Вежбајмо сваки дан

Каталошки број програма: 696  

Не

Удружење педагога физичке културе Београда, Угриновачка 80, Београд, upfkbg@gmail.com, 0642205948, ,

Горан Петровић, upfkbg@gmail.com, 0642205948, 0603060473,

Биљана Николић, наставник предшколског васпитања, ПУ Бошко Буха

Биљана Николић, наставник предшколског васпитања, ПУ Бошко Буха; Кристина Васић, мастер IV степен, ПУ Бошко Буха

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Подизање свести о значају свакодневног телесног вежбања за развој детета и оспособљавање за самостално креирање вежби у складу са потребама деце.

Превентивно деловање на могуће деформитете изазване смањењем физичке активности Корективно деловање на неправилно држање тела Оптимално моторичко функционисање које утиче на све аспекте развоја детета

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. дан Значај моторичког развоја на целокупни развој детета и негативни утицаји савремених технологија Дечје игре, вежбање и фискултура у прошлости и данас Вежбајмо сваки дан

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по полазнику