Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
20.10.2021. у 10:00 Средња пољопривредно - прехрамбена школа "Стеван Петровић - Бриле",Рума дана: 1
бодова: 8
431

До личне професионалне филозофије применом етике брижности

Непосредно
21.10.2021. у 09:00 Хотел "Равни гај", Љубић бб, Кнић дана: 1
бодова: 8
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Непосредно
21.10.2021. у 10:00 Центар за стручно усавршавање запослених у образовању, Сомбор дана: 2
бодова: 16
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
21.10.2021. у 13:30 Платичево, Рума, ОШ "Миливој Петковић Фећко" дана: 1
бодова: 8
672

Компас за учење

Непосредно
21.10.2021. у 09:00 ПУ Полетарац, Владимира Хрубана 13, Стара Пазова дана: 1
бодова: 8
260

Животне ситуације и стресови – стратегије за суочавање и превладавање

Непосредно
22.10.2021. у 09:00 Хотел ''Равни гај'' Кнић дана: 1
бодова: 8
427

Дигитална наставна средства – корак ка савременој активној настави

Електронски
22.10.2021. у 10:00 недеља: 3
бодова: 24
235

Прва помоћ – Сачувајмо живот

Непосредно
22.10.2021. у 09:00 Хотел ''Равни гај'' Кнић дана: 2
бодова: 16
998

Планирање и реализација садржаја здравственог васпитања у настави физичког и здравственог васпитања

Непосредно
22.10.2021. у 10:00 Панчево,Спортски савез, Масарикова 1а дана: 1
бодова: 8
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
22.10.2021. у 12:00 ОШ ''Станко Крстин'', Краља Алелксандра 79, Српска Црња дана: 3
бодова: 24
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
22.10.2021. у 12:00 ОШ ''Саво Јовановић Сирогојно“, Сирогојно дана: 3
бодова: 24
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
22.10.2021. у 12:00 Средња школа „Вук Караџић“, Гимназиска 2, Сечањ дана: 3
бодова: 24
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
22.10.2021. у 12:00 ОШ „Мур“ , Мур бб, Нови Пазар дана: 3
бодова: 24
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
22.10.2021. у 12:00 ОШ ''Мирослав Антић'' , Николе Тесле 34, Чонопља дана: 3
бодова: 24
400

Пројектна настава

Непосредно
22.10.2021. у 09:00 Угоститељско-туристичка школа; Мајаковског 2 Ниш дана: 2
бодова: 16
546

Предузетништво као међупредметна компетенција кроз целокупно школовање

Непосредно
22.10.2021. у 13:00 Србобран, ОШ "Јован Јовановић Змај" дана: 1
бодова: 8
153

Унапређивање сарадње са родитељима – родитељ као партнер и ресурс у образовно-васпитном процесу

Непосредно
22.10.2021. у 10:00 ПУ ''Колибри'', Школска 3, Бач дана: 1
бодова: 8
8

Емоционални аспекти мотивације за школско учење

Непосредно
23.10.2021. у 09:00 Машинско електротехничка школа Прибој дана: 2
бодова: 16
184

Практични приступи деци са аутизмом и АДХД

Непосредно
23.10.2021. у 09:00 ОШ Паја Јовановић, Вршац, Школски трг 3 дана: 2
бодова: 13
1151

Комуникацијске вештине наставника – тимски рад и међупредметна сарадња

Непосредно
23.10.2021. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак дана: 1
бодова: 8
739

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Непосредно
23.10.2021. у 09:00 ПУ "Радост" Србобран дана: 1
бодова: 8
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
23.10.2021. у 10:00 ОШ "Рајко Михаиловић" Бањани дана: 1
бодова: 8
260

Животне ситуације и стресови – стратегије за суочавање и превладавање

Непосредно
23.10.2021. у 09:00 Хотел ''Равни гај'' Кнић дана: 1
бодова: 8
410

АКТИВНО-КРЕАТИВНО УЧЕЊЕ

Непосредно
23.10.2021. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Чачак дана: 1
бодова: 8
66

Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених технологија

Непосредно
23.10.2021. у 09:00 Центар за стручно усавршавање у Крушевцу дана: 1
бодова: 8
124

Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Непосредно
23.10.2021. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 1
бодова: 8
545

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
23.10.2021. у 09:00 Музичка школа, Суботица дана: 1
бодова: 8
132

Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације

Непосредно
23.10.2021. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице дана: 1
бодова: 8
538

Подстицајна средина за учење уз подршку ИКТ-а

Непосредно
23.10.2021. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице дана: 1
бодова: 8
112

Како до успешне сарадње са родитељима

Непосредно
23.10.2021. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а дана: 1
бодова: 8
468

Како покренути позитивне промене код ученика

Непосредно
23.10.2021. у 09:00 онлајн дана: 1
бодова: 8
754

Израда дидактичких средстава и играчака за подстицање сензомоторног развоја деце предшколског узраста – Примери добре праксе Сензомоторни зид

Непосредно
23.10.2021. у 10:00 ПУ "Бамби", Јосипа Крамера 19, Кула дана: 1
бодова: 8
622

Јавни говор – технике излагачке писмености

Непосредно
23.10.2021. у 09:00 ОШ “Милан Илић Чича” дана: 1
бодова: 8
444

Израда електронског наставног материјала

Непосредно
23.10.2021. у 09:00 Основна школа "Јожеф Атила" Шарпланинска 28 Нови Сад дана: 2
бодова: 16
773

Професионална комуникација и вештине комуницирања у отклањању социјалних конфликата

Непосредно
23.10.2021. у 09:00 ПУ``Наша радост``, вртић ``Сандра Манојловић``улица : Пазинска број 4 , Суботица дана: 2
бодова: 16
555

Примена онлајн вики алата у настави и учењу

Непосредно
23.10.2021. у 09:00 Онлајн дана: 1
бодова: 8
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Непосредно
23.10.2021. у 10:00 ОШ "Коле Рашић", Ниш дана: 2
бодова: 16
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
23.10.2021. у 10:00 Аранђеловац, Техничка школа "Милета Николић" дана: 1
бодова: 8
500

Настава на три нивоа сложености оријентисана на образовне стандарде

Непосредно
23.10.2021. у 09:00 Друштво учитеља општине Шид "Сима Томовић" - online дана: 1
бодова: 8
101

Вештине грађења односа са децом и родитељима

Непосредно
23.10.2021. у 09:00 PU Đulići дана: 2
бодова: 16
1004

Физичко васпитање у првом циклусу основног образовања и васпитања – увод у спорт

Непосредно
23.10.2021. у 09:00 Београд, Земун, Градски трг 5 дана: 1
бодова: 8
657

Од игре до музичке композиције

Непосредно
23.10.2021. у 10:00 Инђија дана: 1
бодова: 8
621

„Мултифункционална школа – креирање и примена додатних програма васпитно-образовног рада„

Непосредно
23.10.2021. у 09:00 Путем Интернета дана: 1
бодова: 8
621

„Мултифункционална школа – креирање и примена додатних програма васпитно-образовног рада„

Непосредно
23.10.2021. у 09:00 Путем Интернета дана: 1
бодова: 8
115

Комуникација у ћорсокаку као потенцијални безбедносни ризик – како избећи и разрешити конфликт на конструктиван начин

Непосредно
23.10.2021. у 09:00 Школа за основно образовање одраслих "Обреновац", Милоша Обреновића 143, Обреновац дана: 1
бодова: 8
227

Креативна медијска учионица – читање медија – разумевање информација – медијско – информационо описмењавање

Непосредно
23.10.2021. у 10:00 Прва основна школа краља Петра II, Ужице дана: 2
бодова: 10
416

Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења

Непосредно
23.10.2021. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш дана: 1
бодова: 8
573

Савремени облици наставе и ИТ као предуслов успешних ученика и наставника у 21. веку

Непосредно
23.10.2021. у 09:00 ОШ "Вук Караџић" Пирот дана: 2
бодова: 16
645

Тематски дан Заједнички рад (партнерство) наставника, ученика и родитеља – примена у пракси

Непосредно
23.10.2021. у 10:00 Бачки Брестовац, ОШ "Никола Тесла" дана: 1
бодова: 8
547

Предузетништво у настави

Непосредно
23.10.2021. у 08:00 Србобран, ОШ "Јован Јовановић Змај" дана: 1
бодова: 8
652

Oд питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање

Непосредно
23.10.2021. у 10:00 ПУ РАДОСНО ДЕТИЊСТВО, Саве Ковачевића 7, Нови Сад дана: 2
бодова: 16
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
23.10.2021. у 10:00 Уметничка школа, Првомајска 6, Ниш дана: 1
бодова: 8
888

Пројектни задаци у настави страних језика

Непосредно
23.10.2021. у 10:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког Одреда 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
843

Међупредметне компетенције: корелација у настави српског и енглеског језика

Непосредно
23.10.2021. у 10:00 Крагујевац, ОШ "Вук Стефановић Караџић" дана: 1
бодова: 8
504

Настава усмерена на ученика постмиленијумске генерације

Непосредно
23.10.2021. у 10:00 Гајдобра, ОШ "Алекса Шантић" дана: 1
бодова: 8
193

ДАРОВИТО ДЕТЕ У РАЗРЕДУ – ОД СКРИВЕНОГ ТАЛЕНТА ДО ИОП-а 3

Непосредно
23.10.2021. у 10:00 ОШ "Ј. Јовановић Змај" Суботица, Обука се врши путем ЗООМ апликације. дана: 1
бодова: 8
411

Активно-оријентисана настава – методе и технике учења

Непосредно
23.10.2021. у 09:00 ОШ" Јован Цвијић" , Сирча, Краљево дана: 2
бодова: 16
431

До личне професионалне филозофије применом етике брижности

Непосредно
24.10.2021. у 09:00 Хотел "Равни гај", Љубић бб, Кнић дана: 1
бодова: 8
1151

Комуникацијске вештине наставника – тимски рад и међупредметна сарадња

Непосредно
24.10.2021. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак дана: 1
бодова: 8
793

Методе очувања живих врста у eks situ условима

Непосредно
24.10.2021. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб дана: 1
бодова: 8
132

Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације

Непосредно
24.10.2021. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице дана: 1
бодова: 8
235

Прва помоћ – Сачувајмо живот

Непосредно
24.10.2021. у 09:00 Хотел ''Равни гај'' Кнић дана: 2
бодова: 16
985

Од школске приредбе до позоришне сцене

Непосредно
24.10.2021. у 09:00 Основна школа Ђорђе Натошевић нови Сад дана: 1
бодова: 8
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
24.10.2021. у 10:00 Бачки Брестовац, ОШ "Никола Тесла" дана: 1
бодова: 8
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
24.10.2021. у 10:00 Уметничка школа, Првомајска 6, Ниш дана: 1
бодова: 8
767

Кућа пријатељства – породица у вртићу

Непосредно
24.10.2021. у 09:00 ПУ ,,Бамби и другари,, ул. Марка Миљанова, Београд дана: 3
бодова: 24
525

ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
24.10.2021. у 09:00 Економско-угоститељска школа, Миомира Гајића 12, Велика Плана дана: 1
бодова: 8
419

Веб-алати за креирање интерактивних наставних материјала

Електронски
25.10.2021. у 09:00 недеља: 5
бодова: 34
475

Компас за учење и поучавање

Непосредно
25.10.2021. у 12:00 Гимназија "Бранко Радичевић", Светосавска 5, Стара Пазова дана: 1
бодова: 8
739

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Непосредно
25.10.2021. у 09:00 ПУ "Радост" Чачак - онлајн дана: 1
бодова: 8
684

Пројекти у предшколској установи

Непосредно
25.10.2021. у 09:00 ПУ "Паметнија" дана: 2
бодова: 16
475

Компас за учење и поучавање

Непосредно
26.10.2021. у 12:00 Гимназија Бечеј, Зелена 13, Бечеј дана: 1
бодова: 8
744

Спортико Змај – јасле, подстицајне и превентивне моторичке активности деце јасленог узраста

Непосредно
26.10.2021. у 09:00 ПУ"Лане" Гроцка, Калуђерица, Краља Петра бб, Београд дана: 1
бодова: 8
672

Компас за учење

Непосредно
27.10.2021. у 09:00 ПУ Вељко Влаховић, Народног фронта 84, Темерин дана: 1
бодова: 8
5

Мултисензорна библиотека – библиотека за све

Непосредно
27.10.2021. у 10:00 Библиотека града Београда,Кнез Михаилова 56,Београд дана: 1
бодова: 8
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
29.10.2021. у 12:00 Угоститељско туристичка школа, Нови Пазар дана: 3
бодова: 24
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
29.10.2021. у 12:00 Техничка школа „Миленко Верк Неша“, Школаса 8а,Пећинци дана: 3
бодова: 24
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
29.10.2021. у 12:00 Млекарска школа са домом ученика ,,Др Обрен Пајић“, Пирот дана: 3
бодова: 24
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
29.10.2021. у 12:00 Ош "Вук Караџић", Изворски пут бб, Велики Извор дана: 3
бодова: 24
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
29.10.2021. у 12:00 Пољопривредна школа „Јосип Панчић“, Панчево дана: 3
бодова: 24
582

Тестови и оцењивање

Непосредно
29.10.2021. у 12:00 ОШ "Мирослав Антић"; Књажевачка 156 Ниш дана: 3
бодова: 24
64

Превентивне активности у установи – стоп дискриминацији

Непосредно
29.10.2021. у 12:00 Економска школа Пирот дана: 1
бодова: 8
522

Основни принципи, карактеристике и стилови учења одраслих

Непосредно
29.10.2021. у 09:00 Elektronski дана: 2
бодова: 16
679

Откривање дигиталног – Креативна и одговорна примена дигиталне технологије у вртићу I

Електронски
29.10.2021. у 09:00 недеља: 5
бодова: 32
679

Откривање дигиталног – Креативна и одговорна примена дигиталне технологије у вртићу I

Електронски
29.10.2021. у 09:00 недеља: 5
бодова: 32
679

Откривање дигиталног – Креативна и одговорна примена дигиталне технологије у вртићу I

Електронски
29.10.2021. у 10:00 недеља: 5
бодова: 32
679

Откривање дигиталног – Креативна и одговорна примена дигиталне технологије у вртићу I

Електронски
29.10.2021. у 09:00 недеља: 5
бодова: 32
679

Откривање дигиталног – Креативна и одговорна примена дигиталне технологије у вртићу I

Електронски
29.10.2021. у 09:00 недеља: 5
бодова: 32
679

Откривање дигиталног – Креативна и одговорна примена дигиталне технологије у вртићу I

Електронски
29.10.2021. у 10:00 недеља: 5
бодова: 32
679

Откривање дигиталног – Креативна и одговорна примена дигиталне технологије у вртићу I

Електронски
29.10.2021. у 09:00 недеља: 5
бодова: 32
48

Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

Непосредно
29.10.2021. у 09:00 Вртић "вилењак", Радничка 20, Нови Сад дана: 3
бодова: 24
543

Праћење, вредновање и подстицањe напредовања ученика у складу са образовним стандардима

Непосредно
30.10.2021. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац дана: 1
бодова: 8
622

Јавни говор – технике излагачке писмености

Непосредно
30.10.2021. у 09:00 ОШ ”20 октобар” дана: 1
бодова: 8
112

Како до успешне сарадње са родитељима

Непосредно
30.10.2021. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23 дана: 1
бодова: 8
478

Кроз практичан рад до функционалног знања

Непосредно
30.10.2021. у 09:00 онлајн дана: 1
бодова: 8
518

ОД ОПШТИХ ЦИЉЕВА НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА ДО ИСХОДА НАСТАВНОГ ЧАСА

Непосредно
30.10.2021. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 2
бодова: 16
251

Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља

Непосредно
30.10.2021. у 10:00 Медицинска школа, Крагујевац, Радоја Домановића 2 дана: 2
бодова: 16
720

НТЦ систем учења – развој укупних способности детета

Непосредно
30.10.2021. у 09:00 PU Radosno detinjstvo дана: 3
бодова: 22
720

НТЦ систем учења – развој укупних способности детета

Непосредно
30.10.2021. у 09:00 PU Radosno detinjstvo дана: 3
бодова: 22
331

Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21. века

Непосредно
30.10.2021. у 10:00 Гимназија "Урош Предић" , ул.Игњата Барајевца 5 Панчево дана: 1
бодова: 8
132

Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације

Непосредно
30.10.2021. у 10:00 Centar za obrazovanje Kragujevac -ZOOM дана: 1
бодова: 8
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
30.10.2021. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Чачак дана: 1
бодова: 8
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
30.10.2021. у 10:00 Основна школа "Прељина", Прељина дана: 1
бодова: 8
365

Упоришне тачке у настави математике

Непосредно
30.10.2021. у 10:00 ОШ "Јосиф Панчић", Бошка Бухе 8, Баљевац на Ибру дана: 1
бодова: 8
101

Вештине грађења односа са децом и родитељима

Непосредно
30.10.2021. у 09:00 Familylab Srbija дана: 2
бодова: 16
657

Од игре до музичке композиције

Непосредно
30.10.2021. у 10:00 Нови Сад дана: 1
бодова: 8
114

Како у конфликтним ситуацијама са ученицима, колегама и родитељима

Непосредно
30.10.2021. у 09:00 ОШ „ Милун Ивановић“, Милуна Милановића бб, Ушће дана: 1
бодова: 8
227

Креативна медијска учионица – читање медија – разумевање информација – медијско – информационо описмењавање

Непосредно
30.10.2021. у 10:00 Гимназија Брњачка Бања дана: 2
бодова: 10
63

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
30.10.2021. у 09:00 Основна школа "Љуба Ненадовић", ул. Аце Јоксимовића, Београд дана: 1
бодова: 8
8

Емоционални аспекти мотивације за школско учење

Непосредно
30.10.2021. у 09:00 ОШ "Миле Дубљевић" Лајковац дана: 2
бодова: 16
573

Савремени облици наставе и ИТ као предуслов успешних ученика и наставника у 21. веку

Непосредно
30.10.2021. у 09:00 ОШ "Краљ Петар Први Ослободилац" дана: 2
бодова: 16
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
30.10.2021. у 09:00 Економска школа, Београдска улица 10, Бор дана: 2
бодова: 16
227

Креативна медијска учионица – читање медија – разумевање информација – медијско – информационо описмењавање

Непосредно
30.10.2021. у 10:00 Основна школа "Попински борци", Врњачка Бања дана: 2
бодова: 10
243

ВОДИЧ ЗА ВАСПИТАЧЕ – ПОРОДИЦА У ВРТЛОГУ ДРОГЕ

Непосредно
31.10.2021. у 10:00 ОШ "Илија Бирчанин" Ставе дана: 1
бодова: 8
316

Кооперативно онлајн учење и онлајн решавање домаћих задатака

Електронски
31.10.2021. у 00:00 недеља: 5
бодова: 24
210

Рад са децом из маргинализовних група

Непосредно
01.11.2021. у 09:00 ОШ Мирослав Антић, Чукарица Београд дана: 2
бодова: 16
430

Дигитално учење – занимљивији час и трајније знање

Електронски
01.11.2021. у 09:00 недеља: 5
бодова: 34
593

Управљање и вођење образовне групе одраслих

Непосредно
02.11.2021. у 09:00 Elektronski дана: 2
бодова: 16
485

Методе и технике процене постигнућа одраслих полазника

Непосредно
03.11.2021. у 09:00 Elektronski дана: 2
бодова: 16
447

Индивидуализација у образовању одраслих и рад са одраслима са тешкоћама и сметњама у учењу

Непосредно
04.11.2021. у 09:00 Elektronski дана: 2
бодова: 16
784

Дигитални атлас

Електронски
05.11.2021. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
904

Дигитални маркетинг у економији, угоститељству и туризму

Електронски
05.11.2021. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
291

Групни рад и интердисциплинарност са применом веб алата

Електронски
05.11.2021. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
355

Настава математике са употребом информационо-комуникационих технологија

Електронски
05.11.2021. у 00:00 недеља: 4
бодова: 30
298

Основе веб дизајна – креативни начин за развој ученика

Електронски
05.11.2021. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
273

Школски електронски часопис у служби креативности ученика

Електронски
05.11.2021. у 00:00 недеља: 5
бодова: 37
415

Блог, Инстаграм и Фејсбук у настави

Електронски
05.11.2021. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
428

Дигиталне приче и бајке

Електронски
05.11.2021. у 00:00 недеља: 5
бодова: 40
433

Добра припрема за час, успешан час

Електронски
05.11.2021. у 00:00 недеља: 5
бодова: 32
527

Оцењивање у функцији развоја и учења

Електронски
05.11.2021. у 00:00 недеља: 5
бодова: 38
848

Развој саморегулисаног учења кроз наставу српског језика

Електронски
05.11.2021. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
581

Тестови знања – водич за израду и примену

Електронски
05.11.2021. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
418

Веб алатима до интерактивне наставе

Електронски
05.11.2021. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
420

Видео лекције – наставна средства савременог образовања

Електронски
05.11.2021. у 00:00 недеља: 5
бодова: 37
59

Подршка ученицима са проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

Електронски
05.11.2021. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
738

Примена пројектног планирања у предшколској установи кроз елементе интегрисаног учења

Електронски
05.11.2021. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
627

Е-портфолио инструмент за напредовање и сарадњу

Електронски
05.11.2021. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
161

Хумана школа – школа као животна заједница

Електронски
05.11.2021. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
630

Интернет учионица

Електронски
05.11.2021. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
636

Настава у облаку

Електронски
05.11.2021. у 00:00 недеља: 5
бодова: 34
146

Савладавање меких вештина у релацији наставник – ученик – родитељ унутар установа

Електронски
05.11.2021. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
646

Унапређивање компетенција запослених за рад са приправником

Електронски
05.11.2021. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
156

Управљање тимовима

Електронски
05.11.2021. у 00:00 недеља: 5
бодова: 40
500

Настава на три нивоа сложености оријентисана на образовне стандарде

Непосредно
05.11.2021. у 09:00 Основна школа Вељко Дугошевић Ранилуг online дана: 1
бодова: 8
200

Инклузија у пракси

Непосредно
06.11.2021. у 09:00 МШ "Стеван Мокрањац" Кнеза Лазара 1, Пожаревац дана: 1
бодова: 8
524

Откривање региона кроз амбијентлну наставу

Непосредно
06.11.2021. у 09:00 ОШ "Сава Керковић", ул. Светог Саве 22а, Љиг дана: 1
бодова: 8
8

Емоционални аспекти мотивације за школско учење

Непосредно
06.11.2021. у 09:00 Школа примењених уметности Шабац дана: 2
бодова: 16
779

Успешна комуникација са децом – услов за развој пожељног понашања детета

Непосредно
06.11.2021. у 09:00 Вртић " Палчица", Бранимира Ћосића 40, Нови Сад дана: 2
бодова: 12
446

Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења ученика

Непосредно
06.11.2021. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб дана: 2
бодова: 16
535

Планирање, организација и евалуација у образовању одраслих

Непосредно
06.11.2021. у 09:00 Elektronski дана: 2
бодова: 16
622

Јавни говор – технике излагачке писмености

Непосредно
06.11.2021. у 09:00 Skola za negu i lepotu дана: 1
бодова: 8
416

Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења

Непосредно
06.11.2021. у 09:00 Основна школа "Доситеј Обрадовић" дана: 1
бодова: 8
2

Школски библиотекар у савременом образовном окружењу

Непосредно
06.11.2021. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске комуне бб, Ниш дана: 1
бодова: 8
652

Oд питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање

Непосредно
06.11.2021. у 10:00 ПУ РАДОСНО ДЕТИЊСТВО, Саве Ковачевића 14, Нови Сад дана: 2
бодова: 16
260

Животне ситуације и стресови – стратегије за суочавање и превладавање

Непосредно
06.11.2021. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23 дана: 1
бодова: 8
7

Јачање професионалне улоге психолога у школи

Непосредно
06.11.2021. у 09:00 Платформа Зум дана: 1
бодова: 8
578

Тематски дан – наставник практичар и истраживач

Непосредно
06.11.2021. у 09:00 ОШ "Милош Црњански", Нови Сад дана: 1
бодова: 8
171

„Умеће комуникације – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама” (1. део)

Непосредно
06.11.2021. у 09:00 Регионални центар за стручно усавршавање запослених у образовању НИШ, Париске комуне бб -посредством ZOOM платформе дана: 3
бодова: 20
141

Решавање конфликта путем педагошке комуникације – технике за боље бављење собом, другима и међусобним односима у конфликтима

Непосредно
08.11.2021. у 09:00 ОШ "Момчило Живојиновић", Младеновац дана: 2
бодова: 16
554

Примена мисаоних експеримената у настави

Непосредно
13.11.2021. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 1
бодова: 8
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
13.11.2021. у 10:00 Нови Сад, ОШ "Милош Црњански" дана: 1
бодова: 8
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
13.11.2021. у 10:00 Сурдулица, ОШ "Јован Јовановић Змај" дана: 1
бодова: 8
624

Акционо истраживање у функцији самовредновања рада образовно-васпитне установе

Непосредно
13.11.2021. у 09:00 ОШ "II шумадијски одред", 8. октобар, Марковац дана: 1
бодова: 8