Сарадња васпитно-образовне установе са породицом у превенцији вршњачког насиља

Каталошки број програма: 147  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385, , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Далиборка Поповић, доктор педагошких наука, Природно-математички факултет у Крагујевцу

Далиборка Поповић, доктор педагошких наука, Природно-математички факултет у Крагујевцу; Наташа Вуковић, мастер професор, ОШ IV краљевачки батаљон, Краљево; Соња Јаћовић, дипломирани педагог, Центар за социјални рад Краљево; Светлана Дражовић, Клинички психолог, Центар за социјални рад у Краљеву; Весна Краварушић, доктор педагошких наука, Висока школа за васпитаче струк. студија Алексинац; Зденка Миливојевић, MA образовних политика, ОШ Митрополит Михаило

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Допринос смањењу вршњачког насиља, кроз унапређивање компетенција васпитача, наставника и стручних сарадника за сарадњу са породицом у области превенције вршњачког насиља.

- Сагледавање проблема вршњачког насиља и утврђивање ризичних и заштитних фактора који могу бити оквир за развијање механизама инхибиције вршњачког насиља - Анализа могућности унапређивања превентивног деловања у микросистемским окружењима-породици, предшколској установи, школи - Утврђивање значаја уважавања различитих перспектива у сагледавању улога у превенцији вршњачког насиља, са посебним освртом на значај партиципације и аутономије деце/ученика - Сагледавање могућности за унапређивање сарадње васпитно-образовне установе и породице и извођење практичних импликација за партнерско деловање са породицом. Израда могућег акционог плана партнерског деловања у области превенције вршњачког насиља, полазећи од специфичности системског окружења

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Преглед теоријских и практичних сазнања о вршњачком насиљу Породица као фактор превенције вршњачког насиља Васпитно-образовна установа као фактор превенције вршњачког насиља Од сарадње ка партнерству са породицом у превенцији вршњачког насиља

30

дана: 1
бодова: 8

1.300,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Јован Дучић", Роћевићи бб (Краљево) Далиборка Поповић, Весна Краварушић 28 3.95
2 ОШ "Ђура Јакшић", Конарево бб, Конарево Далиборка Поповић, Светлана Дражовић 13 3.97
3 ОШ "Ђура Јакшић", Конарево бб, Конарево Далиборка Поповић, Светлана Дражовић 25 3.99
4 ОШ "Јован Цвијић", Сирча Далиборка Поповић, Наташа Вуковић 30 3.97
5 Средња медицинска школа Суботица, Београдски пут 126, Суботица Далиборка Поповић, Весна Краварушић 24 3.86
6 ОШ "Јован Јовановић Змај" Салаш Далиборка Поповић, Весна Краварушић 28 3.93
7 ОШ "Петафи бригада", 16. дивизије 34, Кула Далиборка Поповић, Наташа Вуковић 27 3.83
8 ОШ "Вук Караџић" Излетничка 10, Краљево Далиборка Поповић, Наташа Вуковић 23 3.76
9 ОШ "Свети Сава" Лоле Рибара 78, Пријепоље Далиборка Поповић, Наташа Вуковић 23 3.8
10 ОШ "Никола Тесла" Јована Јовановића Змаја 1, Винча Далиборка Поповић, Наташа Вуковић 30 3.76

Укупно учесника: 251 | Просечна оцена: 3.88