Комбинована настава енглеског језика - предуслови за успешну примену модела

Каталошки број програма: 956  

Не

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда бр.6, csuleskovac@gmail.com, 016214555 , 016214555

Лидија Крстић Стојичић, lidija@csuleskovac.edu.rs, 016214555, 0668558565, 016214555

Анита Јанковић, Мастер филолог, Филозофски факултет, Универзитет у Приштини ; Анђела Костић Минић, доктоданд, Центар за стручно усавршавање у образовању

Анита Јанковић, Мастер филолог, Филозофски факултет, Универзитет у Приштини ; Александар Стевановић, Мастер психолог, Висока школа социјалног рада, Београд

страни језик

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за систематску и планску примену дигиталне технологије у настави енглеског језика по комбинованом моделу.

1. Упознавање наставника са различитим типовима комбиноване наставе. 2. Упознавање наставника са предусловима за успешну примену модела комбиноване наставе. 3. Упознавање наставника са начинима испуњења предуслова за њихове специфичне потребе. 4. Унапређење свести наставника о важности обезбеђења квалитета онлајн компоненте комбиноване наставе.

Након завршене обуке, наставници ће моћи: - да артикулишу своје специфичне потребе по питању употребе дигиталне технологије у својој наставној пракси; - да примене одређени тип комбиноване наставе у својој пракси; - да прилагоде листу предуслова својим потребама; - да креирају онлајн компоненту наставе која ће бити одржива и квалитетна; - да процене успешност примене модела комбиноване наставе у својој пракси.

 • 1. дан
  • Увод, Типови комбиноване наставе
  • Листа предуслова
  • Структура онлајн компоненте
  • Ревизија циљева предмета и исхода учења
  • Закључци
  • Евалуација
  • Паузе

30

дана: 1
бодова: 8

1.800,00 динара. У цену су урачунати: хонорари реализатора програма, порези и доприноси на ауторски хонорар, радни материјал.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Анита Јанковић, Александар Стевановић 16 3.93

Укупно учесника: 16 | Просечна оцена: 3.93