Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
19

Да нам школа буде сигурна

Непосредно
20.10.2018. у 10:00 ОШ Душан Вукасовић Диоген - Бечмен дана: 1
бодова: 8
314

Интерактивна табла као подршка иновативним методама у настави

Непосредно
20.10.2018. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
20.10.2018. у 09:00 ОШ "Зага Маливук", Грге Андријановића 18, Крњача-Београд дана: 3
бодова: 24
352

Методичка радионица

Непосредно
20.10.2018. у 09:00 Ваљево, Основна школа "Сестре Илић", Милована Глишића 45 дана: 1
бодова: 8
573

Савремени облици наставе и ИТ као предуслов успешних ученика и наставника у 21. веку

Непосредно
20.10.2018. у 09:00 ОШ "Доситеј Обрадовић" , Пландиште дана: 2
бодова: 16
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
20.10.2018. у 10:00 ОШ "Бранко Радичевић" Бујановац дана: 2
бодова: 16
20

Да у школи другарство не боли – програм превенције вршњачког насиља

Непосредно
20.10.2018. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
416

Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења

Непосредно
20.10.2018. у 10:00 Гимназија "Рашка" , Омладинскиа бб, Рашка дана: 1
бодова: 8
692

„Са Пепељугом око света – Пројектно планирање у вртићу”

Непосредно
20.10.2018. у 09:00 Предшколска установа "Каја", Индустријска бб, Љиг дана: 1
бодова: 8
423

Вредновање и праћење остварености исхода заснованим на компетенцијама у средњим стручним школама

Непосредно
20.10.2018. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац дана: 1
бодова: 8
804

Графичко приказивање садржаја – пут ка структурисаном знању

Непосредно
20.10.2018. у 09:00 OШ "14. октобар" Београд дана: 1
бодова: 8
412

Активно-оријентисана настава – планирање и припрема

Непосредно
20.10.2018. у 09:00 Средња школа Житорађа дана: 2
бодова: 16
519

ОД ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ КА УЧЕНИЧКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

Непосредно
20.10.2018. у 09:30 Церовац, Смедеревсака Паланка дана: 1
бодова: 8
195

Даровитост у предшколској установи и школи – препознавање и додатна подршка

Непосредно
20.10.2018. у 09:00 Лозница дана: 2
бодова: 16
122

Ми и Они: проблеми у сарадњи наставника, родитеља и ученика и начини за њихово превазилажење

Непосредно
20.10.2018. у 09:00 OШ "Славко Родић" Бачки јарак, Младена Стојановића 21 дана: 2
бодова: 16
673

Кроз музику и игру до логичко-математичких сазнања

Непосредно
20.10.2018. у 09:00 ПУ „Милица Ножица“ Вртић „Видра“ Сувоборска бб Ваљево дана: 2
бодова: 16
653

Вежботека – моторички и превентивни програми у васпитно-образовном раду

Непосредно
20.10.2018. у 10:00 Предшколска установа "Перка Вићентијевић" Обреновац, вртић "Зека" Ивана Штаја 2 дана: 2
бодова: 15
41

НАГРАДА И КАЗНА – ПЕДАГОШКИ ИЗБОР ИЛИ НУЖНОСТ

Непосредно
20.10.2018. у 10:00 РЦУ Ужице, Немањина 52 дана: 2
бодова: 16
503

Настава усмерена на ученика

Непосредно
20.10.2018. у 09:00 Е - гимназија, Радничка 20, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
978

ФАКТОРИ КОЈИ ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ ДАРОВИТОСТИ И ПОСТИЗАЊУ ВИСОКИХ РЕЗУЛТАТА КОД УЧЕНИКА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Непосредно
20.10.2018. у 12:00 Donji Milanovac - Lepenski Vir дана: 1
бодова: 8
8

Емоционални аспекти мотивације за школско учење

Непосредно
20.10.2018. у 10:00 ОШ "Мајор Илић" , Кушићи, Ивањица дана: 2
бодова: 16
82

Стереотипи и предрасуде, шта и како са њима?

Непосредно
20.10.2018. у 10:00 Хотел ''Лепенски вир'', Доњи Милановац дана: 1
бодова: 8
923

Пословање виртуелних предузећа преко Сервисног центра Србије и Централне виртуелне банке Чачак

Непосредно
20.10.2018. у 09:00 Београд, Palace Hotel, Топличин венац бр.23 дана: 1
бодова: 8
615

Мотивација ученика у наставном процесу

Непосредно
20.10.2018. у 09:00 Трговинска школа, Мајаковског бб, Медијана, Ниш дана: 1
бодова: 8
294

Ефикасно вођење педагошке документације

Електронски
20.10.2018. у 09:00 недеља: 3
бодова: 20
859

TEAM – Together Everyone Achieves More

Непосредно
20.10.2018. у 09:00 ОШ "Јован Јовановић Змај", Трг Јакаба и Комора 22, Суботица дана: 1
бодова: 8
14

ВАСПИТНИ ПРОБЛЕМИ УЧЕНИКА И КАКО ИХ ПРЕВАЗИЋИ

Непосредно
20.10.2018. у 10:00 ОШ "Маршал Тито", Трг ослобођења 22, Падина дана: 2
бодова: 16
614

Концентрацијом и мотивацијом до изузетности

Непосредно
20.10.2018. у 09:00 ПУ "Моравски цвет", Драгослава Весића 12, Жабари дана: 1
бодова: 8
440

Значај разумевања прочитаног за образовни систем

Непосредно
20.10.2018. у 09:00 ОШ ,,Рифат Бурџовић Тршо", Нови Пазар дана: 1
бодова: 8
377

Креативна математика – моделовање

Непосредно
20.10.2018. у 09:00 Škola za osnovno obrazovanje odraslih, Sombor дана: 1
бодова: 8
220

Од педагошког профила, преко ИОП-а, до транзиције

Непосредно
20.10.2018. у 09:00 ЕХО, Ћирила и Методија 21, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
246

Здраво одрастање – Заштита менталног здравља и превенција болести зависности за узраст деце од 5 до 10 година

Непосредно
20.10.2018. у 09:00 ПУ"Радосно детињство" Нови Сад, Вртић "Палчица", Бранимира Ћосића 40 Нови Сад дана: 3
бодова: 24
689

Учење у пројектном приступу

Непосредно
20.10.2018. у 10:00 ПУ Наша радост, Бољевац дана: 1
бодова: 8
843

Међупредметне компетенције: корелација у настави српског и енглеског језика

Непосредно
20.10.2018. у 10:00 Београд, ОШ "Вук Караџић", Стари град дана: 1
бодова: 8
397

Квизом до успешног завршног испита

Непосредно
20.10.2018. у 10:00 ОШ "Бранко Радичевић", ул.Вука Караџића 1 Брестовац дана: 1
бодова: 8
497

Мотивација у учењу одраслих

Непосредно
20.10.2018. у 09:00 Филозофски факултет у Београду дана: 2
бодова: 16
550

Примена дебате као наставног метода у настави и учењу

Непосредно
20.10.2018. у 10:00 Bečej дана: 2
бодова: 14
550

Примена дебате као наставног метода у настави и учењу

Непосредно
20.10.2018. у 10:00 Bečej дана: 2
бодова: 14
313

Интерактивна табла и развој дигиталних вештина

Непосредно
20.10.2018. у 09:00 ОШ "Јован Јовановић Змај", Свилајнац дана: 1
бодова: 8
243

ВОДИЧ ЗА ВАСПИТАЧЕ – ПОРОДИЦА У ВРТЛОГУ ДРОГЕ

Непосредно
20.10.2018. у 10:00 Медицинска школа ,, Стевица Јовановић" Панчево дана: 1
бодова: 8
167

Школска медијација у мултиетничким и мултикултуралним срединама

Непосредно
20.10.2018. у 09:00 Основна школа "Јозеф Марчок Драгутин", Гложан, Михала Пагача 61 дана: 3
бодова: 24
990

Корак ка култури

Непосредно
20.10.2018. у 10:00 Економска школа "Стана Милановић", Масарикова 29, Шабац дана: 3
бодова: 24
450

Интеграција, корелација и занимација

Непосредно
20.10.2018. у 09:00 ОШ "Вук Караџић", 38252 Шилово, Гњилане дана: 1
бодова: 8
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
20.10.2018. у 11:00 ОШ ''Меша Селимовић'', Рибарићи бб, Рибарићи (Тутин) дана: 1
бодова: 8
1006

Физичко и здравствено васпитање усмерено на исходе учења: зашто и како

Непосредно
20.10.2018. у 09:00 Нови Сад дана: 1
бодова: 8
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
20.10.2018. у 09:00 Крагујевац,ПУ "Ђурђевдан" Кнеза Милоша 21а дана: 1
бодова: 8
82

Стереотипи и предрасуде, шта и како са њима?

Непосредно
21.10.2018. у 10:00 Хотел ''Лепенски вир'' дана: 1
бодова: 8
978

ФАКТОРИ КОЈИ ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ ДАРОВИТОСТИ И ПОСТИЗАЊУ ВИСОКИХ РЕЗУЛТАТА КОД УЧЕНИКА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Непосредно
21.10.2018. у 09:00 Donji Milanovac Lepenski Vir дана: 1
бодова: 8
522

Основни принципи, карактеристике и стилови учења одраслих

Непосредно
21.10.2018. у 09:00 Филозофски факултет у Београду дана: 2
бодова: 16
243

ВОДИЧ ЗА ВАСПИТАЧЕ – ПОРОДИЦА У ВРТЛОГУ ДРОГЕ

Непосредно
21.10.2018. у 10:00 Медицинска школа ,, Стевица Јовановић" Панчево дана: 1
бодова: 8
823

Бошњачка књижевност у образовању на босанском језику у Републици Србији

Непосредно
21.10.2018. у 10:00 Centar za bošnjačke studije (Biblioteka Cbs-a), Tutin, ul.23 novembar br.19 дана: 1
бодова: 8
450

Интеграција, корелација и занимација

Непосредно
21.10.2018. у 09:00 ОШ "Вук Караџић", 38252 Шилово, Гњилане дана: 1
бодова: 8
68

Претпоставке успешне наставе

Непосредно
21.10.2018. у 09:00 ОШ "13. октобар", Алексе Шантића 1, Ћуприја дана: 1
бодова: 8
178

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и ИОП)

Непосредно
21.10.2018. у 09:00 Панчево, Гимназија "Урош Предић", Игњата Барајевца 5 дана: 2
бодова: 16
979

Школа керамике

Непосредно
21.10.2018. у 10:00 ОШ"Милан Ракић", Војвођанска 62, Нови Београд дана: 3
бодова: 24
175

Аутистични спектар, хиперактивност, дислексија и друге сметње – стратегије прилагођавања приступа и наставе

Непосредно
22.10.2018. у 09:00 Качарево, ОШ Жарко Зрењанин, Херцеговачка 12 дана: 2
бодова: 16
75

Развијање самопоуздања као подстицаја квалитетних интерперсоналних односа код деце/ученика у предшколској установи и основној школи

Непосредно
22.10.2018. у 09:00 ОШ "Душан Радовић", Занатлијска 55, Пирот дана: 1
бодова: 8
416

Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења

Непосредно
22.10.2018. у 12:00 Хотел " Лепенски вир",Доњи Милановац, Радничка бб дана: 1
бодова: 8
450

Интеграција, корелација и занимација

Непосредно
22.10.2018. у 09:00 ОШ "Вук Караџић", 38252 Шилово, Гњилане дана: 1
бодова: 8
469

КАКО РАЗВИТИ ПРЕДУЗЕТНИШТВО КАО МЕЂУПРЕДМЕТНУ КОМПЕТЕНЦИЈУ

Непосредно
22.10.2018. у 09:00 ОШ "Драган Маринковић", Адрани дана: 1
бодова: 8
118

Конфликти између наставника и родитеља и стратегије решавања

Непосредно
23.10.2018. у 09:00 Хотел " Лепенски вир",Доњи Милановац, Радничка бб дана: 1
бодова: 8
612

ИДЕАЛ ‒ Интеркултурално учење кроз драму

Непосредно
23.10.2018. у 09:00 Smederevska Palanka дана: 2
бодова: 14
118

Конфликти између наставника и родитеља и стратегије решавања

Непосредно
24.10.2018. у 09:00 Хотел " Лепенски вир",Доњи Милановац, Радничка бб дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
24.10.2018. у 12:00 Сомбор дана: 1
бодова: 8
683

Позориште за најмлађе

Непосредно
24.10.2018. у 10:00 ПУ ,,Наше дете" Шабац дана: 1
бодова: 8
328

Примена слободног софтвера у настави

Електронски
24.10.2018. у 09:00 недеља: 4
бодова: 32
439

еТвининиг за почетнике – први кораци

Непосредно
25.10.2018. у 09:00 Крушевац, ОШ "Нада Поповић", Ломничке борбе 7 дана: 1
бодова: 8
216

Стручни мобилни тим школе за децу и ученике са сметњама у развоју као модел подршке инклузивном образовању

Непосредно
25.10.2018. у 10:00 ОШ "Илија Бирчанин" ул. Бобова 170, Ставе, Ваљево дана: 2
бодова: 16
416

Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења

Непосредно
25.10.2018. у 09:00 Заједница музичких и балетских школа Србије, Београд, Немањина 9 дана: 1
бодова: 8
427

Дигитална наставна средства – корак ка савременој активној настави

Електронски
25.10.2018. у 10:00 недеља: 3
бодова: 24
615

Мотивација ученика у наставном процесу

Непосредно
25.10.2018. у 12:00 ОШ "Свети Сава", Гарсија Лорке, бб, Ниш дана: 1
бодова: 8
435

Драмске игре у настави

Непосредно
25.10.2018. у 09:00 Smederevska Palanka дана: 2
бодова: 16
559

Пројект метода и проблемска настава уз подршку информационо-комуникационе технологије

Непосредно
25.10.2018. у 09:00 Основна школа "Иво Лола Рибар" Моношторска бр. 10 Сомбор дана: 2
бодова: 16
393

Достигнућа младих у Србији – ДМуС

Непосредно
26.10.2018. у 10:00 Врњачка Бања дана: 3
бодова: 24
545

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
26.10.2018. у 12:00 Прва основна школа - Ваљево дана: 1
бодова: 8
352

Методичка радионица

Непосредно
26.10.2018. у 12:00 Ваљево, Основна школа "Нада Пурић" дана: 1
бодова: 8
212

Различити приступи у раду наставника и стручних сарадника са децом са поремећајем у понашању

Непосредно
26.10.2018. у 09:00 ОШ "Слободан Бајић - Паја", Школска 8, Пећинци дана: 1
бодова: 8
227

Креативна медијска учионица – читање медија – разумевање информација – медијско – информационо описмењавање

Непосредно
26.10.2018. у 09:00 Mačkat дана: 2
бодова: 10
585

Технике учења и методе рада у самоорганизованом учењу

Непосредно
26.10.2018. у 12:00 ОШ "Алекса Шантић" Вајска дана: 1
бодова: 8
961

УМЕТНИЧКА ГРАФИКА И ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО

Непосредно
27.10.2018. у 10:00 ОШ"Милан Ракић", Војвођанска 62, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
975

ПРИМЕНА БАРОКНЕ ЛИТЕРУРЕ У ВОКАЛНОЈ И ИНСТРУМЕНТАЛНОЈ ПРАКСИ

Непосредно
27.10.2018. у 10:00 СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ дана: 2
бодова: 16
984

Од првих нота до концертног подијума

Непосредно
27.10.2018. у 10:00 СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ дана: 2
бодова: 16
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
27.10.2018. у 10:00 ОШ ''Лаза Лазаревић'', Клење, Богатић дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
27.10.2018. у 09:00 ОШ "Раде Драинац", Ковиловска 1, Борча-Београд, 1. група дана: 3
бодова: 24
122

Ми и Они: проблеми у сарадњи наставника, родитеља и ученика и начини за њихово превазилажење

Непосредно
27.10.2018. у 09:00 Музичка школа "Коста Манојловић" Смедерево, Милоша Великог 8 дана: 2
бодова: 16
754

Израда дидактичких средстава и играчака за подстицање сензомоторног развоја деце предшколског узраста – Примери добре праксе Сензомоторни зид

Непосредно
27.10.2018. у 10:00 Крушевац, Центар за стручно усавршавање дана: 1
бодова: 8
82

Стереотипи и предрасуде, шта и како са њима?

Непосредно
27.10.2018. у 10:00 Регионални центар Нови Пазар дана: 1
бодова: 8
651

„ОТВОРЕНА УЧИОНИЦА”

Непосредно
27.10.2018. у 90:00 Панчево, ОШ "Васа Живковић", Карађорђева 87 дана: 1
бодова: 8
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
27.10.2018. у 10:00 Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац дана: 1
бодова: 8
568

Радни листови, креирање по фазама часа

Непосредно
27.10.2018. у 09:00 Економска школа Ниш дана: 1
бодова: 8
682

Подстицање дечјег развоја применом и обликовањем природних материјала

Непосредно
27.10.2018. у 09:00 Регионални центар Чачак дана: 1
бодова: 8
573

Савремени облици наставе и ИТ као предуслов успешних ученика и наставника у 21. веку

Непосредно
27.10.2018. у 09:00 ОШ "Војислав Вока Савић" , Доситеја Обрадовића 4, Лазаревац дана: 2
бодова: 16
178

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и ИОП)

Непосредно
27.10.2018. у 09:00 Ниш, ОШ Мирослав Антић, Књажевачка 156 дана: 2
бодова: 16
622

Јавни говор – технике излагачке писмености

Непосредно
27.10.2018. у 09:00 OŠ "Prva vojvođanska brigada" дана: 1
бодова: 8
625

Гугл диск у школи

Непосредно
27.10.2018. у 09:00 OШ "Мирко Јовановић", Незнаног јунака 8, Крагујевац (ЦСУ Крагујевац) дана: 1
бодова: 8
255

Репродуктивно здравље младих – шта добар наставник треба да зна

Непосредно
27.10.2018. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у обрзовању Ужице дана: 1
бодова: 8
545

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
27.10.2018. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 1
бодова: 8
22

Дечији цртеж – инструмент правилног раста, развоја и напредовања

Непосредно
27.10.2018. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 1
бодова: 8
759

„Разуми ме, подржи ме – упознај мој темперамент”

Непосредно
27.10.2018. у 09:00 PU" Baby Palace Anđela", Bregalnička 7, Zvezdara, Beograd дана: 2
бодова: 16
773

Професионална комуникација и вештине комуницирања у отклањању социјалних конфликата

Непосредно
27.10.2018. у 09:00 Предшколса установа ``Моје чедо``, ул: Дубровачка бр.7 , Земун дана: 2
бодова: 16
465

Како мотивисати ученике 21.века?

Непосредно
27.10.2018. у 11:00 Машинско-електротехничка школа Параћин дана: 2
бодова: 16
512

Обука за реализацију васпитних и образовних садржаја на интерактиван начин

Непосредно
27.10.2018. у 10:00 Гимназија "Никола Тесла", Блок бб, Апатин дана: 1
бодова: 8
460

Ка ефикаснијем учењу – примена елемената школског Монтесори програма у разредној настави

Непосредно
27.10.2018. у 10:00 ОШ „Петефи Шандор” Нови Сад дана: 2
бодова: 16
389

„Сингапурска математика – од проблема до решења„

Непосредно
27.10.2018. у 09:00 ОШ "Васа Живковић", Карађорђева 87, Панчево дана: 1
бодова: 8
553

Примена интегративног психодинамског О. Л. И. метода у наставно-образовном процесу рада

Непосредно
27.10.2018. у 09:00 Трговинска школа ,ул Мајаковског2 Ниш дана: 1
бодова: 8
559

Пројект метода и проблемска настава уз подршку информационо-комуникационе технологије

Непосредно
27.10.2018. у 09:00 Основна школа "Иво Лола Рибар" Моношторска бр. 10 Сомбор дана: 2
бодова: 16
799

Примењена екологија – од примене до промене

Непосредно
27.10.2018. у 09:00 Средња школа „Жикица Дамњановић“, Главашева 81, Смедеревска Паланка дана: 1
бодова: 8
227

Креативна медијска учионица – читање медија – разумевање информација – медијско – информационо описмењавање

Непосредно
27.10.2018. у 09:00 Vinča дана: 2
бодова: 10
61

Потребе деце и ученика и како их задовољити – ресурси школе и предшколске установе

Непосредно
27.10.2018. у 09:00 Параћин ПУ Бамби Николе Пашића 33 дана: 1
бодова: 8
648

Хоризонталним и вршњачким учењем до бољих резултата

Непосредно
27.10.2018. у 10:00 ОШ "1.мај" Влајковци дана: 1
бодова: 8
162

Школа и породица партнери у превенцији вршњачког насиља

Непосредно
27.10.2018. у 10:00 ОШ "1.мај" Влајковци дана: 1
бодова: 8
350

Креирање наставних материјала за интерактивну наставу

Непосредно
27.10.2018. у 09:00 Нови Сад, ОШ "Васа Стајић", Војводе Книћанина 12Б дана: 1
бодова: 8
287

Ардуино и C++ програмирање

Непосредно
27.10.2018. у 09:00 CNTI Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 37 дана: 2
бодова: 16
868

Од учионице до причаонице – контекстуално усвајање страног језика

Непосредно
27.10.2018. у 09:30 ОШ "IV краљевачки батаљон", Олге Јовичић бр. 1, Краљево дана: 1
бодова: 8
857

English in action

Непосредно
27.10.2018. у 09:30 ОШ "IV краљевачки батаљон", Олге Јовичић бр. 1, Краљево дана: 1
бодова: 8
400

Пројектна настава

Непосредно
27.10.2018. у 09:00 ОШ "Ђура Јакшић" Чуруг дана: 2
бодова: 16
775

Системски приступ у сарадњи са родитељима

Непосредно
27.10.2018. у 09:00 ПУ Чика Јова Змај, Војводе Степе бр. 15, Пирот дана: 1
бодова: 8
2345

Naziv programa

Непосредно
27.10.2018. у 09:00 sas дана: 1
бодова: 8
350

Креирање наставних материјала за интерактивну наставу

Непосредно
27.10.2018. у 09:00 Нови Сад, ОШ "Васа Стајић", Војводе Книћанина 12Б дана: 1
бодова: 8
243

ВОДИЧ ЗА ВАСПИТАЧЕ – ПОРОДИЦА У ВРТЛОГУ ДРОГЕ

Непосредно
27.10.2018. у 10:00 Економско-угоститељска школа "Слободан Минић" Аранђеловац дана: 1
бодова: 8
974

Народна игра – примена народне игре у образовно-васпитним установама

Непосредно
27.10.2018. у 10:00 Beograd-Voždovac дана: 2
бодова: 16
120

Медијација као метод превенције и решавања сукоба у школи

Непосредно
27.10.2018. у 10:00 OШ" Бановић Страхиња", Кнеза Вишеслава 15, Београд дана: 2
бодова: 16
411

Активно-оријентисана настава – методе и технике учења

Непосредно
27.10.2018. у 10:00 ОШ "Дубрава" Ивана Милутиновића бб Књажевац дана: 2
бодова: 16
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
28.10.2018. у 10:00 ОШ ''Милутин Јеленић'', Горња Трнава, Топола дана: 1
бодова: 8
82

Стереотипи и предрасуде, шта и како са њима?

Непосредно
28.10.2018. у 10:00 Хотел ''Лепенски вир'' дана: 1
бодова: 8
651

„ОТВОРЕНА УЧИОНИЦА”

Непосредно
28.10.2018. у 90:00 Панчево, ОШ "Васа Живковић", Карађорђева 87 дана: 1
бодова: 8
643

Самоевалуацијом до квалитне школе

Непосредно
28.10.2018. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у обрзовању Ужице дана: 1
бодова: 8
611

Диференцирани рад у групи према нивоима постигнућа ученика

Непосредно
28.10.2018. у 09:00 ОШ "Васа Живковић", Карађорђева 87, Панчево дана: 1
бодова: 8
68

Претпоставке успешне наставе

Непосредно
28.10.2018. у 09:00 ОШ "Ђура Јакшић", Карађорђева 46, Ћуприја дана: 1
бодова: 8
775

Системски приступ у сарадњи са родитељима

Непосредно
28.10.2018. у 08:00 ПУ Чика Јова Змај, Војводе Степе бр. 15, Пирот дана: 1
бодова: 8
639

Од самовредновања до екстерног вредновања

Непосредно
28.10.2018. у 09:00 Економско-трговинска школа Пријепоље дана: 1
бодова: 8
309

Електронски дидактички материјали у настави матерњег и страног језика

Непосредно
28.10.2018. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, ул. 37. Санџачке дивизије бб дана: 1
бодова: 8
118

Конфликти између наставника и родитеља и стратегије решавања

Непосредно
28.10.2018. у 12:00 Хотел " Лепенски вир",Доњи Милановац, Радничка бб дана: 1
бодова: 8
823

Бошњачка књижевност у образовању на босанском језику у Републици Србији

Непосредно
28.10.2018. у 10:00 Osnovna skola " 12. decembar " Sjenica дана: 1
бодова: 8
82

Стереотипи и предрасуде, шта и како са њима?

Непосредно
29.10.2018. у 10:00 Хотел ''Лепенски вир'' дана: 1
бодова: 8
978

ФАКТОРИ КОЈИ ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ ДАРОВИТОСТИ И ПОСТИЗАЊУ ВИСОКИХ РЕЗУЛТАТА КОД УЧЕНИКА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Непосредно
29.10.2018. у 12:00 Donji Milanovac - Lepenski Vir дана: 1
бодова: 8
47

Начини заштите младих од опасности и злостављања на интернету

Електронски
29.10.2018. у 08:00 недеља: 4
бодова: 30
175

Аутистични спектар, хиперактивност, дислексија и друге сметње – стратегије прилагођавања приступа и наставе

Непосредно
29.10.2018. у 09:00 Банатски Брестовац, Панчево, ОШ Олга Петров дана: 2
бодова: 16
392

Веб портали за припрему и реализацију наставе

Електронски
29.10.2018. у 09:00 недеља: 4
бодова: 16
396

Како до интерактивног софтвера у настави

Електронски
29.10.2018. у 09:00 недеља: 4
бодова: 16
16

Вештине, знања и технике превенције и смањења родно заснованог насилничког и дискриминаторног понашања у школској средини

Непосредно
29.10.2018. у 10:00 Hotel 88 Rooms, Takovska 49, Beograd дана: 3
бодова: 24
416

Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења

Непосредно
29.10.2018. у 09:00 Хотел " Лепенски вир",Доњи Милановац, Радничка бб дана: 1
бодова: 8
978

ФАКТОРИ КОЈИ ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ ДАРОВИТОСТИ И ПОСТИЗАЊУ ВИСОКИХ РЕЗУЛТАТА КОД УЧЕНИКА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Непосредно
30.10.2018. у 09:00 Donji Milanovac - Lepenski Vir дана: 1
бодова: 8
416

Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења

Непосредно
30.10.2018. у 09:00 Хотел " Лепенски вир",Доњи Милановац, Радничка бб дана: 1
бодова: 8
118

Конфликти између наставника и родитеља и стратегије решавања

Непосредно
31.10.2018. у 09:00 Заједница музичких и балетских школа Србије, Београд, Мишка Крањца 7, Београд дана: 1
бодова: 8
1

Стручни библиотечко-информацони рад у школској библиотеци – вођење библиотечке статистике у складу са националном законском регулативом и међународним ISO стандардима за библиотечку статистику

Непосредно
01.11.2018. у 10:30 Народна библиотека "Стефан Првовенчани" Краљево дана: 1
бодова: 8
15

ВЕШТИНЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ – превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих

Непосредно
02.11.2018. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш,Париске комуне бб,Ниш дана: 3
бодова: 24
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
02.11.2018. у 12:00 ОШ "Ђуро Стругар", Милутина Миланковића 148, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
216

Стручни мобилни тим школе за децу и ученике са сметњама у развоју као модел подршке инклузивном образовању

Непосредно
02.11.2018. у 09:00 ОШ "Вук Караџић" Сурчин дана: 2
бодова: 16
813

Пут до успеха на географској олимпијди

Непосредно
02.11.2018. у 09:00 Београд, Дом ученика железничке школе, Здравка Челара 14 дана: 2
бодова: 16
4

РАЗГОВОР О КЊИЗИ У ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ У ФУНКЦИЈИ СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ УЧЕНИКА И ПРЕВЕНЦИЈЕ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Непосредно
02.11.2018. у 10:00 Народна библиотека, Моше Пијаде 19 Бор дана: 1
бодова: 8
902

Виртуелни хотел – практична обука наставника за хотелско пословање

Непосредно
02.11.2018. у 10:00 Средња школа Мионица,Кнеза Грбовића бб дана: 1
бодова: 8
111

Интерперсонална медијација – превенција и решавање сукоба у колективу

Непосредно
02.11.2018. у 10:00 Основна школа НОВИ БЕОГРАД Народних хероја 12, Нови Београд дана: 3
бодова: 14
111

Интерперсонална медијација – превенција и решавање сукоба у колективу

Непосредно
02.11.2018. у 14:30 Основна школа НОВИ БЕОГРАД Народних хероја 12, Нови Београд дана: 3
бодова: 14
1

Стручни библиотечко-информацони рад у школској библиотеци – вођење библиотечке статистике у складу са националном законском регулативом и међународним ISO стандардима за библиотечку статистику

Непосредно
02.11.2018. у 10:30 Народна библиотека Ужице дана: 1
бодова: 8
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
02.11.2018. у 13:00 Краљево дана: 2
бодова: 16
242

ВАСПИТАЊЕ ЗА ЗДРАВЉЕ

Непосредно
02.11.2018. у 10:00 Грађевинско-Саобраћајна школа Приштина-Грачаница, Грачаница дана: 2
бодова: 16
662

Растимо уз плес

Непосредно
02.11.2018. у 16:00 Дечији вртић" Пчелица Маја " Велико Ропотово бб дана: 3
бодова: 20
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
02.11.2018. у 12:00 Техничка школа Кикинда дана: 3
бодова: 24
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
02.11.2018. у 12:00 Школа за дизајн "Богдан Шупут", Јанка Веселиновића 22 дана: 3
бодова: 24
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
02.11.2018. у 12:00 Прва техничка школа Крагујевац, Радоја Домановића 8, Крагујевац дана: 3
бодова: 24
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
02.11.2018. у 12:00 Угостителјско туристичка школа Ниш, Мајаковског 2, Ниш дана: 3
бодова: 24
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
02.11.2018. у 12:00 ОШ "ИВ краљевачки батаљон", Олге Јовичић 1, Краљево дана: 3
бодова: 24
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
02.11.2018. у 12:00 ОШ "17. Октобар", Теслина 1, Јагодина дана: 3
бодова: 24
506

Наставник – кључни фактор успешне наставе

Непосредно
02.11.2018. у 11:00 OŠ sa domom učenika"Dobrinka Bogdanović", selo Strelac bb дана: 1
бодова: 8
171

„Умеће комуникације – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама” (1. део)

Непосредно
02.11.2018. у 14:15 Техничка школа са домом ученика Апатин, ул. Пригревачка 72, Апатин дана: 3
бодова: 20
781

Ефикасна комуникација у предшколској установи

Непосредно
03.11.2018. у 10:00 ЗАЈЕЧАР, ПУ "ђУЛИЋИ" дана: 1
бодова: 8
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
03.11.2018. у 10:00 ОШ ''Живко Томић'', Доња Шаторња, Топола дана: 1
бодова: 8
234

Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту

Непосредно
03.11.2018. у 10:00 Регионални центар Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
317

Корелација интерактивне табле и софтвера за презентацију 3Д модела

Непосредно
03.11.2018. у 10:00 ОШ "Бранислав Петровић" Слатина, Чачак дана: 1
бодова: 8
874

Елементи културе земље чији се језик учи као основа за међупредметну корелацију и интердисциплинарни приступ у настави

Непосредно
03.11.2018. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда дана: 1
бодова: 8
446

Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења ученика

Непосредно
03.11.2018. у 10:00 Mашинско електротехничка школа, Параћин дана: 2
бодова: 16
518

ОД ОПШТИХ ЦИЉЕВА НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА ДО ИСХОДА НАСТАВНОГ ЧАСА

Непосредно
03.11.2018. у 10:00 Регионални центар за професионални развој у запослених у образовању Ужице дана: 2
бодова: 16
410

АКТИВНО-КРЕАТИВНО УЧЕЊЕ

Непосредно
03.11.2018. у 09:00 ПУ "Бамби", Бориса Кидрича 10/б дана: 1
бодова: 8
573

Савремени облици наставе и ИТ као предуслов успешних ученика и наставника у 21. веку

Непосредно
03.11.2018. у 09:00 ОШ "Братство јединство", Вука Караџића 5, Алибунар дана: 2
бодова: 16
124

Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Непосредно
03.11.2018. у 09:00 ОШ "Др Јован Цвијић", Улица 7. јула 10, Зрењанин дана: 1
бодова: 8
639

Од самовредновања до екстерног вредновања

Непосредно
03.11.2018. у 10:00 ОШ Посавски партизани-Обреновац дана: 1
бодова: 8
545

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
03.11.2018. у 09:00 ОШ ''Миливој Петковић Фећко'',Платичево дана: 1
бодова: 8
209

Подршка у учењу ученицима са сметњама у развоју

Непосредно
03.11.2018. у 09:00 Пољопривредна школа са домом ученика Футог дана: 1
бодова: 8
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
03.11.2018. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у Нишу дана: 1
бодова: 8
980

ШКОЛА РУЧНОГ ТКАЊА

Непосредно
03.11.2018. у 10:00 ОШ"Бранко Радичевић", Јурија Гагарина 195, Нови Београд дана: 2
бодова: 16
308

Ванучионичке активности у дигиталном окружењу

Непосредно
03.11.2018. у 09:00 ОШ "Ђура Даничић", Вождовац, Београд дана: 1
бодова: 8
851

Читалићи-писалићи у освајању вештина за 21. век

Непосредно
03.11.2018. у 09:00 ОШ "Доситеј Обрадовић", Трг Светог Саве 3, Омољица дана: 1
бодова: 8
247

Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци

Непосредно
03.11.2018. у 09:00 ОШ "Слободан Секулић", Норвешких интернираца 18, Ужице дана: 2
бодова: 16
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
03.11.2018. у 10:00 Ниш, Прва нишка гимназија "Стеван Сремац" дана: 1
бодова: 8
901

Виртуелна туристичка агенција – практична обука за агенцијско пословање

Непосредно
03.11.2018. у 08:00 Средња школа Мионица,Кнеза Грбовића бб дана: 1
бодова: 8
757

„Певајмо и плешимо у ритму детињства”

Непосредно
03.11.2018. у 09:00 редшколска установа „Наше дете“ ,Цара Душана 22; Вртић " Пчелица" , ул Миодрага Стојковића 2 дана: 2
бодова: 16
313

Интерактивна табла и развој дигиталних вештина

Непосредно
03.11.2018. у 09:00 ШОСО "Јелена Мајсторовић", Тимочке буне 14, Зајечар дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
03.11.2018. у 09:00 ОШ "Михаило Младеновић Сеља", Др Воје Даниловића 17, Дудовица, Лазаревац дана: 3
бодова: 24
827

Ка савременој настави српског језика и књижевности II

Непосредно
03.11.2018. у 09:00 Пожаревачка гимназија дана: 1
бодова: 8
827

Ка савременој настави српског језика и књижевности II

Непосредно
03.11.2018. у 09:00 Пожаревачка гимназија дана: 1
бодова: 8
827

Ка савременој настави српског језика и књижевности II

Непосредно
03.11.2018. у 09:00 Пожаревачка гимназија дана: 1
бодова: 8
654

Више од игре – драмски метод и драмске технике у раду са децом

Непосредно
03.11.2018. у 10:00 ПУ Мала академија, Николаја Красноја 9, Београд дана: 2
бодова: 16
985

Од школске приредбе до позоришне сцене

Непосредно
03.11.2018. у 10:00 ОШ "Десанка Максимовић", Цетињска 10, Нови Пазар. дана: 1
бодова: 8
440

Значај разумевања прочитаног за образовни систем

Непосредно
03.11.2018. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево дана: 1
бодова: 8
492

Могућности примене пројектне наставе у дигитално доба

Непосредно
03.11.2018. у 10:00 Гимназија „Вељко Петровић“ Сомбор дана: 1
бодова: 8
977

УВОЂЕЊЕ У МУЗИКУ: ИНОВАЦИЈЕ У САВРЕМЕНОЈ МУЗИЧКОЈ ПЕДАГОГИЈИ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА КРЕАТИВНИХ МЕТОДА У НАСТАВИ

Непосредно
03.11.2018. у 09:00 MŠ "Josip Slavenski", Novi Sad, Radnička 19a дана: 1
бодова: 8
67

Превенција проблема понашања кроз оснаживање позитивног развоја ученика

Непосредно
03.11.2018. у 09:00 Техничка школа "Дрво арт", Цара Душана 23, Београд дана: 2
бодова: 16
923

Пословање виртуелних предузећа преко Сервисног центра Србије и Централне виртуелне банке Чачак

Непосредно
03.11.2018. у 09:00 Нови Сад, Хотел "Центар", Успенска бр. 1 дана: 1
бодова: 8
153

Унапређивање сарадње са родитељима – родитељ као партнер и ресурс у образовно-васпитном процесу

Непосредно
03.11.2018. у 09:00 ОШ ''Десанка Максимовић'', Царице Милице 1, Футог дана: 1
бодова: 8
554

Примена мисаоних експеримената у настави

Непосредно
03.11.2018. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Горанска бб, Смедерево дана: 1
бодова: 8
754

Израда дидактичких средстава и играчака за подстицање сензомоторног развоја деце предшколског узраста – Примери добре праксе Сензомоторни зид

Непосредно
03.11.2018. у 09:00 ПУ "Сунце", Горњи Милановац дана: 1
бодова: 8
159

УЧИОНИЦА ДОБРЕ ВОЉЕ (УДВ) – Школски програм за конструктивно решавање сукоба

Непосредно
03.11.2018. у 09:00 Панчево, ТШ 23. мај, Браће Јовановића 89 дана: 2
бодова: 16
178

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и ИОП)

Непосредно
03.11.2018. у 09:00 Техничка школа "Михајло Пупин", Цара Душана 2, Инђија дана: 2
бодова: 16
126

Не можеш све сам! – Како изградити унутрашњу и спољашњу мрежу подршке наставнику и ученику који има проблем

Непосредно
03.11.2018. у 09:00 OШ "Мирослав Антић", Футог, Рада Кончара 2 дана: 2
бодова: 16
401

Пројектна настава и тематско планирање у млађим разредима основне школе

Непосредно
03.11.2018. у 09:00 ОШ "Свети Сава" Јована Јовановића Змаја 24, Руменка дана: 1
бодова: 8
63

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
03.11.2018. у 10:00 ОШ "Радоје Домановић", ул. Генерала Милојка Лешјанина 49а, Ниш дана: 1
бодова: 8
795

Осавремењавање знања о геодиверзитету кроз наставу географије

Непосредно
04.11.2018. у 10:00 Географски институт "Јован Цвијић" САНУ, Ђуре Јакшића 9/3, Београд дана: 1
бодова: 8
544

Практична примена вештина и метода учења у школама

Непосредно
04.11.2018. у 09:00 Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Лесковац дана: 1
бодова: 8
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
04.11.2018. у 10:00 Нови Сад, Балетска школа, Јеврејска 7 дана: 1
бодова: 8
700

Даровито дете у вртићу – препознавање и подстицање даровитости деце предшколског узраста

Непосредно
04.11.2018. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак дана: 1
бодова: 8
979

Школа керамике

Непосредно
04.11.2018. у 10:00 ОШ"Милан Ракић", Војвођанска 62, Нови Београд дана: 3
бодова: 24
112

Како до успешне сарадње са родитељима

Непосредно
04.11.2018. у 10:00 Ивањица, Техничка школа дана: 1
бодова: 8
242

ВАСПИТАЊЕ ЗА ЗДРАВЉЕ

Непосредно
04.11.2018. у 10:00 Грађевинско-Саобраћајна школа Приштина-Грачаница, Грачаница дана: 2
бодова: 16
440

Значај разумевања прочитаног за образовни систем

Непосредно
04.11.2018. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево дана: 1
бодова: 8
500

Настава на три нивоа сложености оријентисана на образовне стандарде

Непосредно
04.11.2018. у 09:00 OШ Десанка Максимовић Косовска Каменица дана: 1
бодова: 8
624

Акционо истраживање у функцији самовредновања рада образовно-васпитне установе

Непосредно
04.11.2018. у 09:00 Медицинска школа, Немањина 148, Ужице дана: 1
бодова: 8
397

Квизом до успешног завршног испита

Непосредно
04.11.2018. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш,Париске комуне бб,Ниш дана: 1
бодова: 8
343

Активно оријентисана настава математике

Електронски
05.11.2018. у 00:00 недеља: 5
бодова: 30
804

Графичко приказивање садржаја – пут ка структурисаном знању

Непосредно
05.11.2018. у 12:00 ОШ "Милан Ракић" Мионица дана: 1
бодова: 8
170

„Умеће комуникације 2 – комуникацијске вештине у пракси” (2. део)

Непосредно
05.11.2018. у 11:30 ОШ "Младост"-Пригревица дана: 1
бодова: 8
433

Добра припрема за час, успешан час

Електронски
05.11.2018. у 00:01 недеља: 5
бодова: 32
630

Интернет учионица

Електронски
05.11.2018. у 00:02 недеља: 4
бодова: 32
420

Видео лекције – наставна средства савременог образовања

Електронски
05.11.2018. у 00:03 недеља: 5
бодова: 37
415

Блог, Инстаграм и Фејсбук у настави

Електронски
05.11.2018. у 00:04 недеља: 5
бодова: 36
636

Настава у облаку

Електронски
05.11.2018. у 00:05 недеља: 5
бодова: 34
273

Школски електронски часопис у служби креативности ученика

Електронски
05.11.2018. у 00:00 недеља: 5
бодова: 37
784

Дигитални атлас

Електронски
05.11.2018. у 00:06 недеља: 4
бодова: 32
267

Игролико учење путем рачунара

Електронски
05.11.2018. у 00:07 недеља: 5
бодова: 37
581