За наставника лако, да може свако

Каталошки број програма: 530  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830

Дејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230404830, 0648579262

Наташа Глигић, Професор разредне наставе, ОШ „Жарко Зрењанин“ Качарево

Данијела Ивановски, Дипломирани педагог, ОШ“Жарко Зрењанин“ Качарево и ОШ“Гоце Делчев“ Јабу; Наташа Глигић, Професор разредне наставе, ОШ „Жарко Зрењанин“ Качарево

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за коришћење и употребу дигиталних алата у реал. часа, израду дигиталних материјала и подизање квалитета реал. часа у складу са стандардима наставе и учења. Оспособљавање ученика за коришћење и употребу ИКТ у процесу учења.

1.Оснаживање наставника за коришћење и употребу ИКТ у реализацији часа 2. Обука наставника за коришћење дигиталних алата у наставном процесу 3. Подршка наставнику у реализацији онлајн наставе 4. Помоћ наставнику у вредновању и самовредновању онлајн часова у односу на стандарде наставе и учења 5. Подршка наставнику за примену формативног оцењивања у дигиталном алату 6. Оспособљавање наставника за стварање подстицајне средине за учење на часу, кроз примену разноврсних облика наставе, рационално коришћење времена на часу, стварање радне атмосфере и мотивације ученика за коришћење ИКТ у процесу учења.

По завршетку обуке очекује се да ће наставници бити оснажени да реализују час као целине уз примену ИТК а у складу са стандардима наставе и учења. Наставник ће стварати материјал за реализацију часа уз помоћ дигиталних алата приказаних на семинару и оспособљаваће ученике за коришћење истих. Наставницима ће бити олакшан процес формативног оцењивања уз помоћ дигиталног алата.

 • 1. дан
  • Уводна тема
  • Приказ, праћење и вредновање једног онлајн наставног часа
  • Дигитални алати за рад на часу
  • Стандарди наставе у онлајн настави
  • Како то ја да урадим - реализација онлајн часа
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

45.000,00 РСД + путни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Кикинда Данијела Ивановски, Наташа Глигић 27 3.95
2 ОШ "Жарко Зрењанина" Банатско Ново Село Данијела Ивановски, Наташа Глигић 30 3.86

Укупно учесника: 57 | Просечна оцена: 3.91