Ликовно стваралаштво у школи

Каталошки број програма: 946  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697, 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Славица Младеновић Ивановић, професор, ОШ „Никола Тесла„ Винча; Снежана Илић, професор, ОШ „Кнегиња Милица„ , Нови Београд;

Славица Младеновић Ивановић, професор, ОШ „Никола Тесла„ Винча; Снежана Илић, професор, ОШ „Кнегиња Милица„ , Нови Београд;

уметности

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијати педагошку праксу у области ликовног стваралаштва, изграђивањем сазнања о стратегијама подучавања, планирању садржаја и праћењу напредовања деце.

• Упознавање учесника са улогом и значајем ликовне културе у развоју ученика. • Повећање квалитета, занимљивости и ефикасности наставе ликовне културе у складу са савременим реформским процесима у образовањупромовисањем интегрисане наставе ликовне културе, српског језика, математике, ПД, изборних предмета и то свеу функцији подстицања дечјег стваралаштва; • Приказивање необичних и интересантних техника и материјала кроз групне вежбе и радионице. • Стицање знања и вештина за рад различитим ликовним техникама и материјалима, при чијој изради долази до изражаја лична креативност учесника. • Оснаживање наставникада планира, води, стимулише и усмерава децу ка откривању ликовних и естетских вредности у образовно васпитном процесу.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУвод у тему „Ликовно стваралаштво у школи„Визуелна уметност – традиционални медији ликовних и примењених уметностиКреативна настава ликовног стваралаштваКреативне радионице: Линија, боја, обликИнтегрисано учење у области ликовног стваралаштваЕвалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1 800,00 динара по учеснику за групу од 30 учесника. Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови оргнизатора програма, радно – потрошни материјал; Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Славица Младеновић Ивановић, Снежана Илић 30 3.99
2 ОШ "Петефи бригада" 16. дивизије 34, Кула Славица Младеновић Ивановић, Снежана Илић 28 4
3 ОШ "Др Јован Цвијић", Јована Цвијића 9, Смедерево Славица Младеновић Ивановић, Снежана Илић 30 4
4 ОШ "Др Јован Цвијић", 7. јула 10, Зрењанин Славица Младеновић Ивановић, Снежана Илић 30 3.99
5 ОШ "Никола Тесла", Јована Јовановића Змаја 1, Винча Славица Младеновић Ивановић, Снежана Илић 30 3.98
6 ОШ "Стеван Чоловић", Браће Михајловић 8, Ариље Славица Младеновић Ивановић, Снежана Илић 30 3.99

Укупно учесника: 178 | Просечна оцена: 3.99