, К23

Креирање интерактивних видео лекција

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
586 К2, К17, К23

Креирање онлајн школе на Мудл систему за учење

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
587 К2, К23

Креирање тестова знања у складу са Блумовом таксономијом, исходима, стандардима и компетенцијама

Сомборски едукативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
588 К2, К23

Кроз практичан рад до функционалног знања

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
589 К2, К5, К11, К23

Лутка и луткарство као инструмент у настави и раду са децом

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
590 К2, К5, К15

Магија бајке као простор за грађење односа

Центар "Жил Верн"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
591 К2, К23

Мале тајне наставника за подстицање успешности ученика

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
592 К2, К5, К23

Мапе ума у образовно-васпитном процесу

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
593 К2, К17, К23

Међупредметне компетенције у креативној настави

Visoka škola za komunikacije
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
594 К2

Међупредметне компетенције – развијање функционалних знања и вештина кроз наставу природних наука и математике

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
595 К2, К18, К23

Међупредметне теме као основ за међупредметни приступ настави и учењу

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
596 К2, К19, К23

Међупредметним компетенцијама до функционалног знања

Удружење грађана Образовни импулс
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
597 К2, К17, К23

МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗАНА НАСТАВА

Друштво педагога физичког васпитања Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
598 К2, К23

Међупредметно повезивање и развој функционалних знања, вештина и ставова ученика

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
599 К2

Медији и ИКТ – ИКТ алати у служби креирања медијских садржаја за наставу

"Сцио"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
600 К2

Методе за побољшање разумевања и практичне примене градива

Универзитет Метрополитан - ФЕФА
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
601 К2, К11, К23

МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ ΕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
602 К2, К23

Методе и технике за подстицање креативности ученика у школи

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
603 К2, К19, К23

Методе и технике у настави усмереној на исходе

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
604 К2, К23

Методе и технике у образовању одраслих.

Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду
Непосредно
дана: 2
бодова: 13
605 К2, К19, К23

Методе и технике учења у савременој настави

Удружење наставника ВЕТ Форум
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
606 К2

Методички приступи развоју еколошке свести ученика

Универзитет у Београду - Географски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
607 К2, К5, К23

МОБИЛНИ УРЕЂАЈИ У НАСТАВИ

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
608 К2, К7, К12, К19

Модели професионалног развоја – социјална, лична и професионална димензија

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
609 К2, К17, К23

Модерација, комуникација и оцењивање на Мудл систему за учење

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
610 К2, К23

Може то и боље - конкретно (Примена иновативних активности у настави)

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
611 К3

Монтесори радионице за израду дидактичког материјала - узраст од 6 до 12 година

Основна школа Драган Ковачевић
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
612 К2, К14, К17, К23

Мотивација и психолошки принципи учења

Удружење Група Мост
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
613 К2, К23

Мотивација наставника за ефикасну реализацију интердисциплинарне и тематске наставе

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
614 К2, К14

Мотивација ученика за боља постигнућа кроз тематске дане и недеље

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
615 К2, К19, К23

Мотивација ученика као фактор успешног учења

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
616 К3, К23

Мултифункционална школа – креирање и примена додатних програма васпитно-образовног рада

Школски центар за савремено образовање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
617 К4, К21, К23

Напиши и обезбеди средства преко ЕУ пројеката

Школа за основно образовање одраслих
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
618 К4, К23

НАСТАВА ЗАСНОВАНА НА МЕЂУСОБНОМ РАЗУМЕВАЊУ И САРАДЊИ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
619 К2, К23

Настава и учење усмерена на развој компетенција ученика

IQ Иницијатива за квалитетно учење
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
620 К2, К15, К19, К23

Настава која подстиче критичко мишљење

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
621 К4, К6, К9, К15, К23

Настава у облаку

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
622 К2, К19, К23

Настава у природи и извиђаштво

ОШ "Олга Петров"-Падинска Скела
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
623 К2

Настава усмерена на развијање компетенција ученика

Друштво историчара Србије Стојан Новаковић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
624 К2, К19, К23

Настава усмерена на ученика постмиленијумске генерације

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
625 К2, К17, К23

НАСТАВА ФОКУСИРАНА НА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ УЧЕНИКА

OŠ Servo Mihalj, Zrenjanin
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
626 К2

Наставне стратегије

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
627 К2, К19, К23

НАСТАВНИК - ЈА ГЛУМАЦ И РЕДИТЕЉ (савремена методика наставе)

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
628 К2, К19, К23

Наставник - кључни фактор успешне наставе

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
629 К4, К22, К23

Наставник зна своја права ,клима у школи је здрава - Права,положај и обавезе запослених у образовању

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
630 К4, К18, К23

Наставник и четрдесеточасовна радна недеља - стручни органи, тимови и педагошки колегијум

MV centar za obrazovnje i obrazovne politike
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
631 К2

Наставник као иницијатор и координатор истраживачких активности које воде ка квалитетном пројекту

Ремонтни центар доо Ужице
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
632 К2, К23