Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
638

Наставник – креатор свог онлајн окружења

Непосредно
07.05.2021. у 17:00 Зум платформа дана: 1
бодова: 8
427

Дигитална наставна средства – корак ка савременој активној настави

Електронски
07.05.2021. у 09:00 недеља: 3
бодова: 24
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
07.05.2021. у 10:00 Гимназија Босилеград дана: 3
бодова: 24
672

Компас за учење

Непосредно
07.05.2021. у 12:00 ПУ "Плави чуперак", Доситејева бб, Тител дана: 1
бодова: 8
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Непосредно
07.05.2021. у 10:00 ОШ "18. Октобар", Ново Орахово дана: 2
бодова: 16
568

Радни листови, креирање по фазама часа

Непосредно
07.05.2021. у 12:00 ОШ "Бранко Радичевић", Бујановац дана: 1
бодова: 8
243

ВОДИЧ ЗА ВАСПИТАЧЕ – ПОРОДИЦА У ВРТЛОГУ ДРОГЕ

Непосредно
08.05.2021. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 1
бодова: 8
8

Емоционални аспекти мотивације за школско учење

Непосредно
08.05.2021. у 09:00 Школа за дизајн ,,Богдан Шупут" Нови Сад дана: 2
бодова: 16
405

10 дигиталних вештина за наставнике 21. века

Непосредно
08.05.2021. у 09:30 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
901

Виртуелна туристичка агенција – практична обука за агенцијско пословање

Непосредно
08.05.2021. у 10:00 Угоститељско-туристичка школа Београд дана: 1
бодова: 8
505

НАСТАВА ФОКУСИРАНА НА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ УЧЕНИКА

Непосредно
08.05.2021. у 09:00 Баваниште, ОШ „Бора Радић“ дана: 2
бодова: 16
638

Наставник – креатор свог онлајн окружења

Непосредно
08.05.2021. у 10:00 Зум платформа дана: 1
бодова: 8
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
08.05.2021. у 09:00 Средња техничка школа " Михајло Пупин", Лазе Костића 14, Кула дана: 2
бодова: 16
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
08.05.2021. у 09:00 Средња школа "Ђорђе Натошевић", Трг слободе 2, Инђија дана: 2
бодова: 16
43

Насиље у школи – примети и пријави

Непосредно
08.05.2021. у 09:00 ОШ" Раде Кончар" дана: 2
бодова: 16
132

Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације

Непосредно
08.05.2021. у 12:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар-онлине ZOOM дана: 1
бодова: 8
659

Примена web 2.00 алата у образовању

Непосредно
08.05.2021. у 09:00 08.05.2021. Zoom platforma online дана: 1
бодова: 8
568

Радни листови, креирање по фазама часа

Непосредно
08.05.2021. у 09:00 ОШ "Бранко Радичевић", Бујановац дана: 1
бодова: 8
596

Учење у амбијенту је најпродуктивније на свету

Непосредно
08.05.2021. у 10:00 Обука се реализује онлајн дана: 1
бодова: 8
333

Дигитално доба: Како се снаћи у свету Интернета?!

Електронски
10.05.2021. у 12:00 недеља: 4
бодова: 32
396

Како до интерактивног софтвера у настави

Електронски
10.05.2021. у 09:00 недеља: 4
бодова: 16
392

Веб портали за припрему и реализацију наставе

Електронски
10.05.2021. у 09:00 недеља: 4
бодова: 16
424

Гугл апликације за образовање – алати за комуникацију и наставу

Електронски
10.05.2021. у 09:00 недеља: 5
бодова: 35
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
10.05.2021. у 10:00 Трговинска школа - Ниш дана: 1
бодова: 8
36

Каријерно информисање ученика и европски Europass алати за представљање вештина и знања

Електронски
10.05.2021. у 10:00 недеља: 5
бодова: 12
47

Начини заштите младих од опасности и злостављања на интернету

Електронски
10.05.2021. у 09:00 недеља: 4
бодова: 30
555

Примена онлајн вики алата у настави и учењу

Непосредно
11.05.2021. у 12:00 ОШ Момчило Настасијевић, Иво Лоле рибара 3, Горњи Милановац дана: 1
бодова: 8
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Непосредно
12.05.2021. у 10:00 Трговинска школа - Ниш дана: 2
бодова: 16
622

Јавни говор – технике излагачке писмености

Непосредно
12.05.2021. у 09:00 Музичка школа “Петар Коњовић” дана: 1
бодова: 8
144

Са стресом је лако ако знаш како

Непосредно
12.05.2021. у 09:00 Прва основна школа Ваљево, Карађорђева 122. дана: 1
бодова: 8
47

Начини заштите младих од опасности и злостављања на интернету

Електронски
12.05.2021. у 09:00 недеља: 4
бодова: 30
81

Социјална компетентност као претпоставка успешне социјализације ученика

Непосредно
13.05.2021. у 09:00 ЕТШ "Паја Маргановић" Панчево дана: 1
бодова: 8
815

Републички семинар о настави физике

Непосредно
13.05.2021. у 09:00 хотел Јуниор, Брзеће дана: 3
бодова: 24
169

„КОМУНИКАЦИЈА – НАЈБОЉА ИНФОРМАЦИЈА” – развој комуникацијских компетенција у педагошкој пракси

Непосредно
14.05.2021. у 10:00 Visoka škola za komunikacije, Terazije 27/V, Beograd дана: 2
бодова: 16
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
14.05.2021. у 09:00 ПУ "Полетарац" , Баточина дана: 3
бодова: 24
409

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Непосредно
14.05.2021. у 12:00 ОШ " Жикица Јовановић Шпанац" Бела Црква дана: 2
бодова: 16
409

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Непосредно
14.05.2021. у 12:00 Економско трговинска школа Пожаревац Јована Шербановића 6 дана: 2
бодова: 16
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
14.05.2021. у 12:00 Средња школа "Свети Ахилије", Војводе Мишића 40, Ариље, дана: 3
бодова: 24
287

Ардуино и C++ програмирање

Непосредно
14.05.2021. у 13:00 ETŠ Zemun дана: 2
бодова: 16
446

Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења ученика

Непосредно
14.05.2021. у 10:00 ОШ " Младост " ул. Боре Станковића 60 Књажевац дана: 2
бодова: 16
412

Активно-оријентисана настава – планирање и припрема

Непосредно
14.05.2021. у 09:00 ОШ "Ратко Павловић Ћићко" Ратково дана: 2
бодова: 16
542

Поступци вредновања у функцији даљег учења

Непосредно
15.05.2021. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 1
бодова: 8
270

Обука за наставу Грађанског васпитања

Непосредно
15.05.2021. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
107

Заједничким снагама до школе као демократске заједнице

Непосредно
15.05.2021. у 09:30 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр. 6, Лесковац дана: 2
бодова: 16
331

Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21. века

Непосредно
15.05.2021. у 10:00 ОШ Петар Тасић ул.Влајкова24 Лесковац дана: 1
бодова: 8
639

Од самовредновања до екстерног вредновања

Непосредно
15.05.2021. у 10:00 ОШ Сава Максимовић-Мраморак дана: 1
бодова: 8
115

Комуникација у ћорсокаку као потенцијални безбедносни ризик – како избећи и разрешити конфликт на конструктиван начин

Непосредно
15.05.2021. у 09:30 Кикинда, Центар за стручно усавршавање, Немањина 23 дана: 1
бодова: 8
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
15.05.2021. у 09:00 Економско-трговинска школа, Вука Караџића 21, Алибунар дана: 2
бодова: 16
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
15.05.2021. у 09:00 Средња стручна школа, Маршала Тита 107, Црвенка дана: 2
бодова: 16
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
15.05.2021. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда дана: 1
бодова: 8
730

Позитивна дисциплина у вртићу

Непосредно
15.05.2021. у 09:00 Предшколска установа "Ива и Маша", Краља Петра I, бр. 33, Лазаревац дана: 3
бодова: 20
730

Позитивна дисциплина у вртићу

Непосредно
15.05.2021. у 09:00 Предшколска установа "Ива и Маша", Краља Петра I, бр. 33, Лазаревац дана: 3
бодова: 20
46

Наставник као креатор климе у одељењу

Непосредно
15.05.2021. у 09:00 Центар за стручно усавршавање, Чачак, Цара Душана бб дана: 1
бодова: 8
545

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
15.05.2021. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац - online дана: 1
бодова: 8
66

Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених технологија

Непосредно
15.05.2021. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/5, Крушевац дана: 1
бодова: 8
269

Креативне радионице

Непосредно
15.05.2021. у 09:00 Основна школа Вељко Дугошевић Ранилуг online дана: 1
бодова: 8
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Непосредно
15.05.2021. у 10:00 ОШ "Љуба Радосављевић - Нада", Зајечар дана: 2
бодова: 16
185

Примена апликација код ученика са комуникацијским тешкоћама и проблемима у учењу

Непосредно
15.05.2021. у 10:00 ОШ "Дуле Караклајић" Лазаревац дана: 1
бодова: 8
171

„Умеће комуникације – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама” (1. део)

Непосредно
15.05.2021. у 09:00 УГ,,Тим Психокод" - посредством ZOOM платформе дана: 3
бодова: 20
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
15.05.2021. у 09:00 ПУ "Шумске виле" дана: 1
бодова: 8
65

Превенција дискриминације и насиља у образовном систему (Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља)

Непосредно
15.05.2021. у 09:00 ПУ "Радосно детињство" Нови Сад дана: 1
бодова: 8
548

Предузетништво – од идеје до реализације

Непосредно
15.05.2021. у 09:00 Крагујевац дана: 1
бодова: 8
571

Развој мотивације за учење: улога и значај наставника

Непосредно
15.05.2021. у 09:00 Основна школа ,, Свети Сава" Косовска Митровица дана: 2
бодова: 16
902

Виртуелни хотел – практична обука наставника за хотелско пословање

Непосредно
15.05.2021. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању,Париске комуне бб, Ниш дана: 1
бодова: 8
905

Дуално образовање – учење кроз рад

Непосредно
15.05.2021. у 09:00 CSU Leskovac дана: 1
бодова: 8
314

Интерактивна табла као подршка иновативним методама у настави

Непосредно
16.05.2021. у 09:00 Балетска школа Нови Сад дана: 1
бодова: 8
762

Вођење Е-документације у предшколским установама

Непосредно
16.05.2021. у 09:00 ПУ "Шумске виле" Крагујевац дана: 1
бодова: 8
214

Социјално неприхваћено дете – начини идентификације, узроци, последице

Непосредно
16.05.2021. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб дана: 1
бодова: 8
901

Виртуелна туристичка агенција – практична обука за агенцијско пословање

Непосредно
16.05.2021. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању,Париске комуне бб, Ниш дана: 1
бодова: 8
574

Сарадничко учење, учење за савремени живот

Електронски
17.05.2021. у 10:00 недеља: 5
бодова: 40
888

Пројектни задаци у настави страних језика

Непосредно
17.05.2021. у 17:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
358

Подршка ученику кроз индивидуализацију и пројектни рад у настави математике

Електронски
17.05.2021. у 10:00 недеља: 4
бодова: 32
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
17.05.2021. у 09:00 ОШ "Прота Матеја Ненадовић" Бранковина дана: 1
бодова: 8
125

Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе

Непосредно
22.05.2021. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 1
бодова: 8
650

Часови разумевања и радости

Непосредно
22.05.2021. у 10:00 Обука се реализује онлајн дана: 2
бодова: 16
211

Развијање социјалнх компетенција децеи ученика: модел подршке инклузивном приступу васпитања и образовања

Непосредно
22.05.2021. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда дана: 2
бодова: 16
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
22.05.2021. у 09:00 Средња техничка школа "Миленко Брзак-Уча", Улица Вука Караџића 70, Рума дана: 2
бодова: 16
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
22.05.2021. у 09:00 Средња техничка школа " 4. јули", Улица Светозара Марковића 53, Врбас дана: 2
бодова: 16
622

Јавни говор – технике излагачке писмености

Непосредно
22.05.2021. у 09:00 ОШ “Јован Јовановић Змај” дана: 1
бодова: 8
551

Примена елемената Монтесори педагогије у предшколском и раном школском узрасту

Непосредно
22.05.2021. у 09:00 OШ "Милутин и Драгиња Тодоровић", Саве Немањића 2, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
571

Развој мотивације за учење: улога и значај наставника

Непосредно
22.05.2021. у 09:00 Основна школа ,, Вук Караџић" Звечан дана: 2
бодова: 16
445

ИКТ као подршка саморегулисаном учењу

Непосредно
22.05.2021. у 09:00 Алексиначка гимназија, Тихомира Ђорђевића бб, Алексинац дана: 1
бодова: 8
65

Превенција дискриминације и насиља у образовном систему (Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља)

Непосредно
23.05.2021. у 09:00 ПУ "Радосно детињство" Нови Сад дана: 1
бодова: 8
430

Дигитално учење – занимљивији час и трајније знање

Електронски
24.05.2021. у 09:00 недеља: 5
бодова: 34
430

Дигитално учење – занимљивији час и трајније знање

Електронски
24.05.2021. у 09:00 недеља: 5
бодова: 34
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
24.05.2021. у 09:00 Алексиначка Гимназија , Тихомира Ђорђевића бб дана: 2
бодова: 16
296

Нова е-школа

Електронски
24.05.2021. у 11:00 недеља: 4
бодова: 25
305

Школа будућности: Креативне лекције

Електронски
24.05.2021. у 11:00 недеља: 4
бодова: 22
806

ЕКО-АЗБУКА за боље сутра

Непосредно
28.05.2021. у 12:00 ОШ "Моше Пијаде" Жагубица дана: 2
бодова: 16
739

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Непосредно
29.05.2021. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 1
бодова: 8
238

Здрави стилови живота у функцији бољих резултата рада ученика

Непосредно
29.05.2021. у 10:00 Рума, ОШ "Змај јова Јовановић" дана: 1
бодова: 8
378

Креативна припрема текстуалних задатака

Непосредно
29.05.2021. у 10:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр. 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
622

Јавни говор – технике излагачке писмености

Непосредно
29.05.2021. у 09:00 ОШ “Доситеј Обрадовић” дана: 1
бодова: 8
471

Како унапредити процес самоевалуације у области настава и учење?

Непосредно
29.05.2021. у 09:00 Основна школа "Димитрије Туцовић", Јабучје дана: 1
бодова: 8
762

Вођење Е-документације у предшколским установама

Непосредно
29.05.2021. у 09:00 ПУ "Другарство" Крагујевац дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
30.05.2021. у 09:00 ПУ "Другарство" Крагујевац дана: 1
бодова: 8
248

Мала школа великог здравља – вежбе и игре духа тела

Непосредно
05.06.2021. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 2
бодова: 15
622

Јавни говор – технике излагачке писмености

Непосредно
05.06.2021. у 09:00 ОШ “Милан Ђ. Милићевић” дана: 1
бодова: 8