Успешно управљање одељењем – принципи и примери добре праксе

Каталошки број програма: 11  

Не

Стеван Сремац, Београд, Трг ослобођења 3, osstevansremac@gmail.com, 0113326580, ,

Марина Копиловић, marinakopilovic@yahoo.com, 0113319123, 0637708889,

Марина Копиловић, професор енглеског језика и књижевности, ОШ „Стеван Сремац”; Татјана Тодоровић, професор српске књижевности и језика, ОШ „Стеван Сремац„, Београд

Марина Копиловић, професор енглеског језика и књижевности, ОШ „Стеван Сремац”; Татјана Тодоровић, професор српске књижевности и језика, ОШ „Стеван Сремац„, Београд; Зоран Перишић, професор разредне наставе, ОШ „Стеван Сремац„, Београд ; Јасенка Милић, професор разредне наставе, ОШ „Стеван Сремац„ Београд

васпитни рад

компетенције за поучавање и учење

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређивање капацитета наставника за успешније управљање одељењем кроз планирање наставе и примену метода и техника рада које подразумевају индивидуализовани приступ и доприносе смањењу незадовољства ученика и стварању позитивне радне атмосфере.

Развијање свести о потреби подстицања сарадничких навика у раду и друштвено прихватљивих модела понашања, односно комуникацијских вештина; стицање знања и вештина о примени метода и техника рада које подразумевају слојевитост развоја различитих аспеката и образовање ученика у целини; стицање знања и вештина за индивидуализовани приступ настави кроз избор метода и техника рада прилагођених узрасту, потребама, интересовањима, различитим предзнањима и стиловима учења ученика, где сви могу да учествују и напредују у складу са својим способностима; оснаживање капацитета наставника за конструктивно решавање проблема дисциплине, типичних и атипичних педагошких ситуација у школи; сагледавање квалитета сопственог рада кроз размену идеја.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

1. дан Хајде заједно да… Час по мери ученика Како то изгледа у пракси? Шта нас и даље мучи – педагошке ситуације

30

дана: 1
бодова: 8

1.200,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Доситеј Обрадовић" Филипа Филиповића 3 Марина Копиловић, Татјана Тодоровић 28 3.93
2 ОШ "Јован Ристић" , Беле Бартока 48 а, Београд, Марина Копиловић, Татјана Тодоровић 27 3.9
3 ОШ "Милутин и Драгиња Тодоровић" Марина Копиловић, Татјана Тодоровић 25 3.96
4 ОШ "Сремски фронт" Шид Марина Копиловић, Татјана Тодоровић 27 3.93
5 ОШ "Петар Петровић Његош", Стражиловска бб, Зрењанин Марина Копиловић, Татјана Тодоровић 20 3.98
6 ОШ "Свети Сава", Аксентија Мародића бб, Суботица Марина Копиловић, Татјана Тодоровић 13 3.92
7 ОШ "Јован Јовановић Змај", Змај Јовина 3, Панчево Марина Копиловић, Татјана Тодоровић 14 3.93
8 ОШ "IV краљевачки батаљон", Олге Јовичић бр. 1 Марина Копиловић, Зоран Перишић 20 3.94
9 ОШ "Ратко Павловић Ћићко", Милоша Обилића 19, Пролупље Марина Копиловић, Зоран Перишић 21 3.9
10 OШ "Здравко Гложански", Доситејева 4, Бечеј Марина Копиловић, Зоран Перишић 25 3.91
11 ОШ "Јован Дучић", Милентија Поповића 16, Београд Марина Копиловић, Зоран Перишић 22 3.92
12 ОШ "Свети Сава", Јована Јовановића Змаја 34, Руменка Марина Копиловић, Зоран Перишић 30 3.96
13 ОШ "Сретен Младеновић", Десиморивац 66 Марина Копиловић, Зоран Перишић 30 3.92
14 ОШ "Надежда Петровић", 10. октобра 54, Велика Плана Марина Копиловић, Зоран Перишић 30 3.99
15 ОШ "Живадинка Дивас", Краља Милутуна бб Марина Копиловић, Зоран Перишић 23 3.96
16 ОШ "Вук Караџић", Ћуприја Марина Копиловић, Зоран Перишић 25 3.99
17 ОШ "Илија Бирчанин" - (Ставе) Ваљево Марина Копиловић, Зоран Перишић 24 3.93

Укупно учесника: 404 | Просечна оцена: 3.94