Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
4

РАЗГОВОР О КЊИЗИ У ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ У ФУНКЦИЈИ СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ УЧЕНИКА И ПРЕВЕНЦИЈЕ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Непосредно
17.12.2018. у 10:00 Градска народна библиотека, Зрењанин дана: 1
бодова: 8
285

Photoshop етиде – почетни курс дигиталне обраде фотографије 1 и 2

Електронски
17.12.2018. у 09:00 недеља: 5
бодова: 40
300

Претраживање и чување података на Интернету

Електронски
17.12.2018. у 09:00 недеља: 5
бодова: 40
283

Развијање активизма и волонтеризма код ученика

Непосредно
17.12.2018. у 14:00 ОШ"Иво Андрић", Ивана Мичурина 38а, Београд дана: 1
бодова: 8
593

Управљање и вођење образовне групе одраслих

Непосредно
17.12.2018. у 09:00 Сента, Фондација "Про Сиентиа Натурае" дана: 2
бодова: 16
243

ВОДИЧ ЗА ВАСПИТАЧЕ – ПОРОДИЦА У ВРТЛОГУ ДРОГЕ

Непосредно
17.12.2018. у 13:00 Средња стручна школа „Бранко Радичевић“ Рума дана: 1
бодова: 8
26

Ефикасно дисциплиновање – између жеља и могућности

Непосредно
17.12.2018. у 09:00 Нови Београд, ОШ "20. октобар", Омладинских бригада 138 дана: 1
бодова: 8
612

ИДЕАЛ ‒ Интеркултурално учење кроз драму

Непосредно
17.12.2018. у 09:00 OŠ “Stevan Sremac”, Beograd, Borča дана: 2
бодова: 14
612

ИДЕАЛ ‒ Интеркултурално учење кроз драму

Непосредно
17.12.2018. у 09:00 OŠ “Stevan Sremac”, Borča, Beograd дана: 2
бодова: 14
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
21.12.2018. у 09:00 PU 11 APRIL NOVI BEOGRAD дана: 1
бодова: 8
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
21.12.2018. у 12:00 ОШ "3. октобар" Бор дана: 3
бодова: 24
247

Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци

Непосредно
21.12.2018. у 09:00 Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а, Београд дана: 2
бодова: 16
519

ОД ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ КА УЧЕНИЧКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

Непосредно
21.12.2018. у 13:00 ОШ "Јелица Миловановић", Кнеза Милоша 12, Сопот дана: 1
бодова: 8
15

ВЕШТИНЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ – превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих

Непосредно
21.12.2018. у 10:00 Средња стручна школа "Душан Тривунац Драгош", Сврљиг дана: 3
бодова: 24
525

ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
21.12.2018. у 09:00 ОШ ''Сава Максимовић'', Жарка Зрењанина 57, Мраморак дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
21.12.2018. у 12:00 Техничка школа Лола, Југословенска 4, Железник дана: 1
бодова: 8
470

Како унапредити ангажовање ученика креирањем електронски часова на Мудл платформи

Непосредно
21.12.2018. у 09:00 ОШ Миливоје Боровић-Мачкат дана: 2
бодова: 16
587

Традиционалне рукотворине у вртићу и школи – ткање и вајање вуне у функцији подстицања креативности деце

Непосредно
21.12.2018. у 09:00 Основна школа "Јован Микић", Саве Ковачевића 16, Суботица дана: 1
бодова: 8
139

Рад са тешким родитељима

Непосредно
21.12.2018. у 13:00 ПУ Раковица, Вртић "Орашчић", Видиковачки венац 79, Београд дана: 2
бодова: 16
268

Иновативне методе у настави Грађанског васпитања

Непосредно
21.12.2018. у 12:00 ОШ "Десанка Максимовић", Цара Лазара бб, Косовска Каменица дана: 1
бодова: 8
13

Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима

Непосредно
21.12.2018. у 10:00 Средња школа "Доситеј", Нушићева 12а, Београд дана: 1
бодова: 8
171

„Умеће комуникације – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама” (1. део)

Непосредно
21.12.2018. у 13:30 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда 6 дана: 3
бодова: 20
26

Ефикасно дисциплиновање – између жеља и могућности

Непосредно
21.12.2018. у 09:00 ОШ "20. октобар", Омладинских бригада 138, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
400

Пројектна настава

Непосредно
21.12.2018. у 13:00 Гимназија "Skenderbeu", 15. новембра 100, Прешево дана: 2
бодова: 16
569

Развој вештина за квалитетнију наставу

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 2
бодова: 12
739

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 1
бодова: 8
269

Креативне радионице

Непосредно
22.12.2018. у 10:00 Oсновна школа Рајак Павићевић Бајина Башта дана: 1
бодова: 8
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 ОБРЕНОВАЦ, ПУ "ПЕРКА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ" дана: 1
бодова: 8
564

Програм подршке наставницима и стручним сарадницима за рад у основној и средњој школи

Непосредно
22.12.2018. у 10:00 Ивањица, Техничка школа дана: 2
бодова: 12
545

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 ОШ. "Милован Глишић" Ваљево дана: 1
бодова: 8
376

Како помоћи ученику да савлада математику

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 ОШ "Мика Митровић", Војводе Степе 4 дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
22.12.2018. у 10:00 ОШ "Бранко Радичевић" , Боре Станковића бр.40 , Владичин Хан дана: 1
бодова: 8
56

Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама

Непосредно
22.12.2018. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш дана: 1
бодова: 8
313

Интерактивна табла и развој дигиталних вештина

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 Основна школа "Десанка Максимовић", Ваљево дана: 1
бодова: 8
486

МЕТОДЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 Краљево, ОШ "Чибуковачки партизани" дана: 1
бодова: 8
737

Примена принципа Валдорф педагогије у раду са децом предшколског узраста

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 ПУ "Бајка", Наде Поповић 48, Ивањица дана: 2
бодова: 16
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 ОШ "Ђорђе Натошевић", Максима Горког 54, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
510

Образовање за одрживи развој – истраживачка и пројектна интердисциплинарна настава

Непосредно
22.12.2018. у 10:00 ОШ "Свети Сава" Краљево дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 ОШ "Владимир Роловић",Омладинско шеталиште 10, Београд дана: 3
бодова: 24
554

Примена мисаоних експеримената у настави

Непосредно
22.12.2018. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Лесковац дана: 1
бодова: 8
555

Примена онлајн вики алата у настави и учењу

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 Основна школа „Стефан Немања“, Косовке девојке бб, Ниш дана: 1
бодова: 8
707

Заједничке моторичке активности деце и родитеља у предшколској установи

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 PU "Čukarica", Jablaniča 20, vrtić "Sanjalica" дана: 1
бодова: 8
200

Инклузија у пракси

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 ОШ "Димитрије Давидовић" Анте Протића 3, Смедерево дана: 1
бодова: 8
65

Превенција дискриминације и насиља у образовном систему (Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља)

Непосредно
22.12.2018. у 09:30 ОШ "Миле Дубљевић" Ул. Светог Саве, Лајковац дана: 1
бодова: 8
132

Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице дана: 1
бодова: 8
152

УМЕТНОСТ ВАСПИТАЊА – КЉУЧ УСПЕХА У ОБРАЗОВАЊУ И САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 Институт за модерно образовање, Масрикова 5, Београд дана: 1
бодова: 8
218

Час по мери детета

Непосредно
22.12.2018. у 10:00 Гимназија, Лесковац дана: 1
бодова: 8
331

Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21. века

Непосредно
22.12.2018. у 10:00 Средња школа. Звечан дана: 1
бодова: 8
120

Медијација као метод превенције и решавања сукоба у школи

Непосредно
22.12.2018. у 10:00 ОШ " Љуба Ненадовић", Аце Јоксимовића 25, Београд дана: 2
бодова: 16
525

ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 ОШ ''Диша Ђурђевић'', 2. октобра, Вреоци дана: 1
бодова: 8
509

Обележавање значајних датума у настави

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 Техничка школа, Хомољска 1, Жагубица дана: 2
бодова: 16
861

Динамика часа страног језика: елементи, стратегије и активности за конципирање, реализовање и евалуирање часа

Непосредно
22.12.2018. у 09:30 Задужбина Илије М. Коларца, Студентски трг 5, Београд, семинар се одржава на српском језику дана: 3
бодова: 24
790

Иновативни експерименти у настави физике

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 Природно-математички факултет, Институт за физику, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
258

Болести зависности – препознавање, реаговање и превенција – оно што наставници треба да знају

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 ОШ "Милош Црњански", Ђорђа Огњановића 2, Београд дана: 1
бодова: 8
508

НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 ОШ "Свети Сава", Војске југославије 18, Пожаревац дана: 3
бодова: 24
508

НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 ОШ "Херој Радмила Шишковић", Змај Јовина 27, Смедеревска Паланка дана: 3
бодова: 24
2

Школски библиотекар у савременом образовном окружењу

Непосредно
22.12.2018. у 10:00 Градска библиотека, Немањина 1, Панчево дана: 1
бодова: 8
677

Моја Србија – Упознавање деце са природно-географским и друштвеним одликама Србије

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 ПУ "Сунце", Горњи Милановац дана: 2
бодова: 16
20

Да у школи другарство не боли – програм превенције вршњачког насиља

Непосредно
22.12.2018. у 10:00 ОШ "Драгомир Трајковић" Жбевац, Жбевац бб дана: 1
бодова: 8
730

Позитивна дисциплина у вртићу

Непосредно
22.12.2018. у 09:30 Предшколска установа "Наша радост", Војводе Мишића 4, Смедерево дана: 3
бодова: 20
475

Компас за учење и поучавање

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 ОШ ''Коста Трифковић'', Берислава Берића 2, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
442

ИДИ ка знању!

Непосредно
22.12.2018. у 10:00 Економска школа Чачак дана: 1
бодова: 8
736

Примена основа програма Ређо Емилија у вртићу

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 Београд, ПУ "Врачар", Војводе Драгомира 11, Дечији вртић "Мића и Аћим" дана: 2
бодова: 15
737

Примена принципа Валдорф педагогије у раду са децом предшколског узраста

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 ПУ "Бајка", Наде Поповић 48, Ивањица дана: 2
бодова: 16
978

ФАКТОРИ КОЈИ ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ ДАРОВИТОСТИ И ПОСТИЗАЊУ ВИСОКИХ РЕЗУЛТАТА КОД УЧЕНИКА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Непосредно
22.12.2018. у 10:00 МШ Даворин Јенко, Лабудово Брдо, Београд дана: 1
бодова: 8
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Непосредно
22.12.2018. у 10:00 ОШ "Свети Сава" Пријепоље дана: 2
бодова: 16
513

Обука наставника за примену различитих метода учења у настави

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 ОШ Јефимија-Обреновац дана: 1
бодова: 8
853

КЊИЖЕВНИ ТЕКСТ – АЛАТ У ПРЕВЕНЦИЈИ НАСИЉА

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 Регионални центар Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
643

Самоевалуацијом до квалитне школе

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у обрзовању Ужице дана: 1
бодова: 8
124

Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 ОШ "Милоје Чиплић", Маршала Тита 6, Нови Бечеј дана: 1
бодова: 8
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 ТШ "Бошко Крстић" ул. Стојана Љубића бр.2 , Бојник дана: 2
бодова: 16
157

Усавршавање комуникацијске компетентности: комуникација са ученицима, колегама и родитељима

Непосредно
22.12.2018. у 08:00 Средња школа за информационе технологије, ул. Савски насип бр. 7, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
578

Тематски дан – наставник практичар и истраживач

Непосредно
22.12.2018. у 10:00 Костолац, ОШ "Јован Цвијић" дана: 2
бодова: 9
604

Функционална знања – пут ка успеху

Непосредно
22.12.2018. у 10:00 Костолац, ОШ "Јован Цвијић" дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 ОШ "Михајло Петровић Алас", Господар Јованова 22, Београд дана: 1
бодова: 8
151

У борби против насиља учествујемо сви – родитељи и ми

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 ОШ "Прељина", Драгана Бојовића 31, Прељина дана: 1
бодова: 8
560

Пројектна настава – више од учионице

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 Београд, Школа за негу лепоте, Јована Суботића 2а дана: 1
бодова: 8
260

Животне ситуације и стресови – стратегије за суочавање и превладавање

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 Средња школа ''Свети Трифун'' Крушевачка 8-10, Александровац дана: 1
бодова: 8
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
22.12.2018. у 11:00 Гимназија Ивањица дана: 1
бодова: 8
752

„Значај дечје игре и материјала за игру”

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 ПУ Чукарица, врић Царић, Младена Митрића 66, Београд дана: 1
бодова: 8
416

Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 Медицинска школа Звездара, Вељка Дугошевића бб, Београд дана: 1
бодова: 8
847

Примена драмских техника у настави језика и књижевности

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 ОШ "Бранко Радичевић" - Јурија Гагарина 195, Нови Београд дана: 2
бодова: 15
898

Безбедност и здравље на раду (БЗР) на практичној настави у школи и пракси у систему дуалног образовања

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић" Илије Бирчанина 70. Пожаревац дана: 1
бодова: 8
319

Мобилни свет наставе

Непосредно
22.12.2018. у 10:00 Чачак, Регионални центар, Цара Душана бб дана: 1
бодова: 8
63

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
22.12.2018. у 10:00 ОШ "Вожд Карађорђе" Тихомира ђорђевића Алексинац дана: 1
бодова: 8
159

УЧИОНИЦА ДОБРЕ ВОЉЕ (УДВ) – Школски програм за конструктивно решавање сукоба

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 Панчево, Гимназија "Урош Предић", Игњата Барајевца 5 дана: 2
бодова: 16
675

Мала ликовна трилогија

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 ПУ Љубица Вребалов, Вука Караџића бр.1, вртић "Даница" дана: 3
бодова: 24
757

„Певајмо и плешимо у ритму детињства”

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 ПУ ,,Ђука Динић" Бојана Тасића 5 Бојник дана: 2
бодова: 16
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
22.12.2018. у 10:00 ОШ "Лаза Костић", Ковиљ дана: 1
бодова: 8
663

ТИМСКИ РАД У ПРОЦЕСУ ПЛАНИРАЊА

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 ПУ "Лане" Гроцка, вртић "Весељко", Краља Петра Првог бб, Калуђерица, Београд дана: 3
бодова: 24
683

Позориште за најмлађе

Непосредно
22.12.2018. у 09:30 ПУ "Слава Ковић" Богатић дана: 1
бодова: 8
742

Рани моторички развој као детерминанта интелектуалног развоја и припреме деце за полазак у школу

Непосредно
22.12.2018. у 10:00 П.У. Радосно Детињство, трг Жарка Зрењанина 10. Ковин дана: 2
бодова: 16
618

Примена мотивационих техника у настави

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 ОШ '''Стефан Дечански'', Железник дана: 1
бодова: 8
46

Наставник као креатор климе у одељењу

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 Правно биротехничка школа "Димитрије Давидовић" Тошин бунар 17 11080 Земун дана: 1
бодова: 8
402

Употреба лутке у раду са децом

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 ОШ ''Вук Караџић'', Излетничка 10, Краљево дана: 1
бодова: 8
440

Значај разумевања прочитаног за образовни систем

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 ОШ "Вук Караџић", Излетничка бр.10, Краљево дана: 1
бодова: 8
201

ИОП и примери добре праксе у инклузији

Непосредно
22.12.2018. у 10:00 Ковин дана: 1
бодова: 8
249

Младост и здравље – изазови савременог доба

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 Педагошко друштво Србије, Теразије 26, Београд дана: 1
бодова: 8
148

Сви наши идентитети

Непосредно
22.12.2018. у 10:00 Дом ученика средњих школа Патријарх Павле дана: 2
бодова: 16
469

КАКО РАЗВИТИ ПРЕДУЗЕТНИШТВО КАО МЕЂУПРЕДМЕТНУ КОМПЕТЕНЦИЈУ

Непосредно
22.12.2018. у 10:00 ОШ Јован Јовановић Змај, Алеја Зорана Ђинђића 6, Свилајнац дана: 1
бодова: 8
287

Ардуино и C++ програмирање

Непосредно
22.12.2018. у 10:00 Gimnazija Zaječar дана: 2
бодова: 16
1004

Физичко васпитање у првом циклусу основног образовања и васпитања – увод у спорт

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш, Чарнојевића 10а дана: 1
бодова: 8
611

Диференцирани рад у групи према нивоима постигнућа ученика

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 ОШ "Вук Караџић", Краљево дана: 1
бодова: 8
668

Игра као центар предшколског курикулума

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 PU Čukarica, Jablanička 12, Beograd дана: 2
бодова: 16
101

Вештине грађења односа са децом и родитељима

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 ПУ "Дечји дани" Београд дана: 2
бодова: 16
21

Дечији страхови као инхибитори напредовања у развоју и учењу

Непосредно
22.12.2018. у 09:00 Предшколска установа ''Дечије царство'' Лазаревац дана: 1
бодова: 8
313

Интерактивна табла и развој дигиталних вештина

Непосредно
23.12.2018. у 09:00 Основна школа "Десанка Максимовић", Ваљево дана: 1
бодова: 8
149

Стрес у школи – превазилажење, промена

Непосредно
23.12.2018. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице дана: 1
бодова: 8
157

Усавршавање комуникацијске компетентности: комуникација са ученицима, колегама и родитељима

Непосредно
23.12.2018. у 09:00 Среднја школа, ул. Проте Јевстатија бр. 26-30, Нова Варош дана: 1
бодова: 8
260

Животне ситуације и стресови – стратегије за суочавање и превладавање

Непосредно
23.12.2018. у 09:00 Средња школа ''Свети Трифун'', Крушевачка 8-10, Александровац дана: 1
бодова: 8
432

До функционалног знања применом метода и техника у интерактивној настави

Непосредно
23.12.2018. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 1
бодова: 8
961

УМЕТНИЧКА ГРАФИКА И ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО

Непосредно
23.12.2018. у 10:00 ОШ"Милан Ракић", Војвођанска 62, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
506

Наставник – кључни фактор успешне наставе

Непосредно
23.12.2018. у 10:00 Основна школа"Миле Дубљевић", Светог Саве 3, Лајковац дана: 1
бодова: 8
63

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
23.12.2018. у 10:00 ОШ "Цар Константин" Великотрнавска 4 Ниш дана: 1
бодова: 8
739

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Непосредно
23.12.2018. у 09:00 ПУ "Слава Ковић" Богатић дана: 1
бодова: 8
46

Наставник као креатор климе у одељењу

Непосредно
23.12.2018. у 09:00 Правно биротехничка школа "Димитрије Давидовић" Тошин бунар 17 11080 Земун дана: 1
бодова: 8
400

Пројектна настава

Непосредно
23.12.2018. у 09:00 Гимназија "Skenderbeu", 15. новембра 100, Прешево дана: 2
бодова: 16
469

КАКО РАЗВИТИ ПРЕДУЗЕТНИШТВО КАО МЕЂУПРЕДМЕТНУ КОМПЕТЕНЦИЈУ

Непосредно
23.12.2018. у 10:00 ОШ Јован Јовановић Змај, Алеја Зорана Ђинђића 6, Свилајнац дана: 1
бодова: 8
486

МЕТОДЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
23.12.2018. у 09:00 Ekonomsko-trgovinska škola , ul Jovana Šerbanovića 6, 12000 Požarevac дана: 1
бодова: 8
1004

Физичко васпитање у првом циклусу основног образовања и васпитања – увод у спорт

Непосредно
23.12.2018. у 09:00 Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш, Чарнојевића 10а дана: 1
бодова: 8
195

Даровитост у предшколској установи и школи – препознавање и додатна подршка

Непосредно
23.12.2018. у 09:30 Техничка школа, Косте Абрашевића 1, Ваљево дана: 2
бодова: 16
112

Како до успешне сарадње са родитељима

Непосредно
23.12.2018. у 09:00 Регионални центар Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
23.12.2018. у 10:00 Ниш, Медицинска школа "Др Миленко Хаџић" дана: 1
бодова: 8
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
23.12.2018. у 10:00 ОШ "Рудовци", Рудовци, Лазаревац дана: 1
бодова: 8
84

УЛОГА, ЗАДАЦИ И ЗНАЧАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Непосредно
23.12.2018. у 10:00 Гимназија Патријарх Павле, Раковица, БГ дана: 1
бодова: 8
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
23.12.2018. у 09:00 Инђија,ПУ Бошко Буха" дана: 1
бодова: 8
266

„У сусрет стресу” – стратегије превладавања стреса, професионалног оптерећења и емоционалне исцрпљености

Непосредно
24.12.2018. у 09:00 ОШ "Бранко Радичевић", Владимира Жестића 21, Панчево дана: 2
бодова: 16
678

Музика и покрет – корелација активности музичког и физичког васпитања

Непосредно
24.12.2018. у 09:00 Предшколска установа "Драгољуб Удицки, Кикинда, вртић "Мики", Београдска бб дана: 1
бодова: 8
175

Аутистични спектар, хиперактивност, дислексија и друге сметње – стратегије прилагођавања приступа и наставе

Непосредно
24.12.2018. у 09:00 Ђурђево, ОШ "Јован Јовановић Змај", Краља Петра I 59 дана: 2
бодова: 16
395

Искористи час

Непосредно
24.12.2018. у 10:00 Панчево, ОШ "Исидора Секулић", Сердар Јанка Вукотића 7 дана: 1
бодова: 8
1004

Физичко васпитање у првом циклусу основног образовања и васпитања – увод у спорт

Непосредно
24.12.2018. у 09:00 Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш, Чарнојевића 10а дана: 1
бодова: 8
476

Креативност у настави као фактор успешног учења

Непосредно
24.12.2018. у 09:00 Средња школа "Бранко Радичевић", Партизанска бб, Рума дана: 2
бодова: 16
783

Демонстрациони огледи и екперименталне вежбе из физике за наставнике у основним и средњим школама

Непосредно
24.12.2018. у 10:00 ОШ "Петар Тасић", Лешница дана: 1
бодова: 8
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
24.12.2018. у 09:00 ПУ др Симо Милошевић Земун дана: 1
бодова: 8
60

Попуштајући васпитни стил – краткорочни и дугорочни ефекти

Непосредно
24.12.2018. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
60

Попуштајући васпитни стил – краткорочни и дугорочни ефекти

Непосредно
24.12.2018. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
678

Музика и покрет – корелација активности музичког и физичког васпитања

Непосредно
25.12.2018. у 09:00 Предшколска установа "Драгољуб Удицки, Кикинда, вртић "Мики", Београдска бб дана: 1
бодова: 8
112

Како до успешне сарадње са родитељима

Непосредно
25.12.2018. у 09:00 Таково, ОШ "Таковски устанак", Горњи Милановац дана: 1
бодова: 8
314

Интерактивна табла као подршка иновативним методама у настави

Непосредно
25.12.2018. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда дана: 1
бодова: 8
454

Интерактивно-авантуристички програм искуственог учења – „Потрага за благом” као наставни и ваннаставни модел рада

Непосредно
25.12.2018. у 09:00 Предшколска установа "Дечји дани", Господар Јевремова 18, Београд дана: 2
бодова: 16
615

Мотивација ученика у наставном процесу

Непосредно
25.12.2018. у 09:00 Средња школа Блаце, Блаце, општина Блаце, нишавски округ дана: 1
бодова: 8
440

Значај разумевања прочитаног за образовни систем

Непосредно
25.12.2018. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак, Цара Душана бб дана: 1
бодова: 8
319

Мобилни свет наставе

Непосредно
26.12.2018. у 09:00 Техничка школа "Павел Савић", Шајкашка 34, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
500

Настава на три нивоа сложености оријентисана на образовне стандарде

Непосредно
26.12.2018. у 12:00 Основна школа Мишо Стојковић Гај (Ковин) дана: 1
бодова: 8
678

Музика и покрет – корелација активности музичког и физичког васпитања

Непосредно
26.12.2018. у 09:00 Предшколска установа "Драгољуб Удицки, Кикинда, вртић "Мики", Београдска бб дана: 1
бодова: 8
649

Хоризонтално учење/усавршавање наставника – ослонац за боља постигнућа ученика

Непосредно
26.12.2018. у 10:00 Teхничка школа "Павле Савић", Шајкашка 34, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
19

Да нам школа буде сигурна

Непосредно
26.12.2018. у 10:00 ОШ Петар Кочић - Инђија дана: 1
бодова: 8
560

Пројектна настава – више од учионице

Непосредно
26.12.2018. у 09:00 Нови Сад, ОШ "Доситеј Обрадовић" дана: 1
бодова: 8
307

Алати за креирање интерактивних садржаја у савременој настави

Непосредно
26.12.2018. у 11:00 Гимназија Ивањица, ул.13.септембра 58, Ивањица дана: 1
бодова: 8
615

Мотивација ученика у наставном процесу

Непосредно
26.12.2018. у 09:00 Техничка школа Косовска Каменица, Цара Лазара бб, општина Косовска Каменица, округ Kосовскопоморавски дана: 1
бодова: 8
8

Емоционални аспекти мотивације за школско учење

Непосредно
27.12.2018. у 09:00 ОШ "Вук Стефановић Караџић", Иве Лоле Рибара 2, Старчево дана: 2
бодова: 16
446

Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења ученика

Непосредно
27.12.2018. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш дана: 2
бодова: 16
560

Пројектна настава – више од учионице

Непосредно
27.12.2018. у 09:00 Нови Сад, ОШ "Доситеј Обрадовић" дана: 1
бодова: 8
178

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и ИОП)

Непосредно
27.12.2018. у 09:00 Бешка, ОШ "Браћа Груловић", Карађорђева 2 дана: 2
бодова: 16
81

Социјална компетентност као претпоставка успешне социјализације ученика

Непосредно
27.12.2018. у 09:00 Средња школа "Доситеј Обрадовић2, Краља Петра првог Карађорђевића 11, Нови Кнежевац дана: 1
бодова: 8
505

НАСТАВА ФОКУСИРАНА НА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ УЧЕНИКА

Непосредно
27.12.2018. у 09:00 ОШ "Никола Тесла", Фрушкогорска 1, Бачка Топола дана: 2
бодова: 16
425

Да дете свако учи лако – смисленим учењем до компетенција за 21. век

Непосредно
27.12.2018. у 09:00 ОШ „Никола Тесла“ Школска 2, Нови Бановци - Стара Пазова дана: 1
бодова: 8
617

Подршка учењу и развој интерактивних метода

Непосредно
27.12.2018. у 10:00 Srednja stručna škola "Vasa Pelagić", Cara Lazara 261, Kovin дана: 2
бодова: 12
157

Усавршавање комуникацијске компетентности: комуникација са ученицима, колегама и родитељима

Непосредно
27.12.2018. у 09:30 ОШ "Миша Стојковић", ул. Мише Стојковића 204, Ковин (Гај) дана: 1
бодова: 8
158

Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за учење и развој детета

Непосредно
27.12.2018. у 09:00 Пећинци дана: 1
бодова: 8
25

ЕТИКЕТИРАЊЕ КАО ОБЛИК ДИСКРИМИНАЦИЈЕ У УЧИОНИЦИ

Непосредно
28.12.2018. у 09:00 ОШ "Братство јединство" Сомбор, Трг цара Лазара 9. дана: 1
бодова: 8
978

ФАКТОРИ КОЈИ ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ ДАРОВИТОСТИ И ПОСТИЗАЊУ ВИСОКИХ РЕЗУЛТАТА КОД УЧЕНИКА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Непосредно
28.12.2018. у 09:30 Музичка школа ''Коста Манојловић'', Немањина 9, Земун дана: 1
бодова: 8
1009

„Спајдиленд” – савремени системи и методе за развој дечје моторике на отвореном простору

Непосредно
28.12.2018. у 10:00 ПУ"Нада Наумовић", Саве Ковачевића 30, Крагујевац. Вртић "Црвенкапа", ул: Светозара Марковића 116 дана: 1
бодова: 8
314

Интерактивна табла као подршка иновативним методама у настави

Непосредно
28.12.2018. у 09:00 ОШ "Шаму Михаљ", Др Имреа Киша 34, Бачко Петрово Село дана: 1
бодова: 8
615

Мотивација ученика у наставном процесу

Непосредно
28.12.2018. у 09:00 ОШ "Вук Караџић", Витошевац, општина Ражањ, округ Нишавски дана: 1
бодова: 8
573

Савремени облици наставе и ИТ као предуслов успешних ученика и наставника у 21. веку

Непосредно
29.12.2018. у 09:00 ОШ "Војислав Вока Савић" Доситеја Обрадовића 4, Лазаревац дана: 2
бодова: 16
313

Интерактивна табла и развој дигиталних вештина

Непосредно
29.12.2018. у 09:00 Београд, Школа за негу лепоте, Јована Суботића 2а дана: 1
бодова: 8
486

МЕТОДЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
29.12.2018. у 09:00 Београд, Школа за негу лепоте, Јована Суботића 2а дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
29.12.2018. у 09:00 ОШ "Кнез Лазар", Бранка Радичевића 27, Лазаревац дана: 3
бодова: 24
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
29.12.2018. у 10:00 ОШ "Милован Глишић", Ваљево дана: 1
бодова: 8
122

Ми и Они: проблеми у сарадњи наставника, родитеља и ученика и начини за њихово превазилажење

Непосредно
29.12.2018. у 09:00 ОШ "Андра Савчић" Ваљево, Јована Дучића 5 дана: 2
бодова: 16
218

Час по мери детета

Непосредно
04.01.2019. у 10:00 ОШ " Дубрава" , Ивана Милутиновића бб, Књажевац дана: 1
бодова: 8
153

Унапређивање сарадње са родитељима – родитељ као партнер и ресурс у образовно-васпитном процесу

Непосредно
09.01.2019. у 10:00 ОШ ''Вељко Петровић'', Краља Петра првог 36, Бегеч дана: 1
бодова: 8
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
09.01.2019. у 10:00 ОШ "Чех Карољ", Ада дана: 3
бодова: 24
515

Огледно/угледни часови као подстицај наставника за даљи професионални развој

Непосредно
09.01.2019. у 09:00 ОШ "Мајшански пут", Мајшански пут 87, Суботица дана: 1
бодова: 8
124

Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Непосредно
10.01.2019. у 09:00 ОШ "Серво Михаљ", Мађарске комуне 55, Мужља дана: 1
бодова: 8
978

ФАКТОРИ КОЈИ ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ ДАРОВИТОСТИ И ПОСТИЗАЊУ ВИСОКИХ РЕЗУЛТАТА КОД УЧЕНИКА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Непосредно
10.01.2019. у 10:00 Senta, Muzicka skola Stevan Mokranjac дана: 1
бодова: 8
102

Водич за препознавање и управљање емоцијама

Непосредно
10.01.2019. у 09:00 Средња медицинска школа,Београдски пут 126,Суботица дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
10.01.2019. у 11:00 Пријепољска гимназија, Пријепоље дана: 1
бодова: 8
518

ОД ОПШТИХ ЦИЉЕВА НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА ДО ИСХОДА НАСТАВНОГ ЧАСА

Непосредно
11.01.2019. у 09:00 ОШ "Јован Јовановић Змај" Суботица дана: 2
бодова: 16
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
11.01.2019. у 10:00 ОШ "Милан Илић Чича", Аранђеловац дана: 3
бодова: 24
8

Емоционални аспекти мотивације за школско учење

Непосредно
12.01.2019. у 09:00 OШ "Јован Јовановић Змај", Обреновац дана: 2
бодова: 16
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
12.01.2019. у 10:00 Гимназија Неготин , Хајдук Вељкова 3 , Неготин дана: 2
бодова: 16
546

Предузетништво као међупредметна компетенција кроз целокупно школовање

Непосредно
12.01.2019. у 09:00 Друга економска школа, Београд дана: 1
бодова: 8
407

Активирајмо ученике подстицајним задацима

Непосредно
12.01.2019. у 09:00 ОШ Чибуковачки партизани - Краљево дана: 1
бодова: 8
432

До функционалног знања применом метода и техника у интерактивној настави

Непосредно
12.01.2019. у 09:00 "Ваљевска гимназија" Ваљево дана: 1
бодова: 8
425

Да дете свако учи лако – смисленим учењем до компетенција за 21. век

Непосредно
12.01.2019. у 09:30 ОШ "Милица Павловић", Епископа Никифора Максимовића 14, Чачак дана: 1
бодова: 8
63

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
12.01.2019. у 10:00 ОШ "БРАНКО МИЉКОВИЋ" Љубомира Николића 3 Ниш дана: 1
бодова: 8
402

Употреба лутке у раду са децом

Непосредно
12.01.2019. у 09:00 ОШ ''Вук Караџић'', Излетничка 10, Краљево дана: 1
бодова: 8
139

Рад са тешким родитељима

Непосредно
12.01.2019. у 10:00 Основна школа "Ратко Митровић", Омладинских бригада 58, Нови Београд дана: 2
бодова: 16
99

Вештина владања собом – асертивна комуникација

Непосредно
12.01.2019. у 10:00 Зрењанинска гимназија, Гимназијска 2, Зрењанин дана: 2
бодова: 16
686

Реализација програмских садржаја у вртићу кроз Монтесори метод

Непосредно
12.01.2019. у 10:00 ПУ "Универзум", Булевар Михајла Пупина 165/а, Нови Београд дана: 2
бодова: 12
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
12.01.2019. у 09:00 Мачванска средња школа Богатић дана: 1
бодова: 8
425

Да дете свако учи лако – смисленим учењем до компетенција за 21. век

Непосредно
14.01.2019. у 10:00 ОШ "Јован Јовановић Змај", Краља Петра I 59, Ђурђево дана: 1
бодова: 8