СРПСКИ ЈЕЗИК И ЊЕГОВА НОРМА

Каталошки број програма: 835  

Не

Матица српска, Матице српске 1, jdjukic@maticasrpska.org.rs, 0216622726, 021527622,

Јулка Ђукић, ms@maticasrpska.org.rs, 0216622726, 0642393770,

Ђорђе Ђурић, доктор историјских наука , Филозофски факултет Нови Сад; Драган Станић, доктор филолошких наука , Филозофски факултет Нови Сад; Исидора Бјелаковић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет, Нови Сад; Јулка Ђукић, , ; Мато Пижурица, доктор филолошких наука, ;

Ђорђе Ђурић, доктор историјских наука , Филозофски факултет Нови Сад; Драган Станић, доктор филолошких наука , Филозофски факултет Нови Сад; Исидора Бјелаковић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет, Нови Сад; Јулка Ђукић, , ; Мато Пижурица, доктор филолошких наука, ; Дејан Милорадов, магистар лингвистичких наука, Матица српска; Татјана Пивнички Дринић, , Матица српска; Милан Ајџановић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет, Нови Сад; Ивана Ћелић, магистар филолошких наука, Матица српска;

српски језик и књижевност

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Саветовање је предвиђено за стручне сараднике, васпитаче и наставнике свих профила како би сви запослени у систему васпитања и образовања заједно учествовали у развоју и неговању српског језика.

(1) Указивање на најчешћа огрешења о норму стандардног српског језика (правописна и језичка); (2) давање одговора на питања и недоумице у вези са језичким стандардом; (3) унапређење компетенција К1 и К4, као и приоритетних области П4 и П6. Писмено и усмено изражавање у складу са нормом стандардног српског језика утиче на развој свести о значају њеног очувања и неговања не само међу наставним особљем и стручним сарадницима у колективу и настави него и код ученика, а самим тим и на очување и развој српског језика и културе.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПравопис стандардног српског језика2. данКултура говора и норма стандардног српског језика

30

дана: 2
бодова: 8

Појединачна цена: 3.000,00 динара (за касне пријаве 3500,00 динара) Цена за групе од 30 људи: 60.000

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Матица српска, Улица Матице српске 1, Нови Сад Ђорђе Ђурић, Драган Станић, Исидора Бјелаковић, Јулка Ђукић, Мато Пижурица, Дејан Милорадов, Татјана Пивнички Дринић, Милан Ајџановић, Ивана Ћелић 14 3.95

Укупно учесника: 14 | Просечна оцена: 3.95