Програмирање је лако, научити га може свако

Каталошки број програма: 565  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697, 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Горица Његовановић, дипломирани мастер учитељ, ОШ „Михајло Пупин„, Земун; Милена Арсић, дипломирани мастер учитељ, ОШ „Михајло Пупин„, Земун

Горица Његовановић, дипломирани мастер учитељ, ОШ „Михајло Пупин„, Земун; Милена Арсић, дипломирани мастер учитељ, ОШ „Михајло Пупин„, Земун; Гордана Стоковић, дипломирани мастер учитељ, Учитељски факултет, Универзитет у Београду

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Повећање ефикасности наставе унапређивањем компетенција наставника за поучавање и учење применом алгоритама, програмирања и роботике интердисциплинарним приступом.

Упознавање наставника са бројним могућностима реализације наставе и остваривања циљева образовања уз примену алгоритамског начина мишљења, кодирања и роботике. Упознавање наставника са могућностима учења програмирања за ученике млађих разреда без употребе и са употребом рачунара. Подстицање наставника да код ученика развијају алгоритамски начин мишљења, као једну од основних вештина за живот и рад у савременом друштву. Подучавање наставника да ове вештине код ученика развијају интердисциплинарним начином рада. Стицање вештина и компетенција наставника за примену роботике у настави. Развијање креативности код наставника и ученика, применом ових знања и вештина.

наставник разредне наставе
наставник изборних и факултативних предмета

1. дан Вештине за 21. век Алгоритам, код, програм Интердисциплинарни приступ развијању алгоритамског начина мишљења и учењу програмирања без рачунара Едукативне игре за учење програмирања уз помоћ рачунара Роботика Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Смедерево Милена Арсић, Гордана Стоковић 22 3.9
2 Београд Горица Његовановић, Милена Арсић 26 3.97

Укупно учесника: 48 | Просечна оцена: 3.94