ЗУОВ - Тест програм

Каталошки број програма: 2345  

Не

test1, test1, test@test.com, 12345678, ,

test test, dusan.dzamic@gmail.com, 123456789, 12345678,

Аутор 1, Аутор 2 ...

Реализатор 1, Реализатор 2...

библиотекарство

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

...

..

Наставник разредне наставе

1. Тема 1

12

дана: 1
бодова: 8

jk