Рано препознавање поремећаја говора и социо-емоционално развоја деце у јаслама и вртићима и практични приступи у раду

Каталошки број програма: 743  

Не

Savez udrženja medicinskih sestara predškolskih ustanova Srbije, Kapetan Mišina br 6, spasicjadranka@yahoo.com, 0112633140, ,

Jasmina Marković, jasminamarkovic@live.com, 0116152511, 0638416524,

Дејан Стевановић, Др сци. мед, Клиника за неурологију и психијатрију за децу и ом; Јасмина Марковић, , ПУ "Чика Јова Змај";

Дејан Стевановић, Др сци. мед, Клиника за неурологију и психијатрију за децу и ом; Јасмина Марковић, , ПУ "Чика Јова Змај"; Дубравка Кобац, , ПУ,,Чика Јова Змај''; Тања Матић, , ПУ„Чика Јова Змај„; Марина Филиповић, , ПУ„Чика Јова Змај„; Тијана Антин Павловић, , ;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Оспособљавање медицинских сестара/васпитача у предшколским установама за рано препознавање поремећаја говора и социо-емоционалног развоја деце као и за пружање подршке деци са овим поремећајима

Стицање основних знања о говорно-језичком развоју детета Упознавање са поремећајима говора, комуникације и социо-емоционалног развоја деце Овладавање вештином систематског препознавања одступања у развоју детета применом упитника Специфичне технике рада са децом са акцентом како укључити дете са поремећајем Примена различитих техника за праћење напредовања деце, израда педагошког профила и ИОП-а Израда дидактичких средстава и њихова примена у раду са децом Како применити модел тимског рада у практичним приступима детету са поремећајем и породици

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. данПартнерство истраживача и практичараГоворно-језички развој деце предшколског узраста паузаПрепознавање поремећаја развоја мале деце паузаПримена различитих техника за праћење напредовања деце,сарадња са породицомпаузаСарадња са породицом,технике рада са децом,израда дидактичких средстава

30

дана: 1
бодова: 8

Укупан нето износ који се уплаћује ауторима програма износи 1500,00 динара пута број учесника. У износ су урачунати: надокнада предавачима, трошкови штампања материјала за учеснике и уверења учесницима. Цена се увећава за путне трошкове

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 PU Savski Venac,vrtić Kraljica Jelena Anžujska,Višegradska 27,Beograd Дејан Стевановић, Јасмина Марковић, Тања Матић 22 3.95

Укупно учесника: 22 | Просечна оцена: 3.95